Zasady zamieszczania informacji o konkursach na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

13 września 2016

Zasady zamieszczania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu informacji o konkursach

  1. Informacje o konkursach, olimpiadach, festiwalach i innych przedsięwzięciach zamieszczane są w zakładce Konkursy, olimpiady, zawody, turnieje.
  2. Informacje o konkursach zamieszczane są wówczas, gdy:
    – przesłano do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu pismo przewodnie, w którym wyrażono prośbę o rozpropagowanie przygotowanych materiałów o konkursie olimpiadzie, festiwalu lub innych przedsięwzięciach, podpisane przez dyrektora instytucji organizującej i przesłane na miesiąc przed terminem realizacji przedsięwzięcia,
    – materiały informacyjne o konkursie powinny być przesłane również w wersji elektronicznej na adres poczta@kuratorium.wroclaw.pl
  3. Rozpropagowaniu podlegają wyłącznie te konkursy, olimpiady, festiwale i inne przedsięwzięcia, które posiadają jasno określony Regulamin oraz cele zakładające kształtowanie twórczych postaw u dzieci i młodzieży, a także rozwijanie ich zainteresowań.
  4. Dolnośląski Kurator Oświaty nie upowszechnia informacji, które mają charakter komercyjny.
Idź do góry