Kształcenie cudzoziemców

12 stycznia 2017

Zasady przyjmowania do szkół uczniów polskich powracających z zagranicy oraz cudzoziemców

Informujemy, iż kwestie związane z kształceniem cudzoziemców w polskim systemie oświaty regulują m.in. następujące akty prawne:   Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., a w szczególności art. 35 i art. 70 (Dz.U. z 1997 r. nr 78 poz. 483) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z […]

Idź do góry