Doskonalenie zawodowe

18 stycznia 2024

Bezpłatny program psychoedukacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców Fundacji Wise Future University

  Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, Fundacja Wise Future University zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym rocznym programie psychoedukacji. Program składa się z 12 modułów (np. samoakceptacja, praca z trudnymi emocjami i in.). W ramach każdego modułu realizowane są warsztaty  dla młodzieży, stacjonarnie (w szkole) oraz szkolenia dla nauczycieli, a także webinaria online dla rodziców. […]

30 listopada 2023

Bezpłatne szkolenie on-line „Rynek pracy dostępny dla wszystkich”

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych i specjalistów z  zakresu doradztwa zawodowego na szkolenie pt.: „Rynek pracy dostępny dla wszystkich” realizowane w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”, Działanie 5.4. Tranzycja na rynek pracy, realizowane w latach 2023-2026. Szczegóły, zapisy oraz programy szkoleń dostępne na stronie szkolenia.ore.edu.pl rejestracja https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/7038

27 listopada 2023

Szkolenie dla nauczycieli „Edukacja Klimatyczna dla uczniów klas I-III szkół podstawowych”

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, placówka doskonalenia nauczycieli Ministerstwa Edukacji i Nauki zaprasza nauczycieli klas I-III szkół podstawowych do wzięcia udziału w stacjonarnym szkoleniu pt.: „Edukacja Klimatyczna dla uczniów klas I-III szkół podstawowych”, organizowanym wspólnie z   Ministerstwem o Klimatu i Środowiska w dniu 29.11.2023 r . link do rejestracji: https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/7040

15 listopada 2023

Wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie dolnośląskim, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego, stan na 1 listopada 2023 roku

  Załącznik – wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie dolnośląskim, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego, stan na 1 listopada 2023 r. (docx)

27 października 2023

Bezpłatny program szkoleniowy Diagnoza e-uzależnień w szkole (DES)

  Fundacja Praesterno zaprasza nauczycieli szkół publicznych do udziału w bezpłatnym, zdalnym  programie szkoleniowym pn.: „ Diagnoza e-uzależnień w szkole (DES)”, realizowanym na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, który rozpocznie się 20 listopada 2023 r. Szczegółowy opis programu, harmonogram oraz link do formularza zgłoszeniowego znajdują się na stronie www.praesterno.pl/des.

1 września 2023

Wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie dolnośląskim, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego, ze wskazaniem ich specjalności – stan na 1 września 2023 r.

Wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie dolnośląskim, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego, ze wskazaniem ich specjalności stan na 1 września 2023 r. link do załącznika (DOCX, 26 KB)

11 sierpnia 2023

Centrum Nauki Kopernik – bezpłatny poradnik „Od wielokulturowej do międzykulturowej klasy”

Centrum Nauki Kopernik przekazuje bezpłatnie poradnik „Od wielokulturowej do międzykulturowej klasy”, stworzony w ramach programu „Razem dla lepszej przyszłości”. Poradnik przeznaczony jest dla nauczycieli, edukatorów i animatorów pracujących na co dzień z dziećmi polskimi i ukraińskimi. Zawarte w nim objaśnienia, wiedza i przykłady ze szkolnego życia mają na celu ułatwienie integracji oraz zrozumienie potrzeb przedstawicieli […]

22 marca 2023

Wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie dolnośląskim, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego, stan na 22 marca 2023 r.

Załącznik nr 1 tabela Wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie dolnośląskim, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego, stan na  22 marca 2023 r. (DOCX, 26 KB)

22 marca 2023

KOMUNIKAT z dnia 22 marca 2023 r. dla nauczycieli-doradców metodycznych ubiegających się o przedłużenie powierzenia zadań doradcy na kolejny okres

Załącznik 1 KOMUNIKAT z dnia 22 marca 2023 r. dla nauczycieli-doradców metodycznych ubiegających się o przedłużenie powierzenia zadań doradcy na kolejny okres. (DOCX, 20 KB)

16 marca 2023

Zaproszenie ORE na bezpłatne, szkolenie online w języku francuskim nt. „Aktywności ludyczne z wykorzystaniem technologii cyfrowej na lekcjach języka francuskiego”

Szanowni Państwo Dyrektorzy,  Nauczyciele języka francuskiego, Doradcy metodyczni, Nauczyciele –konsultanci, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie  zaprasza  nauczycieli języka francuskiego nauczających młodzież od 13 do 18 lat,  doradców metodycznych i nauczycieli-konsultantów na bezpłatne szkolenie, online w języku francuskim nt. „Aktywności ludyczne z wykorzystaniem technologii cyfrowej na lekcjach języka francuskiego”. Szkolenie poprowadzi Emmanuel Zimmert, specjalista ds. współpracy […]

2 stycznia 2023

Wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie dolnośląskim, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego, ze wskazaniem ich specjalności – stan na 1 stycznia 2023 r.

Wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie dolnośląskim, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego, ze wskazaniem ich specjalności stan na 1 stycznia 2023 r. ZAŁĄCZNIK [DOCX, 25 KB]  

30 grudnia 2022

Bezpłatna konferencja otwarcia VII edycji projektu „Lekcja Enter na zDolny Śląsk” – 5 stycznia 2023 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu zaprasza na bezpłatną konferencję otwarcia VII edycji projektu „Lekcja Enter na zDolny Śląsk”, która odbędzie się 5 stycznia 2023 r. od godziny  10.00 do 12.50. Link do zapisów: https://dodn.dolnyslask.pl/szkolenie/?id=21288 Link do programu konferencji(PDF, 804KB)

8 grudnia 2022

Bezpłatny udziału szkół i placówek w projekcie pt. „ Lekcja Enter na zDolny Śląsk”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, Grantobiorca siódmej edycji projektu „Lekcja Enter”  zaprasza do bezpłatnego udziału w projekcie pt. „ Lekcja Enter na zDolny Śląsk” wszystkie szkoły/placówki oświatowe na terenie Dolnego Śląska. Grant  współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.1. „Działania szkoleniowe na […]

14 października 2022

Bezpłatna, międzynarodowa konferencja on-line „Nauczyciel w świetle wielojęzyczności” Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, W imieniu Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą informujemy, że rozpoczyna się rekrutacja nauczycieli do udziału on-line w międzynarodowej konferencji „Nauczyciel w świetle wielojęzyczności”. Konferencja odbędzie się 18 października 2022 r. w godz. 15.00 – 17.30. Szczegóły na stronie   https://kursy.orpeg.pl/course/view.php?id=539 Link do ankiety rekrutacyjnej  https://forms.orpeg.pl/index.php/265584?lang=pl

11 października 2022

Muzeum POLIN-bezpłatna konferencja on-line : „Jak mówimy o sobie, jak mówią o nas?(Re)prezentacja grup mniejszościowych w edukacji”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Doradcy metodyczni, Muzeum POLIN zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnej konferencji on-line:, „Jak mówimy o sobie, jak mówią o nas?(Re)prezentacja grup mniejszościowych w edukacji”, która odbędzie się w dniach 3-5 listopada 2022 roku. W konferencji wezmą udział ekspertki i eksperci, przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych mieszkających w Polsce, asystentki i asystenci kulturowi […]

11 października 2022

Bezpłatne szkolenie dotyczące uznawalności efektów kształcenia uczniów w toku długoterminowych zagranicznych mobilności edukacyjnych.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele szkół średnich ogólnokształcących, Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku, AFS Polska oraz European Federation for Intercultural Learning (EFIL) serdecznie zapraszają dyrektorów i nauczycieli szkół średnich ogólnokształcących do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym uznawalności efektów kształcenia uczniów w toku długoterminowych zagranicznych mobilności edukacyjnych. Szkolenie jest częścią projektu ETAR (Empowering Teachers for […]

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.