Doskonalenie zawodowe

10 września 2020

Wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie dolnośląskim, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego.

Wykaz

Logo Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
3 marca 2020

Ogłoszenie o naborze kandydatów do realizacji zadań doradcy metodycznego z dnia 3 marca 2020r.

 

10 stycznia 2020

Debata Mediacyjna „Uwaga Dziecko!”

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Wrocławskie Centrum Mediacji zaprasza na Debatę Mediacyjną pod tytułem: „Uwaga Dziecko!”, która odbędzie się 24 stycznia 2020 r.  w Centrum Krzywy Komin przy ulicy S. Dubois 33-35a.

Zaproszeni eksperci – praktycy realizujący skuteczne działania na rzecz rodziny dostarczą sprawdzonych, opartych na wieloletnim doświadczeniu i aktualnej wiedzy rozwiązań w obszarze wparcia dziecka w konflikcie rodzinnym oraz prawnych regulacji dotyczących pozycji dziecka w rodzinie.

Więcej informacji o debacie można znaleźć na stronie internetowej organizatora pod adresem: https://www.krzywykomin.pl/wydarzenia/uwaga-dziecko-debata-mediacyjna/

Udział w debacie jest nieodpłatny, jednak z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy poprzez Formularz Rejestracyjny dostępny pod linkiem:

https://forms.gle/Ms2AFdzDjxPrZagM8

9 października 2019

Wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie dolnośląskim, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego

Szanowni Państwo,

Dolnośląski Kurator Oświaty prezentuje wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie dolnośląskim, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego
ze wskazaniem specjalności nauczycieli – doradców metodycznych, według stanu na dzień 1 października 2019 r.

Podstawa prawna: § 25 ust. 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2019 poz. 1045)

W załączeniu: WYKAZ

25 października 2017

Opieka nad dzieckiem z cukrzycą

W dniu 17 października 2017 r. odbyło się szkolenie Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej dla wychowawców przedszkoli oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którego organizatorem było Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Celem projektu było zwiększenie wiedzy pracowników oświaty na temat cukrzycy oraz pomocy jakiej należy udzielić dziecku chorującemu na cukrzycę. Szkolenie prowadziła pani prof. dr hab.  Anna Noczyńska kierownik Katedry i Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu  Medycznego im. Piastów Śląskich  we Wrocławiu. Wzięło w nim udział blisko 100 nauczycieli dolnośląskich szkół i przedszkoli.

W załączeniu materiały szkoleniowe.

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

 

 

14 września 2017

Podniesienie kompetencji i praktycznych umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną przez oglądanie pornografii.

Fundacja Żyjmy Zdrowo, realizując zadanie Ministerstwa Zdrowia z zakresu zdrowia publicznego  w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Cel Operacyjny                      3 w zakresie punktu 2.11), zaprasza do udziału w ogólnopolskim projekcie, którego celem jest podniesienie kompetencji  i praktycznych umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną przez oglądanie pornografii.

Pornografia szkolenie Fundacja

1 sierpnia 2017

Warsztaty dotyczące rozwijania świadomości językowej

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ECJN) w Grazu, w Austrii ogłasza nabór na warsztaty dotyczące rozwijania świadomości językowej.

Warsztaty skierowane są m.in. do nauczycieli pracujących z uczniami w wieku 12-13 lat, trenerów i dyrektorów szkół, nauczycieli języków obcych pełniących rolę mentora nauczycieli.

Wymagana znajomość języka angielskiego bądź francuskiego.

Informacje szczegółowe dotyczące warsztatów, terminów oraz refundacji kosztów uczestnictwa dostępne w załącznikach, w językach angielskim i francuskim.

https://www.ore.edu.pl/wydzialy/wydział-rozwoju-kompetencji-kluczowych/7647-warsztaty-ecml-w-grazu

Termin zgłoszenia uczestnictwa do Punktu Kontaktowego w Ośrodki Rozwoju Edukacji upływa 28 sierpnia 2017 r. Spośród osób, które złożą swoją aplikację, zostanie wybrana jedna osoba, najpełniej spełniająca wymagania opisane przez ECJN.

Zgłoszenia proszę kierować na adres mailowy: elzbieta.witkowska@ore.edu.pl

24 czerwca 2017

Warsztaty dotyczące kompetencji cyfrowych w nauczaniu języków obcych

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ECJN) w Grazu, w Austrii ogłasza nabór na warsztaty poświęcone kompetencjom cyfrowym w nauczaniu i uczeniu się języków obcych.

Warsztaty skierowane są do nauczycieli, edukatorów, trenerów i doradców metodycznych zatrudnionych w szkołach ponadpodstawowych, w szkolnictwie wyższym oraz w placówkach edukacji dla dorosłych.

Wymagana znajomość języka angielskiego bądź francuskiego.

Informacje szczegółowe dotyczące warsztatów, terminów oraz refundacji kosztów uczestnictwa dostępne w załącznikach, w językach angielskim i francuskim.

https://www.ore.edu.pl/wydzialy/wydział-rozwoju-kompetencji-kluczowych/7572-kompetencje-cyfrowe-w-nauczaniu-i-uczeniu-się-języków-obcych-–-warsztaty-w-grazu

Termin zgłoszenia uczestnictwa do Punktu Kontaktowego w Ośrodki Rozwoju Edukacji upływa 26 czerwca 2017 r. Spośród osób, które złożą swoją aplikację, zostanie wybrana jedna osoba, najpełniej spełniająca wymagania opisane przez ECJN.

 

Zgłoszenia proszę kierować na adres mailowy: elzbieta.witkowska@ore.edu.pl

 

Idź do góry