Doskonalenie zawodowe

3 stycznia 2023

„Kompleksowy program wsparcia kadr edukacji włączającej w województwie dolnośląskim”- zaproszenie do udziału w projekcie

Szanowni Państwo,

przypominamy, że trwa realizacja projektu  „Kompleksowy program wsparcia kadr edukacji włączającej w województwie dolnośląskim”.

Szkolenia w ramach projektu kierowane są do pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego odpowiedzialnych za edukację, nauczycieli–konsultantów, nauczycieli-doradców metodycznych placówek doskonalenia nauczycieli, nauczycieli i przedstawicieli kadry kierowniczej przedszkoli i szkół różnych typów – ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych.

Opis projektu [PDF, 74 KB]

2 stycznia 2023

Sieć doradztwa metodycznego na terenie województwa dolnośląskiego – stan na 1 stycznia 2023 r.

Sieć doradztwa metodycznego na terenie województwa dolnośląskiego – stan na 1 stycznia 2023 r. 

ZAŁĄCZNIK [XLSX, 30 KB]

2 stycznia 2023

Wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie dolnośląskim, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego, ze wskazaniem ich specjalności – stan na 1 stycznia 2023 r.

Wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie dolnośląskim, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego, ze wskazaniem ich specjalności stan na 1 stycznia 2023 r.

ZAŁĄCZNIK [DOCX, 25 KB]

 

30 grudnia 2022

Bezpłatna konferencja otwarcia VII edycji projektu „Lekcja Enter na zDolny Śląsk” – 5 stycznia 2023 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu zaprasza na bezpłatną konferencję otwarcia VII edycji projektu „Lekcja Enter na zDolny Śląsk”, która odbędzie się 5 stycznia 2023 r. od godziny  10.00 do 12.50.

Link do zapisów: https://dodn.dolnyslask.pl/szkolenie/?id=21288

Link do programu konferencji(PDF, 804KB)

8 grudnia 2022

Bezpłatne, on-line „Zdalne Zloty Ponadczasowych Doradców Zawodowych „

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Doradcy zawodowi

Akredytowany, niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – Centrum Szkoleń i Promocji Zatrudnienia (ODN-CSPZ), którego organem prowadzącym jest firma szkoleniowo- doradcza Centrum Szkoleń i Promocji Zatrudnienia z siedzibą w Jelczu-Laskowicach opracował strategię doskonalenia zawodowego i przestrzeń do rozwoju,  inspiracji i motywacji  doradców zawodowych. Pod koniec każdego miesiąca, począwszy od maja 2020 r.  (fanpage ODN CSIPZ https://www.facebook.com/CSIPZ) odbywają się cykliczne spotkania pod nazwą Zdalnych Zlotów Ponadczasowych Doradców Zawodowych. Dotychczas odbyło się 29 Zdalnych Zlotów poświęconych m.in. narzędziom do pracy, technologii, psychologii, wartościom i kompetencjom przyszłości. Spotkania   prowadzą je eksperci z dziedziny treningu mentalnego, talentów Gallupa, krytycznego myślenia czy mediów społecznościowych, reprezentujący    organizacje pozarządowe, szkoły i placówki, uczelnie wyższe, instytucje badawcze, małe przedsiębiorstwa oraz korporacje.

W spotkaniach udział biorą  nauczyciele, doradcy zawodowi, pracownicy publicznych służb zatrudnienia, studenci oraz rodzice z całej Polski.

Przykładowe tematy zdalnych spotkań:

 • „Jak w szkole trenować kompetencje przyszłości” – Katarzyna Skolimowska, autorka trzech książek: „Wychowanie do osobistego rozwoju” (dwie części) i „Podkręć mózg! I wejdź na wyższy poziom nauczania„,
 • „Wszystko zaczyna się od mistrza, czyli jak zadbać o siebie, żeby być autorytetem dla innych” – Michał Zawadka, autor bestsellerowych książek z zakresu rozwoju mentalnego, osobistego i społecznego dzieci oraz młodzieży,
 • „Jak tworzyć osobiste portfolio z wykorzystaniem narzędzi TIK?”– Agnieszka Halicka, youtuberka, członkini społeczności Superbelfrzy RP, ambasadorka Genially i Wakeleta,
 • „Praca z wartościami i motywacją w procesie doradczym” – Patrycja Załuska, ekspertka ds. Rynku Pracy Uniwersytetu SWPS w Warszawie, autorka książki „reStart kariery. Zbuduj przewagę na rynku pracy”, nominowanej do Economicus 2019 w kategorii najciekawsze publikacje o tematyce gospodarczej.

W każdym Zdalnym Zlocie Ponadczasowych Doradców Zawodowych bierze udział od kilkudziesięciu do kilkuset uczestników. Nagrania ze Zlotów są wielokrotnie odtwarzane (portal Facebook i strona internetowa placówki https://csipz.pl/).

Zdalne spotkania dla edukatorów i specjalistów z dziedziny rozwoju osobistego i zawodowego stały się inspiracją dla autorów prac dyplomowych, którzy wskazali je jako źródło wartościowych narzędzi doskonalących kompetencje nauczycieli i doradców zawodowych.

We współpracy z Wyższą Szkołą Bankową odbyły się również dwa stacjonarne Zloty Ponadczasowych Doradców Zawodowych we Wrocławiu i Poznaniu. Uczestnicy brali udział w rozgrywkach planszowych, inspirujących wykładach i spotkaniach autorskich. We wrześniu br. w trakcie II Stacjonarnego Zlotu Ponadczasowych Doradców Zawodowych odbyła się premiera książki Ponadczasowy Doradca Zawodowy”, którego autorką jest Anna Płoska, dyrektor ODN-CSPZ.

Począwszy od stycznia 2023 roku Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – Centrum Szkoleń kontynuować będzie działania w ramach Zdalnych Zlotów Ponadczasowych Doradców Zawodowych z uwzględnieniem nowych narzędzi dydaktycznych dla doradców.

Udział w Zdalnych Zlotach jest  bezpłatny, obecność nie wymaga rejestracji.

Poniżej link dla zainteresowanych spotkaniami:

https://www.facebook.com/groups/ZlotPonadczasowychDoradcowZawodowych

 

8 grudnia 2022

Bezpłatny udziału szkół i placówek w projekcie pt. „ Lekcja Enter na zDolny Śląsk”

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, Grantobiorca siódmej edycji projektu „Lekcja Enter”  zaprasza do bezpłatnego udziału w projekcie pt. „ Lekcja Enter na zDolny Śląsk” wszystkie szkoły/placówki oświatowe na terenie Dolnego Śląska. Grant  współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Zapisy do udziału w projekcie  pt. „ Lekcja Enter na zDolny Śląsk” do  31.12.2022 r.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych 278 nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Dolnego Śląska poprzez realizację bezpłatnych i certyfikowanych szkoleń dla nauczycieli.

Uczestnik projektu w ramach realizacji ścieżki edukacyjnej, oprócz szkolenia, będzie miał wsparcie merytoryczne trenera lokalnego (m.in. poprzez mentoring) oraz otrzyma dostęp do platformy e-learningowej z pakietem materiałów pomocnych w realizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem narzędzi TIK.

Korzyści z udziału w ww. projekcie dla nauczyciela to:

 • wiedza o różnorodnych e-zasobach i umiejętności wykorzystywania jej w pracy dydaktycznej,
 • umiejętność pracy w zróżnicowanej grupie pod względem poziomu kompetencji cyfrowych,
 • umiejętność bezpiecznego poruszać się w środowisku cyfrowym,
 • dostęp do kompleksowej wiedzy na platformie Lekcja: Enter,
 • umiejętności tworzenia e-zasobów na potrzeby zajęć,
 • stosownie aktywizujących metody nauczania z wykorzystaniem TIK,
 • wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami,
 • konsultacje z trenerami.

W załączeniu:

rejestracja szkoły_nauczyciela(PDF, 88KB)

Szczegółowa ścieżka edukacyjna uczestnika Projektu Lekcja Enter na zDolny Śląsk(PDF, 603 KB)

Zasady rekrutacji do projektu Lekcja Enter na zDolny Śląsk_edycja VII(PDF, 563 KB)

21 listopada 2022

Projekt „Lekcja Enter” bezpłatne wsparcie nauczycieli szkół dolnośląskich

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Fundacja  Orange, operator ogólnopolski projektu edukacji cyfrowej „Lekcja:Enter” zachęca szkoły dolnośląskie do wzięcia w nim  udziału. Projekt „Lekcja:Enter” realizowany jest przez konsorcjum trzech organizacji: Fundację Orange (lider), Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytut Spraw Publicznych oraz finansowany ze środków Unii Europejskiej. Autorem koncepcji merytorycznej projektu jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, a przedstawiciele MEiN są aktywnymi członkami Rady Ekspertów Projektu. Projekt „Lekcja:Enter” został objęty patronatem MEiN oraz większości Kuratoriów, w tym Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty.

 Celem projektu „Lekcja:Enter” jest wsparcie szkoleniowe nauczycieli przygotowujące ich do prowadzenia bardziej angażujących i odpowiadających potrzebom uczniów lekcji, poprzez wprowadzenie do zajęć aktywizujących metod nauczania i wykorzystania narzędzi cyfrowych. Udział nauczycieli w projekcie jest bezpłatny.

 Dokładne informacje na temat szkoleń oraz możliwości dołączenia do nich znajdują się tutaj: https://lekcjaenter.pl/szkolenia/jak-skorzystac-ze-szkolen

Fundacja zachęca  do obejrzenia filmu, który pokazuje jak mogą wyglądać lekcje prowadzone przez nauczycieli i nauczycielki, którzy wzięli udział w szkoleniach w projekcie – https://www.youtube.com/watch?v=AF-TVKiiEQg.

Szkolenia prowadzone są przez, wyłonione w konkursach grantowych, placówki doskonalenia nauczycieli oraz Jednostki Samorządu Terytorialnego, organizacje pozarządowe i uczelnie wyższe we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli. Na terenie Dolnego Śląska działają  dwie  placówki, oferujące szkolenia w ramach projektu „Lekcja:Enter”:Centrum Edukacji Nauczycieli „Lechaa” oraz  Centrum Edukacji Nauczycieli Potest

Dane kontaktowe  https://lekcjaenter.pl/szkolenia/jak-dolaczyc-do-projektu/1.

14 października 2022

Bezpłatna, międzynarodowa konferencja on-line „Nauczyciel w świetle wielojęzyczności” Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele,

W imieniu Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą informujemy, że rozpoczyna się rekrutacja nauczycieli do udziału on-line w międzynarodowej konferencji „Nauczyciel w świetle wielojęzyczności”.

Konferencja odbędzie się 18 października 2022 r. w godz. 15.00 – 17.30.

Szczegóły na stronie   https://kursy.orpeg.pl/course/view.php?id=539

Link do ankiety rekrutacyjnej  https://forms.orpeg.pl/index.php/265584?lang=pl

11 października 2022

Muzeum POLIN-bezpłatna konferencja on-line : „Jak mówimy o sobie, jak mówią o nas?(Re)prezentacja grup mniejszościowych w edukacji”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Doradcy metodyczni,

Muzeum POLIN zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnej konferencji on-line:, „Jak mówimy o sobie, jak mówią o nas?(Re)prezentacja grup mniejszościowych w edukacji”, która odbędzie się w dniach 3-5 listopada 2022 roku. W konferencji wezmą udział ekspertki i eksperci, przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych mieszkających w Polsce, asystentki i asystenci kulturowi zajmujący się na co dzień pracą z grupami, w których są dzieci i młodzież z różnych kultur.

link do programu konferencji:

https://polin.pl/pl/wydarzenie/konferencja-edukacyjna-jak-mowimy-o-sobie-jak-mowia-o-nas

rejestracja na konferencję trwa do 2 listopada 2022 r.

link do rejestracji:

https://polin-o-sobie-o-nas-online.konfeo.com/pl/groups

11 października 2022

Bezpłatne szkolenie dotyczące uznawalności efektów kształcenia uczniów w toku długoterminowych zagranicznych mobilności edukacyjnych.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele szkół średnich ogólnokształcących,

Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku, AFS Polska oraz European Federation for Intercultural Learning (EFIL) serdecznie zapraszają dyrektorów i nauczycieli szkół średnich ogólnokształcących do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym uznawalności efektów kształcenia uczniów w toku długoterminowych zagranicznych mobilności edukacyjnych. Szkolenie jest częścią projektu ETAR (Empowering Teachers for Automatic Recognition), finansowanego przez Komisję Europejską

termin szkolenia: 25-26 listopada 2022 r.

miejsce szkolenia: Kraków

rejestracja: do 17 października 2022 r.

link do rejestracji:  https://forms.gle/BzPPVrwCQmbbENC2A

szczegóły dotyczące szkolenia:

https://d22dvihj4pfop3.cloudfront.net/wp-content/uploads/sites/60/2022/10/03082807/szkolenie-etar.pdf

22 września 2022

Oferta szkoleń publicznych placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie wspomagania nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa.

Załącznik nr 1 tabela (xlsx)

19 sierpnia 2022

Komunikat dla dyrektorów i nauczycieli w związku z oferowanymi przez różne podmioty kursami zawierającymi w nazwie określenie „kwalifikacyjne”.

Komunikat dla dyrektorów i nauczycieli w związku z oferowanymi na stronach internetowych różnych podmiotów kursami zawierającymi w nazwie określenie „kwalifikacyjne”.

 • Przez kurs kwalifikacyjny – należy rozumieć kurs kwalifikacyjny z zakresu określonego przedmiotu, prowadzonych zajęć lub przygotowania pedagogicznego, organizowany zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, którego ukończenie umożliwia nauczycielowi posiadającemu poziom wykształcenia wymagany od nauczycieli danego typu szkoły lub placówki uzyskanie kwalifikacji do nauczania przedmiotu, prowadzenia zajęć lub przygotowania pedagogicznego; (p.p.: 2 pkt 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1289)
 • Placówki doskonalenia posiadające akredytację mogą, za zgodą kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę placówki, prowadzić:

1) kursy kwalifikacyjne, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, w zakresie:

   1. przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
   2. pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
   3. wychowania do życia w rodzinie;

2) kursy kwalifikacyjne z zakresu zarządzania oświatą, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 oraz w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.

 • Kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli nie mogą być prowadzone przez placówki doskonalenia posiadające wyłącznie wstępną akredytację oraz przez placówki doskonalenia, którym cofnięto akredytację na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy, o czym mowa w 21 ust. 2 rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Wyjątek stanowią jedynie publiczne placówki doskonalenia nauczycieli prowadzone przez właściwych ministrów, o których mowa w § 21 ust. 3 ww. rozporządzenia.
 • Brak jest podstaw prawnych na realizowanie jakichkolwiek innych kursów kwalifikacyjnych niż wyżej wymienione, który umożliwiłyby nauczycielowi uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289).
 • Podkreślić należy, że każdy uczestnik kursu kwalifikacyjnego dla nauczycieli po jego ukończeniu otrzymuje świadectwo (nie zaświadczenie), którego wzór określa załącznik do rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.
9 czerwca 2022

Webinarium Satelitarne obrazy Ziemi: materiały na lekcje, kariera na przyszłość

Szanowni Państwo,

Biuro Edukacji Kosmicznej ESERO w Centrum Nauki Kopernik zaprasza nauczycieli i edukatorów oraz osoby zajmujące się doradztwem zawodowym dla uczniów do udziału w bezpłatnym webinarium Satelitarne obrazy Ziemi: materiały na lekcje, kariera na przyszłość, które odbędzie się 7 czerwca 2022 r.

Satelitarne obserwacje Ziemi to bardzo dynamicznie rozwijający się sektor gospodarki w Polsce i na świecie. Podczas webinarium będzie można dowiedzieć się:

 • czym są satelitarne obserwacje Ziemi?
 • kto pracuje w sektorze satelitarnych obserwacji Ziemi.
 • jakie to są zawody?
 • Nad czym pracują?
 • jakich kompetencji brakuje młodym osobom, które wiążą przyszłość z tym sektorem po co nauczycielom rozeznanie w tym, co się dzieje na rynku pracy?
 • w jaki sposób wplatać tematykę satelitarnych obserwacji Ziemi do lekcji?
 • przydatnych do tego narzędziach.

Streaming na platformie Youtube – https://www.facebook.com/events/1057385025195077

Więcej informacji: https://esero.kopernik.org.pl/satelitarne-obrazy-ziemi-material-na-lekcje-kariera-na-przyszlosc/

 

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.