Doskonalenie zawodowe

21 października 2020

Język edukacji szkolnej a nauka przedmiotu – Rozwijanie świadomości językowej na lekcjach przedmiotowych

Szanowni Państwo,

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych w ramach współpracy z Europejskim Centrum Języków Nowożytnych w Grazu zaprasza nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych prowadzących szkolenia doskonalenia zawodowego dotyczące nauczania dwujęzycznego oraz do nauczycieli szkół podstawowych realizujących edukację dwujęzyczną. (wymagana znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2) na szkolenie e-learningowe Język edukacji szkolnej a nauka przedmiotu – Rozwijanie świadomości językowej na lekcjach przedmiotowych.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.

Kontakt: Elżbieta Witkowska, e-mail: elzbieta.witkowska@ore.edu.pl

Termin: 29.10.2020 – 17.12.2020 (platforma e-learningowa ORE)

Szczegóły szkolenia dostępne pod linkiem: http://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/61347

13 października 2020

Francuski, język frankofoński, jak go uczyć czyli Le français, une langue francophone à enseigner

Szanowni Państwo,

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych przy współpracy z Przedstawicielstwem Generalnym Walonii-Brukseli zaprasza czynnych zawodowo nauczycieli języka francuskiego pracujących w placówkach systemu edukacji, metodyków i konsultantów (wymagana znajomość języka francuskiego na poziomie B2/C1) na szkolenie e-learningowe FRANCUSKI, JĘZYK FRANKOFOŃSKI JAK GO UCZYĆ czyli Le français, une langue francophone à enseigner.

Szkolenie to jest próbą przybliżenia tematyki związanej z nauczaniem języka francuskiego z wykorzystaniem wiedzy o kulturze krajów frankofońskich. To nowoczesne podejście do nauki i do nauczania poprzez pryzmat różnojęzyczności użytkowników języka Moliera.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.

Kontakt: Anna Susek, e-mail: anna.susek@ore.edu.pl

Termin: 16.10.2020 – 16.12.2020 (platforma e-learningowa ORE)

Szczegóły szkolenia dostępne pod linkiem: http://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/6134

10 września 2020

Wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie dolnośląskim, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego.

Wykaz

Logo Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
3 marca 2020

Ogłoszenie o naborze kandydatów do realizacji zadań doradcy metodycznego z dnia 3 marca 2020r.

 

10 stycznia 2020

Debata Mediacyjna „Uwaga Dziecko!”

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Wrocławskie Centrum Mediacji zaprasza na Debatę Mediacyjną pod tytułem: „Uwaga Dziecko!”, która odbędzie się 24 stycznia 2020 r.  w Centrum Krzywy Komin przy ulicy S. Dubois 33-35a.

Zaproszeni eksperci – praktycy realizujący skuteczne działania na rzecz rodziny dostarczą sprawdzonych, opartych na wieloletnim doświadczeniu i aktualnej wiedzy rozwiązań w obszarze wparcia dziecka w konflikcie rodzinnym oraz prawnych regulacji dotyczących pozycji dziecka w rodzinie.

Więcej informacji o debacie można znaleźć na stronie internetowej organizatora pod adresem: https://www.krzywykomin.pl/wydarzenia/uwaga-dziecko-debata-mediacyjna/

Udział w debacie jest nieodpłatny, jednak z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy poprzez Formularz Rejestracyjny dostępny pod linkiem:

https://forms.gle/Ms2AFdzDjxPrZagM8

9 października 2019

Wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie dolnośląskim, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego

Szanowni Państwo,

Dolnośląski Kurator Oświaty prezentuje wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie dolnośląskim, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego
ze wskazaniem specjalności nauczycieli – doradców metodycznych, według stanu na dzień 1 października 2019 r.

Podstawa prawna: § 25 ust. 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2019 poz. 1045)

W załączeniu: WYKAZ

25 października 2017

Opieka nad dzieckiem z cukrzycą

W dniu 17 października 2017 r. odbyło się szkolenie Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej dla wychowawców przedszkoli oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którego organizatorem było Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Celem projektu było zwiększenie wiedzy pracowników oświaty na temat cukrzycy oraz pomocy jakiej należy udzielić dziecku chorującemu na cukrzycę. Szkolenie prowadziła pani prof. dr hab.  Anna Noczyńska kierownik Katedry i Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu  Medycznego im. Piastów Śląskich  we Wrocławiu. Wzięło w nim udział blisko 100 nauczycieli dolnośląskich szkół i przedszkoli.

W załączeniu materiały szkoleniowe.

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

 

 

14 września 2017

Podniesienie kompetencji i praktycznych umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną przez oglądanie pornografii.

Fundacja Żyjmy Zdrowo, realizując zadanie Ministerstwa Zdrowia z zakresu zdrowia publicznego  w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Cel Operacyjny                      3 w zakresie punktu 2.11), zaprasza do udziału w ogólnopolskim projekcie, którego celem jest podniesienie kompetencji  i praktycznych umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną przez oglądanie pornografii.

Pornografia szkolenie Fundacja

Idź do góry