Doskonalenie zawodowe

25 października 2017

Opieka nad dzieckiem z cukrzycą

W dniu 17 października 2017 r. odbyło się szkolenie Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej dla wychowawców przedszkoli oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którego organizatorem było Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Celem projektu było zwiększenie wiedzy pracowników oświaty na temat cukrzycy oraz pomocy jakiej należy udzielić dziecku chorującemu na cukrzycę. Szkolenie prowadziła pani prof. dr hab.  Anna Noczyńska kierownik Katedry i Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu  Medycznego im. Piastów Śląskich  we Wrocławiu. Wzięło w nim udział blisko 100 nauczycieli dolnośląskich szkół i przedszkoli.

W załączeniu materiały szkoleniowe.

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

 

 

14 września 2017

Podniesienie kompetencji i praktycznych umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną przez oglądanie pornografii.

Fundacja Żyjmy Zdrowo, realizując zadanie Ministerstwa Zdrowia z zakresu zdrowia publicznego  w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Cel Operacyjny                      3 w zakresie punktu 2.11), zaprasza do udziału w ogólnopolskim projekcie, którego celem jest podniesienie kompetencji  i praktycznych umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną przez oglądanie pornografii.

Pornografia szkolenie Fundacja

1 sierpnia 2017

Warsztaty dotyczące rozwijania świadomości językowej

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ECJN) w Grazu, w Austrii ogłasza nabór na warsztaty dotyczące rozwijania świadomości językowej.

Warsztaty skierowane są m.in. do nauczycieli pracujących z uczniami w wieku 12-13 lat, trenerów i dyrektorów szkół, nauczycieli języków obcych pełniących rolę mentora nauczycieli.

Wymagana znajomość języka angielskiego bądź francuskiego.

Informacje szczegółowe dotyczące warsztatów, terminów oraz refundacji kosztów uczestnictwa dostępne w załącznikach, w językach angielskim i francuskim.

https://www.ore.edu.pl/wydzialy/wydział-rozwoju-kompetencji-kluczowych/7647-warsztaty-ecml-w-grazu

Termin zgłoszenia uczestnictwa do Punktu Kontaktowego w Ośrodki Rozwoju Edukacji upływa 28 sierpnia 2017 r. Spośród osób, które złożą swoją aplikację, zostanie wybrana jedna osoba, najpełniej spełniająca wymagania opisane przez ECJN.

Zgłoszenia proszę kierować na adres mailowy: elzbieta.witkowska@ore.edu.pl

24 czerwca 2017

Warsztaty dotyczące kompetencji cyfrowych w nauczaniu języków obcych

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ECJN) w Grazu, w Austrii ogłasza nabór na warsztaty poświęcone kompetencjom cyfrowym w nauczaniu i uczeniu się języków obcych.

Warsztaty skierowane są do nauczycieli, edukatorów, trenerów i doradców metodycznych zatrudnionych w szkołach ponadpodstawowych, w szkolnictwie wyższym oraz w placówkach edukacji dla dorosłych.

Wymagana znajomość języka angielskiego bądź francuskiego.

Informacje szczegółowe dotyczące warsztatów, terminów oraz refundacji kosztów uczestnictwa dostępne w załącznikach, w językach angielskim i francuskim.

https://www.ore.edu.pl/wydzialy/wydział-rozwoju-kompetencji-kluczowych/7572-kompetencje-cyfrowe-w-nauczaniu-i-uczeniu-się-języków-obcych-–-warsztaty-w-grazu

Termin zgłoszenia uczestnictwa do Punktu Kontaktowego w Ośrodki Rozwoju Edukacji upływa 26 czerwca 2017 r. Spośród osób, które złożą swoją aplikację, zostanie wybrana jedna osoba, najpełniej spełniająca wymagania opisane przez ECJN.

 

Zgłoszenia proszę kierować na adres mailowy: elzbieta.witkowska@ore.edu.pl

 

30 maja 2017

Szkolenie Realizacja podstawy programowej z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnej

Centrum Studiów Podyplomowych zaprasza dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli
na szkolenie Realizacja podstawy programowej z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnej.

Szczegółowe informacje w załączeniu

 

25 maja 2017

Szkolenie Jak wspomagać szkoły w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych ucznia?

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza dyrektorów szkół i przedszkoli na szkolenie Jak wspomagać szkoły w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych ucznia?

Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/3613

8 grudnia 2016

Scenariusze zajęć poświęcone empatii w rozwoju dziecka

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele Szkół!

Informujemy, że w Warszawie, pod patronatem UNICEF Polska i Rzecznika Praw Dziecka odbyło się Forum Eksperckie dla nauczycieli i wychowawców poświęcone zagadnieniu empatii w rozwoju dziecka.

Szczegóły dotyczące konferencji znajdują się na stronie www.wiemczujepomagam.pl.
Organizator- Kulczyk Fundation-prowadzi też zapisy na bezpłatne scenariusze zajęć
„ Wiem. Czuję…Pomagam!”. To 16 scenariuszy lekcji o empatii, znaczeniu edukacji problemach globalnych dla uczniów w wieku 9-16 lat. Można je zamówić w następujący sposób:
1. Wysłać mail na adres edukacja@kulczykfundation.org.pl. W tytule maila proszę wpisać słowo „Scenariusze” oraz swoje imię i nazwisko.
2. Gdy przyjdzie mail z odpowiedzią, proszę kliknąć w link i wypełnić formularz zamówienia.
Kulczyk Fundation prześle właściwe materiały.

ore-logo
28 listopada 2016

Szkolenie dla nauczycieli – Jak uczyć o “Polskim Październiku”

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy dolnośląskich szkół

Informujemy, że Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie organizuje szkolenie dla nauczycieli doradców,  konsultantów, pracowników bibliotek pedagogicznych oraz nauczycieli przedmiotów humanistycznych zainteresowanych tematyką na szkolenie “Jak uczyć o “Polskim Październiku”. Wykorzystanie materiałów audiowizualnych i wystawy w edukacji historycznej”.

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy historycznej, jak również zapoznanie z atrakcyjnymi formami uczenia o “Polskim Październiku”. Podczas zajęć wykłady wygłoszą oraz poprowadzą warsztaty znani specjaliści z tego zakresu –  krajowi i zagraniczni.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia zamieszczone są na stronie ORE: szczegółowy program i zgłoszenie 

W załączeniu harmonogram zajęć.

14 listopada 2016

Ogólnopolski Konkurs dla Nauczycieli Historii w ramach projektu „Pomorska Teka Edukacyjna”

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy i Nauczyciele

Informujemy, że Fundacja Centrum Solidarności zaprasza nauczycieli historii do udziału w ogólnopolskim konkursie w ramach projektu „Pomorska Teka Edukacyjna”.

Więcej informacji o konkursie w załączniku – opis projektu

9 listopada 2016

III Kongres Dydaktyki Polonistycznej w Lublinie

Informujemy, że Katolicki Uniwersytet Lubelski organizuje w dniach 22-25 listopada 2017 r. III Kongres Dydaktyki Polonistycznej.

Szczegółowe informacje na temat kongresu wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie internetowej: www.kongresdydaktyki2017.pl

POLIN MHZP_Logo_pion_cmyk
19 października 2016

Nowa oferta edukacyjna Muzeum POLIN

Szanowni Państwo

Dyrektorzy dolnośląskich szkół.

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie zaprasza nauczycieli na cykl otwartych spotkań w roku szkolnym 2016/17 poświęconych historii i kulturze żydowskiej.

Wszystkie spotkania są bezpłatne, jednak wymagana jest internetowa rejestracja miejsc.

Oferta edukacyjna w załączniku: kursy doskonalące dla nauczycieli.

POLIN MHZP_Logo_pion_cmyk

 

ipn logo
18 października 2016

Informacja o szkoleniach MEN i IPN

Szanowni Państwo

Dyrektorzy dolnośląskich szkół gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych!

Uprzejmie informujemy, że Instytut Pamięci Narodowej, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej planuje w roku szkolnym 2016/2017 zorganizować  certyfikowane szkolenia, skierowane do nauczycieli przedmiotów humanistycznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. „Między dwoma totalitaryzmami” w ramach seminarium „Polski wiek XX – losy państwa i narodu”.

Będą to szkolenia w formie 45-minutowego wykładu. Nauczyciel, który weźmie udział minimum w pięciu takich zajęciach i po każdym z nich przeprowadzi później co najmniej jedno zajęcie we własnej szkole, otrzyma w czerwcu 2017 r. certyfikat wystawiony przez MEN i IPN.

Zajęcia będą się odbywały w czwartki o godz. 16.00,  średnio raz w miesiącu w siedzibie Oddziału IPN Wrocław, pl. Strzelecki 25 (“Przystanek historia” na parterze budynku).

 

Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych:    

Polski wiek XX – losy państwa i narodu

Rok szkolny 2016/17

Cykl: Między dwoma totalitaryzmami

27.10.2016 – Fenomen Polskiego Państwa Podziemnego

08.12.2016 – Zbrodnie niemieckie i sowieckie na przedstawicielach polskich elit
w pierwszym okresie okupacji (wrzesień 1939 – czerwiec 1941)

19.01.2017 – Polacy i Żydzi w czasie II wojny światowej

09.03.2017 – Okaleczony kraj. Polska po zakończeniu II wojny światowej

13.04.2017 – Polityka władz komunistycznych wobec społeczeństwa polskiego
w latach 1944–1948

18.05.2017 – Operacja polska NKWD w Związku Sowieckim w 1937 r.

08.06.2017 – Zakończenie –wręczenie certyfikatów

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych, chętni do udziału w szkoleniu proszeni są o imienną rejestrację w terminie do dwóch dni przed planowanym spotkaniem. Rejestracji należy dokonać elektronicznie na adres e-mail: iwona.demczyszak@ipn.gov.pl,

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej we Wrocławiuipn logo

plac Strzelecki 25, 50-224 Wrocław

tel. 71 326 97 38

ipn logo

 

Idź do góry