Doskonalenie zawodowe

22 września 2022

Oferta szkoleń publicznych placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie wspomagania nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa.

Załącznik nr 1 tabela (xlsx)

19 sierpnia 2022

Komunikat dla dyrektorów i nauczycieli w związku z oferowanymi przez różne podmioty kursami zawierającymi w nazwie określenie „kwalifikacyjne”.

Komunikat dla dyrektorów i nauczycieli w związku z oferowanymi na stronach internetowych różnych podmiotów kursami zawierającymi w nazwie określenie „kwalifikacyjne”.

 • Przez kurs kwalifikacyjny – należy rozumieć kurs kwalifikacyjny z zakresu określonego przedmiotu, prowadzonych zajęć lub przygotowania pedagogicznego, organizowany zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, którego ukończenie umożliwia nauczycielowi posiadającemu poziom wykształcenia wymagany od nauczycieli danego typu szkoły lub placówki uzyskanie kwalifikacji do nauczania przedmiotu, prowadzenia zajęć lub przygotowania pedagogicznego; (p.p.: 2 pkt 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1289)
 • Placówki doskonalenia posiadające akredytację mogą, za zgodą kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę placówki, prowadzić:

1) kursy kwalifikacyjne, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, w zakresie:

   1. przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
   2. pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
   3. wychowania do życia w rodzinie;

2) kursy kwalifikacyjne z zakresu zarządzania oświatą, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 oraz w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.

 • Kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli nie mogą być prowadzone przez placówki doskonalenia posiadające wyłącznie wstępną akredytację oraz przez placówki doskonalenia, którym cofnięto akredytację na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy, o czym mowa w 21 ust. 2 rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Wyjątek stanowią jedynie publiczne placówki doskonalenia nauczycieli prowadzone przez właściwych ministrów, o których mowa w § 21 ust. 3 ww. rozporządzenia.
 • Brak jest podstaw prawnych na realizowanie jakichkolwiek innych kursów kwalifikacyjnych niż wyżej wymienione, który umożliwiłyby nauczycielowi uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289).
 • Podkreślić należy, że każdy uczestnik kursu kwalifikacyjnego dla nauczycieli po jego ukończeniu otrzymuje świadectwo (nie zaświadczenie), którego wzór określa załącznik do rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.
9 czerwca 2022

Webinarium Satelitarne obrazy Ziemi: materiały na lekcje, kariera na przyszłość

Szanowni Państwo,

Biuro Edukacji Kosmicznej ESERO w Centrum Nauki Kopernik zaprasza nauczycieli i edukatorów oraz osoby zajmujące się doradztwem zawodowym dla uczniów do udziału w bezpłatnym webinarium Satelitarne obrazy Ziemi: materiały na lekcje, kariera na przyszłość, które odbędzie się 7 czerwca 2022 r.

Satelitarne obserwacje Ziemi to bardzo dynamicznie rozwijający się sektor gospodarki w Polsce i na świecie. Podczas webinarium będzie można dowiedzieć się:

 • czym są satelitarne obserwacje Ziemi?
 • kto pracuje w sektorze satelitarnych obserwacji Ziemi.
 • jakie to są zawody?
 • Nad czym pracują?
 • jakich kompetencji brakuje młodym osobom, które wiążą przyszłość z tym sektorem po co nauczycielom rozeznanie w tym, co się dzieje na rynku pracy?
 • w jaki sposób wplatać tematykę satelitarnych obserwacji Ziemi do lekcji?
 • przydatnych do tego narzędziach.

Streaming na platformie Youtube – https://www.facebook.com/events/1057385025195077

Więcej informacji: https://esero.kopernik.org.pl/satelitarne-obrazy-ziemi-material-na-lekcje-kariera-na-przyszlosc/

 

 

24 marca 2022

Bezpłatne, zdalne seminarium dla nauczycieli „Nowa Matura z historii”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele historii,

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu  zaprasza nauczycieli historii na bezpłatne, online seminarium „Nowa matura z historii 2023”, które odbędzie się 24 marca 2022 r.
o godz. 16.00 na platformie MS Teams.

To pierwsza część z cyklu zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego. Zapisy na stronie WCDN https://wcdn.wroc.pl/szkolenia/  kod kursu ESK29

Zajęcia poprowadzi pani Agata Lorens doradca metodyczny Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Krośnie

Kontakt z organizatorem:

Ewa Skrzywanek  email e.skrzywanek@wcdn.wroc.pl  tel. 71 798 68 80 wew. 203

24 lutego 2022

Studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych – kształcenie asystentów dzieci ukraińskojęzycznych

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Przedszkoli i Szkół Podstawowych

województwa dolnośląskiego

Uniwersytet Wrocławski, wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom dzieci pochodzących z rodzin ukraińskich migrantów, wyszedł z inicjatywą utworzenia w roku akademickim 2022/2023 3-semestralnych studiów podyplomowych dla nauczycieli przedszkoli i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, kształcących asystentów dzieci ukraińskojęzycznych. W związku z powyższym Uniwersytet Wrocławski zwraca się do Państwa z prośbą o wyrażenie swojej opinii poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania krótkiej ankiety, sondującej Państwa potrzeby. Poniżej znajduje się list skierowany do Państwa Dyrektorów oraz link do kwestionariusza ankiety.

Załącznik nr 1

List do Dyrektorów Przedszkoli i Szkół Podstawowych województwa dolnośląskiego (PDF, 361 KB)

Załącznik nr 2

link do kwestionariusza ankiety: https://forms.gle/gWq7GNAPUwWtqUTf6

11 października 2021

Konferencja dla nauczycieli „Moc biografii. Jak korzystać z historii osobistych w edukacji?”

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy i Nauczyciele dolnośląskich szkół,

Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie zaprasza nauczycieli na konferencję  Moc biografii. Jak korzystać z historii osobistych w edukacji?”

Konferencja odbędzie się online w dniach 13-20 listopada 2021.

Udział w konferencji jest bezpłatny, wymagana jest rejestracja.

Program kursu i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej Muzeum POLIN.

Muzeum Historii Żydów Polskich – wspólna instytucja kultury.

 

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.