Doskonalenie zawodowe

11 czerwca 2024

Program edukacyjny „Ratujemy i uczymy ratować”- szkolenia dla nauczycieli

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych! W związku z obowiązkiem realizowania, od dnia 1 września 2024 r. zajęć z zakresu nauczania pierwszej pomocy w szkole podstawowej (I etap edukacyjny), w załączeniu przekazujemy list Ministra Edukacji Narodowej skierowany do Dyrektorów szkół podstawowych, zachęcający do uczestnictwa nauczycieli w programie edukacyjnym „Ratujemy i uczymy ratować”, prowadzonym przez Fundację Wielkiej Orkiestry […]

3 czerwca 2024

Projekt „Szkoła dostępna dla wszystkich (SDW)”, „Accessible School for All” (ASA)

  Instytut Badań Edukacyjnych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i UNICEF realizuje projekt „Szkoła dostępna dla wszystkich (SDW)”, „Accessible School for All” (ASA). Celem projektu jest rozwijanie kompetencji nauczycieli specjalistów w zakresie udzielania wsparcia dzieciom i uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także integrowania zróżnicowanego środowiska w klasie/szkole, z uwzględnieniem […]

16 maja 2024

Bezpłatne szkolenie „Rynek pracy dostępny dla wszystkich”

Ośrodek Rozwoju Edukacji  w Warszawie zaprasza nauczycieli na szkolenie pn. „Rynek pracy dostępny dla wszystkich” realizowane w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”, działanie 5.4. Tranzycja na rynek pracy, realizowane w latach 2023-2026. Szkolenie organizowane jest na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Termin:  od 06.05.2024 r. do 31.08.2024 Forma:                 kurs online – część teoretyczna (3 […]

14 maja 2024

Bezpłatne szkolenie „Kobiety w historii Polski XX w.”

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza nauczycieli przedmiotów humanistycznych na szkolenie pt.: „Kobiety w historii Polski XX w.”, które  odbędzie się 10 czerwca 2024 r.  w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym IPN im. Kornela Morawieckiego ul. Długosza 48 we Wrocławiu w godz. 10.00-15.00. Nabór na szkolenie odbywa się jedynie poprzez wysłanie wypełnionego formularza na adres mailowy: barbara.iwanicka@ipn.gov.pl […]

24 kwietnia 2024

Przewodnik po e-materiałach do kształcenia zawodowego

logo ore

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza nauczycieli kształcenia zawodowego do zapoznania się i wykorzystywania na zajęciach e-materiałów, opracowanych dla wybranych kwalifikacji i zawodów kształcenia zawodowego upowszechnianych na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej w ramach projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego. Projekt ORE jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza […]

24 kwietnia 2024

Bezpłatny webinar ORE „Motywacja i indywidualizacja w nauczaniu języka łacińskiego

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych, zaprasza nauczycieli, nauczycieli – konsultantów, nauczycieli – doradców metodycznych, kadry zarządzające oraz nauczycieli zainteresowanych tematyką szkolenia do udziału w webinarze zatytułowanym: Motywacja i indywidualizacja w nauczaniu języka łacińskiego. Treści webinaru: Aktualny status przedmiotu język łaciński/ język łaciński i kultura antyczna w szkole polskiej. Główne założenia podstawy […]

22 kwietnia 2024

Bezpłatny webinar ORE „Motywacja i indywidualizacja w nauczaniu języka łacińskiego

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych, zaprasza nauczycieli, nauczycieli – konsultantów, nauczycieli – doradców metodycznych, kadry zarządzające oraz nauczycieli zainteresowanych tematyką szkolenia do udziału w webinarze zatytułowanym: Motywacja i indywidualizacja w nauczaniu języka łacińskiego. Treści webinaru: Aktualny status przedmiotu język łaciński/ język łaciński i kultura antyczna w szkole polskiej. Główne założenia podstawy […]

18 kwietnia 2024

Opracowania i narzędzia wypracowane w projekcie „Młode kadry dla morskiej energetyki wiatrowej”

Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” w Gdańsku zaprasza do zapoznania się z  opracowaniami i  narzędziami, które powstały w ramach projektu pt. „Młode kadry dla morskiej energetyki wiatrowej”. Projekt współfinansowany był w ramach Funduszy EOG, realizowany w konsorcjum z Polskim Towarzystwem Morskiej Energetyki Wiatrowej oraz Pomorską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy od kwietnia 2022 r.  do kwietnia […]

11 kwietnia 2024

Konferencja „Uczymy demokracji w branżówkach – poprzez doświadczanie samorządności uczniowskiej”

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w dniu 19 kwietnia 2024 r. zaprasza na konferencję poświęconą rozwijaniu kompetencji społecznych i obywatelskich wśród uczniów i uczennic szkół branżowych, ze szczególnym uwzględnieniem roli samorządności uczniowskiej Konferencję organizuje Fundacja Civis Polonus, a partnerem wydarzenia jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. Zapraszamy do rejestrowania się na wydarzenie poprzez formularz. […]

11 kwietnia 2024

Bezpłatne webinary szkoleniowe „ Edukacja regionalna z Etnoekipą”

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zapraszają nauczycieli, edukatorów i animatorów na bezpłatne webinaria szkoleniowe pt.: „Edukacja regionalna z Etnoekipą”. Szkolenia rozpoczną się 8 kwietnia 2024 r. Celem webinarów jest pogłębienie wiedzy oraz umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć o tematyce regionalnej, poświęconych lokalnemu dziedzictwu i kulturze ludowej. Natomiast szczególnym […]

8 kwietnia 2024

Informacja w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli umożliwiających uzyskanie kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska nauczyciela

  Możliwość prowadzenia kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli mają wyłącznie akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli, które uzyskały zgodę kuratora oświaty – właściwego ze względu na siedzibę placówki na prowadzenie kursu kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. […]

27 marca 2024

Przewodnik po e-materiałach do kształcenia zawodowego

  Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza nauczycieli kształcenia zawodowego do zapoznania się i wykorzystywania na zajęciach e-materiałów, opracowanych dla wybranych kwalifikacji i zawodów kształcenia zawodowego upowszechnianych na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej w ramach projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego. Projekt ORE jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego […]

1 marca 2024

Wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie dolnośląskim, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego – stan na 1 marca 2024 r.

  Wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie dolnośląskim, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego – stan na 1 marca 2024 r. (pdf)

18 stycznia 2024

Bezpłatny program psychoedukacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców Fundacji Wise Future University

  Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, Fundacja Wise Future University zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym rocznym programie psychoedukacji. Program składa się z 12 modułów (np. samoakceptacja, praca z trudnymi emocjami i in.). W ramach każdego modułu realizowane są warsztaty  dla młodzieży, stacjonarnie (w szkole) oraz szkolenia dla nauczycieli, a także webinaria online dla rodziców. […]

30 listopada 2023

Bezpłatne szkolenie on-line „Rynek pracy dostępny dla wszystkich”

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych i specjalistów z  zakresu doradztwa zawodowego na szkolenie pt.: „Rynek pracy dostępny dla wszystkich” realizowane w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”, Działanie 5.4. Tranzycja na rynek pracy, realizowane w latach 2023-2026. Szczegóły, zapisy oraz programy szkoleń dostępne na stronie szkolenia.ore.edu.pl rejestracja https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/7038

27 listopada 2023

Szkolenie dla nauczycieli „Edukacja Klimatyczna dla uczniów klas I-III szkół podstawowych”

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, placówka doskonalenia nauczycieli Ministerstwa Edukacji i Nauki zaprasza nauczycieli klas I-III szkół podstawowych do wzięcia udziału w stacjonarnym szkoleniu pt.: „Edukacja Klimatyczna dla uczniów klas I-III szkół podstawowych”, organizowanym wspólnie z   Ministerstwem o Klimatu i Środowiska w dniu 29.11.2023 r . link do rejestracji: https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/7040

15 listopada 2023

Wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie dolnośląskim, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego, stan na 1 listopada 2023 roku

  Załącznik – wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie dolnośląskim, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego, stan na 1 listopada 2023 r. (docx)

27 października 2023

Bezpłatny program szkoleniowy Diagnoza e-uzależnień w szkole (DES)

  Fundacja Praesterno zaprasza nauczycieli szkół publicznych do udziału w bezpłatnym, zdalnym  programie szkoleniowym pn.: „ Diagnoza e-uzależnień w szkole (DES)”, realizowanym na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, który rozpocznie się 20 listopada 2023 r. Szczegółowy opis programu, harmonogram oraz link do formularza zgłoszeniowego znajdują się na stronie www.praesterno.pl/des.

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.