Doskonalenie zawodowe

16 marca 2023

Zaproszenie ORE na bezpłatne, szkolenie online w języku francuskim nt. „Aktywności ludyczne z wykorzystaniem technologii cyfrowej na lekcjach języka francuskiego”

Szanowni Państwo Dyrektorzy,  Nauczyciele języka francuskiego, Doradcy metodyczni, Nauczyciele –konsultanci, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie  zaprasza  nauczycieli języka francuskiego nauczających młodzież od 13 do 18 lat,  doradców metodycznych i nauczycieli-konsultantów na bezpłatne szkolenie, online w języku francuskim nt. „Aktywności ludyczne z wykorzystaniem technologii cyfrowej na lekcjach języka francuskiego”. Szkolenie poprowadzi Emmanuel Zimmert, specjalista ds. współpracy […]

2 stycznia 2023

Wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie dolnośląskim, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego, ze wskazaniem ich specjalności – stan na 1 stycznia 2023 r.

Wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie dolnośląskim, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego, ze wskazaniem ich specjalności stan na 1 stycznia 2023 r. ZAŁĄCZNIK [DOCX, 25 KB]  

30 grudnia 2022

Bezpłatna konferencja otwarcia VII edycji projektu „Lekcja Enter na zDolny Śląsk” – 5 stycznia 2023 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu zaprasza na bezpłatną konferencję otwarcia VII edycji projektu „Lekcja Enter na zDolny Śląsk”, która odbędzie się 5 stycznia 2023 r. od godziny  10.00 do 12.50. Link do zapisów: https://dodn.dolnyslask.pl/szkolenie/?id=21288 Link do programu konferencji(PDF, 804KB)

8 grudnia 2022

Bezpłatny udziału szkół i placówek w projekcie pt. „ Lekcja Enter na zDolny Śląsk”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, Grantobiorca siódmej edycji projektu „Lekcja Enter”  zaprasza do bezpłatnego udziału w projekcie pt. „ Lekcja Enter na zDolny Śląsk” wszystkie szkoły/placówki oświatowe na terenie Dolnego Śląska. Grant  współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.1. „Działania szkoleniowe na […]

14 października 2022

Bezpłatna, międzynarodowa konferencja on-line „Nauczyciel w świetle wielojęzyczności” Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, W imieniu Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą informujemy, że rozpoczyna się rekrutacja nauczycieli do udziału on-line w międzynarodowej konferencji „Nauczyciel w świetle wielojęzyczności”. Konferencja odbędzie się 18 października 2022 r. w godz. 15.00 – 17.30. Szczegóły na stronie   https://kursy.orpeg.pl/course/view.php?id=539 Link do ankiety rekrutacyjnej  https://forms.orpeg.pl/index.php/265584?lang=pl

11 października 2022

Muzeum POLIN-bezpłatna konferencja on-line : „Jak mówimy o sobie, jak mówią o nas?(Re)prezentacja grup mniejszościowych w edukacji”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Doradcy metodyczni, Muzeum POLIN zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnej konferencji on-line:, „Jak mówimy o sobie, jak mówią o nas?(Re)prezentacja grup mniejszościowych w edukacji”, która odbędzie się w dniach 3-5 listopada 2022 roku. W konferencji wezmą udział ekspertki i eksperci, przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych mieszkających w Polsce, asystentki i asystenci kulturowi […]

11 października 2022

Bezpłatne szkolenie dotyczące uznawalności efektów kształcenia uczniów w toku długoterminowych zagranicznych mobilności edukacyjnych.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele szkół średnich ogólnokształcących, Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku, AFS Polska oraz European Federation for Intercultural Learning (EFIL) serdecznie zapraszają dyrektorów i nauczycieli szkół średnich ogólnokształcących do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym uznawalności efektów kształcenia uczniów w toku długoterminowych zagranicznych mobilności edukacyjnych. Szkolenie jest częścią projektu ETAR (Empowering Teachers for […]

7 września 2022

Wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie dolnośląskim, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego, ze wskazaniem ich specjalności – stan na 1 września 2022 r.

Wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie dolnośląskim, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego, ze wskazaniem ich specjalności stan na 1 września 2022 r. (PDF, 484 KB)    

19 sierpnia 2022

Komunikat dla dyrektorów i nauczycieli w związku z oferowanymi przez różne podmioty kursami zawierającymi w nazwie określenie „kwalifikacyjne”.

Komunikat dla dyrektorów i nauczycieli w związku z oferowanymi na stronach internetowych różnych podmiotów kursami zawierającymi w nazwie określenie „kwalifikacyjne”. Przez kurs kwalifikacyjny – należy rozumieć kurs kwalifikacyjny z zakresu określonego przedmiotu, prowadzonych zajęć lub przygotowania pedagogicznego, organizowany zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, którego ukończenie umożliwia nauczycielowi posiadającemu poziom wykształcenia wymagany od […]

9 czerwca 2022

Webinarium Satelitarne obrazy Ziemi: materiały na lekcje, kariera na przyszłość

Szanowni Państwo, Biuro Edukacji Kosmicznej ESERO w Centrum Nauki Kopernik zaprasza nauczycieli i edukatorów oraz osoby zajmujące się doradztwem zawodowym dla uczniów do udziału w bezpłatnym webinarium Satelitarne obrazy Ziemi: materiały na lekcje, kariera na przyszłość, które odbędzie się 7 czerwca 2022 r. Satelitarne obserwacje Ziemi to bardzo dynamicznie rozwijający się sektor gospodarki w Polsce […]

24 marca 2022

Bezpłatne, zdalne seminarium dla nauczycieli „Nowa Matura z historii”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele historii, Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu  zaprasza nauczycieli historii na bezpłatne, online seminarium „Nowa matura z historii 2023”, które odbędzie się 24 marca 2022 r. o godz. 16.00 na platformie MS Teams. To pierwsza część z cyklu zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego. Zapisy na stronie WCDN https://wcdn.wroc.pl/szkolenia/  kod kursu ESK29 […]

24 lutego 2022

Studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych – kształcenie asystentów dzieci ukraińskojęzycznych

Szanowni Państwo Dyrektorzy Przedszkoli i Szkół Podstawowych województwa dolnośląskiego Uniwersytet Wrocławski, wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom dzieci pochodzących z rodzin ukraińskich migrantów, wyszedł z inicjatywą utworzenia w roku akademickim 2022/2023 3-semestralnych studiów podyplomowych dla nauczycieli przedszkoli i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, kształcących asystentów dzieci ukraińskojęzycznych. W związku z powyższym Uniwersytet Wrocławski zwraca się do Państwa z […]

11 października 2021

Konferencja dla nauczycieli „Moc biografii. Jak korzystać z historii osobistych w edukacji?”

Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele dolnośląskich szkół, Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie zaprasza nauczycieli na konferencję  „Moc biografii. Jak korzystać z historii osobistych w edukacji?” Konferencja odbędzie się online w dniach 13-20 listopada 2021. Udział w konferencji jest bezpłatny, wymagana jest rejestracja. Program kursu i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej Muzeum POLIN. […]

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.