Doskonalenie zawodowe

24 marca 2022

Bezpłatne, zdalne seminarium dla nauczycieli „Nowa Matura z historii”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele historii, Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu  zaprasza nauczycieli historii na bezpłatne, online seminarium „Nowa matura z historii 2023”, które odbędzie się 24 marca 2022 r. o godz. 16.00 na platformie MS Teams. To pierwsza część z cyklu zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego. Zapisy na stronie WCDN https://wcdn.wroc.pl/szkolenia/  kod kursu ESK29 […]

24 lutego 2022

Studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych – kształcenie asystentów dzieci ukraińskojęzycznych

Szanowni Państwo Dyrektorzy Przedszkoli i Szkół Podstawowych województwa dolnośląskiego Uniwersytet Wrocławski, wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom dzieci pochodzących z rodzin ukraińskich migrantów, wyszedł z inicjatywą utworzenia w roku akademickim 2022/2023 3-semestralnych studiów podyplomowych dla nauczycieli przedszkoli i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, kształcących asystentów dzieci ukraińskojęzycznych. W związku z powyższym Uniwersytet Wrocławski zwraca się do Państwa z […]

11 października 2021

Konferencja dla nauczycieli „Moc biografii. Jak korzystać z historii osobistych w edukacji?”

Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele dolnośląskich szkół, Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie zaprasza nauczycieli na konferencję  „Moc biografii. Jak korzystać z historii osobistych w edukacji?” Konferencja odbędzie się online w dniach 13-20 listopada 2021. Udział w konferencji jest bezpłatny, wymagana jest rejestracja. Program kursu i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej Muzeum POLIN. […]

8 czerwca 2021

Oferta szkoleniowa publicznych placówek doskonalenia nauczycieli województwa dolnośląskiego w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią

Załącznik nr 1 List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty   Załącznik nr 2 Oferta szkoleniowa publicznych placówek doskonalenia nauczycieli województwa dolnośląskiego w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią

23 marca 2021

Uniwersytet Dzieci – bezpłatne webinary dla nauczycieli

Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele szkół podstawowych! Fundacja Uniwersytet Dzieci serdecznie zaprasza nauczycieli szkół podstawowych na cykl bezpłatnych webinarów. Będzie to seria spotkań z psychologami, pedagogami i metodykami, którzy poruszą tematy wychowawcze i psychologiczne, podzielą się  pomysłami na prowadzenie lekcji angażujących uczniów do działania i rozwijających umiejętność krytycznego myślenia. Uczestnicy webinariów będą mieli możliwość zadania […]

17 marca 2021

Bezpłatny Projekt dla Nauczycieli „Lekcja-Enter”

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu zaprasza do bezpłatnego udziału w projekcie pt.: „Lekcja Enter na zDolny Śląsk”, który jest skierowany do nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Celem tego projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych 850 nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Dolnego Śląska poprzez realizację bezpłatnych i certyfikowanych szkoleń dla nauczycieli. […]

15 stycznia 2021

Szkolenia dla nauczycieli w zakresie zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminach zewnętrznych w 2021 roku

logo Ko

List Dolnośląskiego Wicekuratora Oświaty Wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie dolnośląskim, w których prowadzone są bezpłatne szkolenia on-line dla nauczycieli w zakresie zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminach zewnętrznych w 2021 roku

23 grudnia 2020

Kurs metodyczny dla nauczycieli „Lokalnie czy globalnie? Miejsce lokalnych historii we współczesnej edukacji”

Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele dolnośląskich szkół, Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Mordechaja Anielewicza 6, 00-157 Warszawa zaprasza nauczycieli na bezpłatny kurs edukacyjny online pt.: „Lokalnie czy globalnie? Miejsce lokalnych historii we współczesnej edukacji” poświęcony historii lokalnej. Zgłoszenia do 3 stycznia 2021 (niedziela) do godz. 23:59 Trzydniowy kurs odbędzie się w dwóch terminach: 11-13 stycznia […]

21 października 2020

Język edukacji szkolnej a nauka przedmiotu – Rozwijanie świadomości językowej na lekcjach przedmiotowych

Szanowni Państwo, Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych w ramach współpracy z Europejskim Centrum Języków Nowożytnych w Grazu zaprasza nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych prowadzących szkolenia doskonalenia zawodowego dotyczące nauczania dwujęzycznego oraz do nauczycieli szkół podstawowych realizujących edukację dwujęzyczną. (wymagana znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2) na szkolenie e-learningowe Język edukacji szkolnej a nauka przedmiotu […]

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.