Doskonalenie zawodowe

8 czerwca 2021

Oferta szkoleniowa publicznych placówek doskonalenia nauczycieli województwa dolnośląskiego w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią

Załącznik nr 1 List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty   Załącznik nr 2 Oferta szkoleniowa publicznych placówek doskonalenia nauczycieli województwa dolnośląskiego w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią

23 marca 2021

Uniwersytet Dzieci – bezpłatne webinary dla nauczycieli

Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele szkół podstawowych! Fundacja Uniwersytet Dzieci serdecznie zaprasza nauczycieli szkół podstawowych na cykl bezpłatnych webinarów. Będzie to seria spotkań z psychologami, pedagogami i metodykami, którzy poruszą tematy wychowawcze i psychologiczne, podzielą się  pomysłami na prowadzenie lekcji angażujących uczniów do działania i rozwijających umiejętność krytycznego myślenia. Uczestnicy webinariów będą mieli możliwość zadania […]

17 marca 2021

Bezpłatny Projekt dla Nauczycieli „Lekcja-Enter”

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu zaprasza do bezpłatnego udziału w projekcie pt.: „Lekcja Enter na zDolny Śląsk”, który jest skierowany do nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Celem tego projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych 850 nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Dolnego Śląska poprzez realizację bezpłatnych i certyfikowanych szkoleń dla nauczycieli. […]

15 stycznia 2021

Szkolenia dla nauczycieli w zakresie zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminach zewnętrznych w 2021 roku

logo Ko

List Dolnośląskiego Wicekuratora Oświaty Wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie dolnośląskim, w których prowadzone są bezpłatne szkolenia on-line dla nauczycieli w zakresie zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminach zewnętrznych w 2021 roku

23 grudnia 2020

Kurs metodyczny dla nauczycieli „Lokalnie czy globalnie? Miejsce lokalnych historii we współczesnej edukacji”

Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele dolnośląskich szkół, Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Mordechaja Anielewicza 6, 00-157 Warszawa zaprasza nauczycieli na bezpłatny kurs edukacyjny online pt.: „Lokalnie czy globalnie? Miejsce lokalnych historii we współczesnej edukacji” poświęcony historii lokalnej. Zgłoszenia do 3 stycznia 2021 (niedziela) do godz. 23:59 Trzydniowy kurs odbędzie się w dwóch terminach: 11-13 stycznia […]

21 października 2020

Język edukacji szkolnej a nauka przedmiotu – Rozwijanie świadomości językowej na lekcjach przedmiotowych

Szanowni Państwo, Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych w ramach współpracy z Europejskim Centrum Języków Nowożytnych w Grazu zaprasza nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych prowadzących szkolenia doskonalenia zawodowego dotyczące nauczania dwujęzycznego oraz do nauczycieli szkół podstawowych realizujących edukację dwujęzyczną. (wymagana znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2) na szkolenie e-learningowe Język edukacji szkolnej a nauka przedmiotu […]

10 stycznia 2020

Debata Mediacyjna „Uwaga Dziecko!”

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Wrocławskie Centrum Mediacji zaprasza na Debatę Mediacyjną pod tytułem: „Uwaga Dziecko!”, która odbędzie się 24 stycznia 2020 r.  w Centrum Krzywy Komin przy ulicy S. Dubois 33-35a. Zaproszeni eksperci – praktycy realizujący skuteczne działania na rzecz rodziny dostarczą sprawdzonych, opartych na wieloletnim doświadczeniu i aktualnej wiedzy rozwiązań w obszarze wparcia dziecka w konflikcie […]

9 października 2019

Wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie dolnośląskim, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego

Szanowni Państwo, Dolnośląski Kurator Oświaty prezentuje wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie dolnośląskim, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego ze wskazaniem specjalności nauczycieli – doradców metodycznych, według stanu na dzień 1 października 2019 r. Podstawa prawna: § 25 ust. 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek […]

25 października 2017

Opieka nad dzieckiem z cukrzycą

W dniu 17 października 2017 r. odbyło się szkolenie Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej dla wychowawców przedszkoli oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którego organizatorem było Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Celem projektu było zwiększenie wiedzy pracowników oświaty na temat cukrzycy oraz pomocy jakiej należy udzielić dziecku chorującemu […]

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.