17 marca 2021

Bezpłatny Projekt dla Nauczycieli „Lekcja-Enter”

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu zaprasza do bezpłatnego udziału w projekcie pt.: „Lekcja Enter na zDolny Śląsk”, który jest skierowany do nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Celem tego projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych 850 nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Dolnego Śląska poprzez realizację bezpłatnych i certyfikowanych szkoleń dla nauczycieli.

Uczestnik projektu w ramach realizacji ścieżki edukacyjnej, oprócz szkolenia, będzie miał wsparcie merytoryczne trenera lokalnego (m.in. poprzez mentoring) oraz otrzyma dostęp do platformy e-learningowej z pakietem materiałów pomocnych w realizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem narzędzi TIK.

Szczegóły: https://dodn.dolnyslask.pl/dzialalnosc/lekcjaenter-na-zdolny-slask/

Koordynator projektu: Katarzyna Kowalska – Hoppe, tel. 508 691 035; 531 439 931

Dział Organizacji Szkoleń DODN we Wrocławiu dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl

Idź do góry