Doskonalenie zawodowe

14 września 2017

Podniesienie kompetencji i praktycznych umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną przez oglądanie pornografii.

Fundacja Żyjmy Zdrowo, realizując zadanie Ministerstwa Zdrowia z zakresu zdrowia publicznego  w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Cel Operacyjny                      3 w zakresie punktu 2.11), zaprasza do udziału w ogólnopolskim projekcie, którego celem jest podniesienie kompetencji  i praktycznych umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną przez oglądanie pornografii. Pornografia szkolenie Fundacja

1 sierpnia 2017

Warsztaty dotyczące rozwijania świadomości językowej

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ECJN) w Grazu, w Austrii ogłasza nabór na warsztaty dotyczące rozwijania świadomości językowej. Warsztaty skierowane są m.in. do nauczycieli pracujących z uczniami w wieku 12-13 lat, trenerów i dyrektorów szkół, nauczycieli języków obcych pełniących rolę mentora nauczycieli. Wymagana znajomość języka angielskiego bądź francuskiego. Informacje […]

24 czerwca 2017

Warsztaty dotyczące kompetencji cyfrowych w nauczaniu języków obcych

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ECJN) w Grazu, w Austrii ogłasza nabór na warsztaty poświęcone kompetencjom cyfrowym w nauczaniu i uczeniu się języków obcych. Warsztaty skierowane są do nauczycieli, edukatorów, trenerów i doradców metodycznych zatrudnionych w szkołach ponadpodstawowych, w szkolnictwie wyższym oraz w placówkach edukacji dla dorosłych. Wymagana znajomość […]

8 grudnia 2016

Scenariusze zajęć poświęcone empatii w rozwoju dziecka

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele Szkół! Informujemy, że w Warszawie, pod patronatem UNICEF Polska i Rzecznika Praw Dziecka odbyło się Forum Eksperckie dla nauczycieli i wychowawców poświęcone zagadnieniu empatii w rozwoju dziecka. Szczegóły dotyczące konferencji znajdują się na stronie www.wiemczujepomagam.pl. Organizator- Kulczyk Fundation-prowadzi też zapisy na bezpłatne scenariusze zajęć „ Wiem. Czuję…Pomagam!”. To 16 scenariuszy […]

28 listopada 2016

Szkolenie dla nauczycieli – Jak uczyć o „Polskim Październiku”

Szanowni Państwo, Dyrektorzy dolnośląskich szkół Informujemy, że Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie organizuje szkolenie dla nauczycieli doradców,  konsultantów, pracowników bibliotek pedagogicznych oraz nauczycieli przedmiotów humanistycznych zainteresowanych tematyką na szkolenie „Jak uczyć o „Polskim Październiku”. Wykorzystanie materiałów audiowizualnych i wystawy w edukacji historycznej”. Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy historycznej, jak również zapoznanie z atrakcyjnymi formami uczenia o […]

14 listopada 2016

Ogólnopolski Konkurs dla Nauczycieli Historii w ramach projektu „Pomorska Teka Edukacyjna”

Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Informujemy, że Fundacja Centrum Solidarności zaprasza nauczycieli historii do udziału w ogólnopolskim konkursie w ramach projektu „Pomorska Teka Edukacyjna”. Więcej informacji o konkursie w załączniku – opis projektu

19 października 2016

Nowa oferta edukacyjna Muzeum POLIN

Szanowni Państwo Dyrektorzy dolnośląskich szkół. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie zaprasza nauczycieli na cykl otwartych spotkań w roku szkolnym 2016/17 poświęconych historii i kulturze żydowskiej. Wszystkie spotkania są bezpłatne, jednak wymagana jest internetowa rejestracja miejsc. Oferta edukacyjna w załączniku: kursy doskonalące dla nauczycieli.  

18 października 2016

Informacja o szkoleniach MEN i IPN

Szanowni Państwo Dyrektorzy dolnośląskich szkół gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych! Uprzejmie informujemy, że Instytut Pamięci Narodowej, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej planuje w roku szkolnym 2016/2017 zorganizować  certyfikowane szkolenia, skierowane do nauczycieli przedmiotów humanistycznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. „Między dwoma totalitaryzmami” w ramach seminarium „Polski wiek XX – losy państwa i narodu”. Będą to szkolenia w formie 45-minutowego wykładu. […]

18 października 2016

Szkolenie Instruktorsko – Metodyczne dla Nauczycieli Klas Mundurowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele  szkół ponadgimnazjalnych.   Informujemy, że w dniach 24 -28 października 2016 r. Departament Edukacji, Kultury  i Dziedzictwa  Ministerstwa Obrony Narodowej we współpracy z Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje 2 Szkolenie Instruktorsko – Metodyczne dla Nauczycieli Klas Mundurowych. Zgłoszenie do udziału w przedsięwzięciu należy przesłać faksem na nr podany na […]

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.