9 października 2019

Wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie dolnośląskim, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego

Szanowni Państwo,

Dolnośląski Kurator Oświaty prezentuje wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie dolnośląskim, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego
ze wskazaniem specjalności nauczycieli – doradców metodycznych, według stanu na dzień 1 października 2019 r.

Podstawa prawna: § 25 ust. 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2019 poz. 1045)

W załączeniu: WYKAZ

Idź do góry