Edukacja europejska

15 stycznia 2024

Uznawalność efektów kształcenia uczniów w toku długoterminowych zagranicznych mobilności edukacyjnych

  Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku, AFS Polska oraz European Federation for Intercultural Learning (EFIL) zapraszają dyrektorów i nauczycieli szkół średnich ogólnokształcących do udziału w certyfikowanych, bezpłatnych szkoleniach dotyczących uznawalności efektów kształcenia uczniów w toku długoterminowych zagranicznych mobilności edukacyjnych.   Szkolenia są częścią projektu ETAR (Empowering Teachers for Automatic Recognition).   Terminy i miejsca […]

22 listopada 2023

Warsztaty i szkolenia online Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza  do udziału w bezpłatnych szkoleniach i warsztatach metodycznych PNWMonline. Spotkania w sieci to jeden z najskuteczniejszych sposobów na uzyskanie fachowych odpowiedzi na pytania związane z organizacją polsko-niemieckich projektów młodzieżowych oraz poznanie innych osób zaangażowanych w wymianę.   Więcej informacji: Dorota Frassek  (pnwmonline@dpjw.org)   www.dpjwonline.org www.pnwmonline.org www.pnwm.org/szkola   Deutsch-Polnisches Jugendwerk (DPJW) […]

30 października 2023

Zaproszenie do zapoznania się z bieżącymi materiałami Eurydice.

Polskie Biuro Eurydice – sieć informacji o edukacji, zaprasza uczniów i nauczycieli do zapoznania się z najnowszymi opracowaniami opublikowanymi na polskiej stronie internetowej sieci: Promowanie różnorodności i włączania w szkołach w Europie: Promoting diversity and inclusion in schools in Europe Opracowanie dotyczące zarobków nauczycieli i dyrektorów szkół: Teachers’ and school heads’ salaries and allowances in […]

26 października 2023

Zaproszenie do zapoznania się z bieżącymi materiałami Eurydice

  Polskie Biuro Eurydice – sieć informacji o edukacji, zaprasza uczniów i nauczycieli do zapoznania się z najnowszymi opracowaniami opublikowanymi na polskiej stronie internetowej sieci: Promowanie różnorodności i włączania w szkołach w Europie: Promoting diversity and inclusion in schools in Europe Opracowanie dotyczące zarobków nauczycieli i dyrektorów szkół: Teachers’ and school heads’ salaries and allowances […]

25 października 2023

Zaproszenie uczniów i nauczycieli do udziału w warsztatach i szkoleniach PNWM online

  Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza  do udziału w bezpłatnych szkoleniach i warsztatach metodycznych PNWMonline. Spotkania w sieci to jeden z najskuteczniejszych sposobów na uzyskanie fachowych odpowiedzi na pytania związane z organizacją polsko-niemieckich projektów młodzieżowych oraz poznanie innych osób zaangażowanych w wymianę.   Więcej informacji: Dorota Frassek  (pnwmonline@dpjw.org)   www.dpjwonline.org www.pnwmonline.org www.pnwm.org/szkola Deutsch-Polnisches Jugendwerk (DPJW) […]

15 czerwca 2023

Zaproszenie do uczestnictwa w polsko – niemieckim projekcie tandemowym „Talk Labs 2023”.

Polsko-niemiecki projekt Tandemowy „Talk Labs 2023” Stowarzyszenie Meetingpoint Memory Messiaen e.V. w Görlitz, we współpracy z Fundacją Pamięć, Edukacja, Kultura w Zgorzelcu, zaprasza do udziału w projekcie dla multiplikatorów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży Talk Labs 2023, który odbędzie się w dniach od 10 do 16 lipca w Europamieście GörlitZgorzelec. Projekt jest organizowany przy dofinansowaniu ze środków […]

12 maja 2023

Zaproszenie uczniów i nauczycieli do korzystania z materiałów sieci Eurydice

Sieć Informacji o Edukacji w Europie – Eurydice opublikowała trzy nowe raporty, które są dostępne na polskiej stronie internetowej sieci https://eurydice.org.pl/ Tematyka tych  raportów obejmuje  nauczanie języków obcych w szkołach w Europie: Key data on teaching languages at school in Europe – 2023 edition, uwarunkowań mobilności studentów w Europie: Mobility Scoreboard. Higher education background report 2022/23 oraz opłat […]

25 kwietnia 2023

Zaproszenie uczniów i nauczycieli do udziału w pracach Zespołu Ambasadorów Programu Erasmus+ i Euroguidance.

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności ogłaszają nabór do Zespołu Ambasadorów programu Europass & Euroguidance. EUROGUIDANCE jest inicjatywą Komisji Europejskiej, siecią krajowych ośrodków informacyjnych i zasobów dedykowaną poradnictwu zawodowemu. Celem projektu jest podnoszenie świadomości na temat międzynarodowej mobilności związanej z kształceniem, szkoleniami i aktywnością zawodową w Europie oraz planowania i zarządzania karierą zawodową przez […]

25 kwietnia 2023

Zaproszenie uczniów i nauczycieli do udziału w warsztatach i szkoleniach PNWM online.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza  do udziału w bezpłatnych szkoleniach i warsztatach metodycznych PNWMonline. Spotkania w sieci to jeden z najskuteczniejszych sposobów na uzyskanie fachowych odpowiedzi na pytania związane z organizacją polsko-niemieckich projektów młodzieżowych oraz poznanie innych osób zaangażowanych w wymianę.   Więcej informacji: www.dpjwonline.org www.pnwmonline.org www.pnwm.org/szkola   Dorota Frassek  (pnwmonline@dpjw.org) Deutsch-Polnisches Jugendwerk (DPJW) Polsko-Niemiecka […]

28 marca 2023

Zaproszenie do obserwacji Mistrzostw Europy Młodych Profesjonalistów EuroSkills Gdańsk 2023.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza uczniów i nauczycieli do uczestnictwa w charakterze widzów w 8 edycji Mistrzostw Europy Młodych Profesjonalistów – EuroSkills Gdańsk 2023. Mistrzostwa odbędą się pierwszy raz w Polsce, w okresie od 5 do 9 września 2023 roku w AmberExpo Gdańsk oraz na Stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk. W mistrzostwach wystartuje ponad 600 […]

10 marca 2023

Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu ogłasza konkurs na prezentację przykładów polsko-niemieckiego dobrego sąsiedztwa

Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu zaprasza do  udziału w  konkursie na prezentację przykładów polsko-niemieckiego dobrego sąsiedztwa. Konkurs adresowany jest między innymi do szkół i placówek edukacyjnych, które realizują projekty w ramach polsko-niemieckiego dobrego sąsiedztwa.   Więcej informacji: https://polen.diplo.de/pl-pl/01-vertretungen/01-2-gk-breslau/-/2586482?view= Michał Tomiczek Referat prasowy Deutsches Generalkonsulat in Breslau Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu Podwale 76, […]

23 lutego 2023

Zaproszenie uczniów i nauczycieli do udziału w konsultacjach tematycznych i szkoleniach online

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza  zainteresowanych praktykami w Niemczech, poszerzaniem polsko-niemieckiego partnerstwa o trzeci kraj, promowaniem wymiany w realu i w sieci, do udziału w konsultacjach tematycznych i szkoleniach. W czasie dwugodzinnych spotkań online doświadczony zespół trenerski PNWM odpowie na wszelkie pytania, wyjaśni zawiłości, da praktyczne wskazówki.   Więcej informacji: Dorota Frassek  (pnwmonline@dpjw.org) Deutsch-Polnisches Jugendwerk […]

25 kwietnia 2022

Wspólne badania, eksperymenty i poznawanie historii podczas wymiany młodzieży.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza do zgłaszania projektów polsko-niemieckich spotkań młodzieży w ramach programów „Zachować  pamięć” i „Eksperyment wymiana”. Formy realizacji projektów:  stacjonarnie, online lub hybrydowo. Zadania w ramach projektów mogą otrzymać wyższe stawki dotacji, dodatki na czas pandemii i zakup sprzętu technicznego. Termin zgłoszeń: 30 kwietnia 2022 r.   Więcej informacji: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży – PNWM https://pnwm.org   Dominik Mosiczuk Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) Alzacka 18 03-972 Warszawa […]

7 marca 2022

Zaproszenie nauczycieli do udziału w pracach Grupy Roboczej Nauczycieli Języka Niemieckiego

Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa Historyków i Geografów dzięki wsparciu Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży poszerza skład Grupy Roboczej Nauczycieli i Nauczycielek z obu krajów. Nauczyciele, edukatorzy, stażyści oraz studenci planujący karierę nauczycielską, którzy są zainteresowani historią Europy Środkowej i Wschodniej, chcą rozwinąć transgraniczne kontakty z niemieckimi nauczycielami i naukowcami oraz interesują się najnowszym stanem międzynarodowych dyskusji w obszarze dydaktyki,  […]

17 stycznia 2022

Zaproszenie szkół do udziału w międzynarodowych projektach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza przedstawicieli szkół i placówek edukacyjnych Dolnego Śląska do udziału w LABORATORIUM WYMIANY, dwudniowym kongresie poświęconym międzynarodowej współpracy i  wymianie szkolnej. Udział w kongresie umożliwia podzielenie się doświadczeniami, nawiązanie nowych kontaktów i zyskanie inspiracji w zakresie wymiany młodzieży. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży oferuje merytoryczną i finansową pomoc w zakresie organizacji polsko – […]

17 stycznia 2022

Zaproszenie szkół do udziału w międzynarodowych projektach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza przedstawicieli szkół i placówek edukacyjnych Dolnego Śląska do udziału w LABORATORIUM WYMIANY, dwudniowym kongresie poświęconym międzynarodowej współpracy i  wymianie szkolnej. Udział w kongresie umożliwia podzielenie się doświadczeniami, nawiązanie nowych kontaktów i zyskanie inspiracji w zakresie wymiany młodzieży. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży oferuje merytoryczną i finansową pomoc w zakresie organizacji polsko – […]

23 września 2021

Zaproszenie szkół do składania wniosków w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój rozpoczyna ostatni,  planowany w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów”,  IV nabór formularzy zgłoszeniowych. Projekt dedykowany jest uczniom publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych. Celem projektu jest wzmacnianie przekrojowych kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do ich rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego, w tym m.in.: nauka języków obcych […]

23 września 2021

Zaproszenie szkół do udziału w międzynarodowych projektach Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

W rozpoczętym właśnie roku szkolnym 2021/2022 jednym z priorytetów jest wsparcie uczniów w odbudowie relacji rówieśniczych oraz więzi z nauczycielami. Pomocnym narzędziem w tym zakresie może być międzynarodowa wymiana młodzieży. To wartościowe narzędzie edukacyjne umożliwia uczniom kontakty z rówieśnikami z innych krajów, i pomimo wciąż trwającej pandemii COVID-19 jest możliwe w formule on-line. Międzynarodowa wymiana młodzieży […]

3 września 2021

Zaproszenie szkół do składania wniosków w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój rozpoczyna ostatni,  planowany w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów”,  IV nabór formularzy zgłoszeniowych. Projekt dedykowany jest uczniom publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych. Celem projektu jest wzmacnianie przekrojowych kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do ich rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego, w tym m.in.: nauka języków obcych […]

13 listopada 2020

Zaproszenie do udziału w VII edycji konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży.

Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu oraz Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zapraszają uczniów szkół wszystkich typów do udziału w VII edycji konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży: „U Mnie i U Ciebie. Lokalna wymiana młodzieży 2021 – 2023”, („Deutsch-Polnischer Jugendpreis 2021–2023. Bei mir und bei dir. Jugendaustausch lokal”). Nagrody za I, II i III miejsce odpowiednio – 4000 […]

15 października 2020

Zaproszenie dzieci i młodzież uczącą się języka niemieckiego do udziału w konkursie homonimów niemieckich.

Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu zaprasza dzieci i młodzież uczącą się języka niemieckiego do udziału w konkursie homonimów niemieckich, który  odbywa się w ramach obchodów tegorocznego Europejskiego Dnia Języków Obcych. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wybrać dowolny niemiecki homonim, przedstawić go w dowolnej technice artystycznej i umieścić w odpowiednim kontekście w zdaniu (dodać krótki […]

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.