13 listopada 2020

Zaproszenie do udziału w VII edycji konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży.

Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu oraz Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zapraszają uczniów szkół wszystkich typów do udziału w VII edycji konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży: „U Mnie i U Ciebie. Lokalna wymiana młodzieży 2021 – 2023”, („Deutsch-Polnischer Jugendpreis 2021–2023. Bei mir und bei dir. Jugendaustausch lokal”). Nagrody za I, II i III miejsce odpowiednio – 4000 euro; 3000 euro; 2000 euro dla realizatora nagrodzonego projektu.
Szczegóły udziału:
https://dpjw.org/dpjw/jugendpreis/ (w języku niemieckim, polskim i angielskim)

Termin zgłoszeń:
28 lutego 2021 roku.

Więcej Informacji:
Doris Wildemann, Joanna Mateusiak
Kultur – und Wirtschaftsreferat
Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland / Konsulat Generalny Niemiec
ul. Podwale 76, 50-449 Wrocław
Telefon: +48 71 377 27 16
Fax: +48 71 342 41 14
E-mail: Ku-10@bres.diplo.de
www.wroclaw.diplo.de
www.eu2020.de

jkaminski@kowroc.pl

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.