3 września 2021

Zaproszenie szkół do składania wniosków w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój rozpoczyna ostatni,  planowany w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów”,  IV nabór formularzy zgłoszeniowych.

Projekt dedykowany jest uczniom publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych.

Celem projektu jest wzmacnianie przekrojowych kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do ich rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego, w tym m.in.: nauka języków obcych oraz nabycie i rozwijanie nowych umiejętności.

Głównymi działaniami w projekcie są zagraniczne wyjazdy grup uczniów liczących 10-20 osób wraz z opiekunami, trwające od 7 do 14 dni, do krajów Unii Europejskiej. Do realizacji założeń projektu niezbędne jest uczestnictwo co najmniej dwóch organizacji z różnych krajów Unii Europejskiej: szkoły wysyłającej działającej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i organizacji przyjmującej z innego kraju członkowskiego UE.

Tematyka działań w projekcie  może dotyczyć dowolnego zagadnienia wpisującego się w podstawę programową, stanowiącego silną motywację do międzynarodowej współpracy i nauki.

 

Więcej informacji:

Agnieszka Wielgomas

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Aleje Jerozolimskie 142 A,  02-305 Warszawa

Kom.:   728 455 327

Ponadnarodowa mobilność uczniów | Power (frse.org.pl)  

agnieszka.wielgomas@frse.org.pl

 

jkaminski@kowroc.pl

Idź do góry