15 czerwca 2023

Zaproszenie do uczestnictwa w polsko – niemieckim projekcie tandemowym „Talk Labs 2023”.

Polsko-niemiecki projekt Tandemowy „Talk Labs 2023” Stowarzyszenie Meetingpoint Memory Messiaen e.V. w Görlitz, we współpracy z Fundacją Pamięć, Edukacja, Kultura w Zgorzelcu, zaprasza do udziału w projekcie dla multiplikatorów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży Talk Labs 2023, który odbędzie się w dniach od 10 do 16 lipca w Europamieście GörlitZgorzelec. Projekt jest organizowany przy dofinansowaniu ze środków Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Istotą projektu są codzienne spotkania osób uczestniczących w tandemie, warsztaty językowe oraz podejmowanie różnego rodzaju aktywności. W programie znajdzie się m.in. wspólne ognisko, zwiedzanie miasta po obu stronach Nysy oraz Stalagu VIII A znajdującego się na terenie Zgorzelca, wyjście do kina i wycieczka rowerowa nad jezioro. Nauka języka w tandemie oznacza, że dwie osoby wspierają się nawzajem w przyswajaniu języka ojczystego drugiej osoby. Poprzez kontakt z rodzimym użytkownikiem języka obie osoby uczą się nie tylko języka sąsiada, ale dowiadują się wiele o kulturze jego kraju. Wartością dodaną projektu jest fakt, iż program spotkań ma również na celu podnoszenie jakości wymian polsko-niemieckich i szkolenie obecnych lub potencjalnych multiplikatorów międzynarodowych spotkań młodzieży. W związku z tym podejmowane tematy będą ważnymi społecznie oraz będą miały charakter szkoleniowy. Projekt jest skierowany do 10 osób z Polski i 10 z Niemiec. Wymagania: poziom znajomości języka niemieckiego oscylujący między A2 i B2 oraz ukończone 18 lat. Wydarzenie kierowane będzie przez wykwalifikowaną, dwujęzyczną kadrę.

Zgłoszenia (do 30.06.2023 r.):
https://www.meetingpoint-memory-messiaen.eu/talklabs/

Więcej informacji:
Klaudyna Michalska: talklabs@meetingpointmm.eu

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.