8. Dolnośląska Gala Talentów

gala - logo
4 czerwca 2019

IX Dolnośląska Gala Talentów – finał!

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie!

Kolejna edycja Dolnośląskiej Gali Talentów już za nami! Jest to przedsięwzięcie organizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
mające na celu promocję uzdolnionej młodzieży dolnośląskich szkół i placówek oświatowych.
21 marca 2019 r. odbyły się  regionalne eliminacje zorganizowane w Smolniku, Bierutowie, Legnicy, Ciepłowodach, Wałbrzychu
i Wrocławiu. Uczestnicy wykazali się różnorodnością swoich zamiłowań, pasji i możliwości. Przeważały występy taneczne i wokalne,
ale nie zabrakło też prezentacji talentów plastycznych, graficznych, a nawet na scenę wjechał, prosto z zawodów, górski kolarz.
Łącznie wzięło udział 95 podmiotów.
21 wyróżnionych uczestników próbowało swych sił  podczas finału IX Dolnośląskiej Gali Talentów w dniu 30 maja 2019 r.  na deskach sali widowiskowej Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy.
Prezentujący się uczniowie dostarczyli nam wielu artystycznych wzruszeń, za co serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy także nauczycielom i dyrektorom szkół za przygotowanie uczestników do występu.

Laureaci IX Dolnośląskiej Gali Talentów: Laureaci IX DGT – Oleśnica 2019

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

2019-05-31 19.20.08

gala - logo
7 maja 2019

Finał IX Dolnośląskiej Gali Talentów – Oleśnica 2019

Szanowni Państwo Dyrektorzy !

W związku z zbliżającym się terminem IX Dolnośląskiej Gali Talentów – 30 maja 2019 r.- przesyłamy Państwu informacje, które pozwolą na sprawniejszą organizację imprezy.

 1. Gala zaczyna się o godz. 10.00 w Sali Widowiskowej Biblioteki i Forum Kultury
  w Oleśnicy, ul. Kochanowskiego 4. Wokół budynku znajdują się miejsca  do parkowania – parking płatny. W załączeniu link do strony współorganizatora:  https://bifk.info.
 1. Opiekunowie wraz z uczestnikami Gali powinni stawić się w Sali Widowiskowej BiFK w Oleśnicy co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem imprezy i zgłosić swój przyjazd organizatorowi.
 1. W celu wykonania ewentualnej próby nagłośnienia, czy ustawienia sprzętów,  występujących prosimy o wcześniejsze przybycie. Dotyczy to szczególnie osób grających na instrumentach muzycznych.
  Na występujących oczekujemy już od godz. 8.00.
  Uwaga!  Na próbę na scenie zostaną wpuszczeni tylko ci uczestnicy, którzy uzgodnią próbę z organizatorem (tel. 71  340 65 08).
  Próby muszą zakończyć się do godz. 9.30, dlatego czas indywidualnej próby wynosi 5 minut.
 2. Uczestnicy powinni zapoznać się z kolejnością występów (lista znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu).
  Wszyscy występujący zajmują miejsca na widowni. W odpowiednim czasie udają się za kulisy, a po występie wracają na widownię. Kolejność występów będzie również wywieszona przed głównym wejściem do Sali Widowiskowej BiFK.
 3. Aby zachować płynność występów planujemy, aby występujący opuszczali salę widowiskową, gdy na scenie pojawi się występujący, który na liście występujących jest dwa miejsca wyżej. Np. występujący z numerem 5 opuszcza widownię, gdy na scenie jest występujący oznaczony nr 3.
 4. Do występu należy się przebrać wcześniej, przed rozpoczęciem gali tj. przed godz. 10.00. Występującym będą udostępnione garderoby przy scenie.
 5. Oczekujemy, że wszyscy Państwo pozostaną z nami przez cały czas trwania gali. Po występach (przewidywany czas około 2,5 godziny) zapraszamy uczestników i ich opiekunów oraz dyrektorów szkół na poczęstunek.
 6. Planujemy na naszej stronie internetowej umieścić zdjęcia z występu laureatów.  W związku z tym prosimy o przesłanie skanu zgód rodziców na prezentację wizerunku ich dzieci – na adres poczty elektronicznej: a.kulinska@kuratorium.wroclaw.pl. – jeszcze przed Galą Talentów lub dostarczenie ich w dniu występu przy rejestracji uczestników. Zgody dotyczą występów indywidualnych
  i grupowych ( do 5 osób).
 7. Aby zapewnić laureatom i zaproszonym gościom miejsce na widowni, bardzo proszę potwierdzić liczbę osób przybywających
  z Państwa placówki na naszą galę. Potwierdzenie należy przesłać drogą mailową na adres: a.kulinska@kuratorium.wroclaw.pl
 8. W przypadku pytań proszę o kontakt pod numerem 71 340 65 08 lub na ww. podany adres mailowy.

W załączeniu :
Kolejność występujących – Oleśnica 2019
Zgoda

 

gala - logo
16 kwietnia 2019

Nominowani do IX Dolnośląskiej Gali Talentów !

Szanowni Państwo!

Informujemy, że 21 marca 2019 r. odbyły się w rejonowe eliminacje do IX Dolnośląskiej Gali Talentów zorganizowane w Smolniku, Legnicy, Ciepłowodach, Bierutowie, Wałbrzychu i Wrocławiu. Celem każdego z regionalnych pokazów było wyłonienie uzdolnionych dzieci i młodzieży
z dolnośląskich szkół, a takich w tegorocznej edycji nie brakowało. Uczestnicy wykazali się różnorodnością swoich zamiłowań, pasji
i możliwości. Przeważały występy taneczne i wokalne, ale nie zabrakło też prezentacji makiet, grafiki czy umiejętności  gry na bębnach. Łącznie, podczas rejonowych eliminacji, zaprezentowały się 94 podmioty. Wyróżnieni w tym etapie będą próbować swych sił  podczas IX Dolnośląskiej Gali Talentów – 30 maja 2019 r. w Oleśnicy.

Poniżej prezentujemy listę uczestników IX Dolnośląskiej Gali Talentów. Gratulujemy!

Nominowani 2019

 

 

gala - logo
25 lutego 2019

Eliminacje do IX Dolnośląskiej Gali Talentów

Szanowni Państwo ! Dyrektorzy dolnośląskich szkół!

Informujemy że eliminacje rejonowe do IX Dolnośląskiej Gali Talentów odbędą się 21 marca 2019 r.
w następujących miejscach:

Rejon Wrocławia i okolic
1. Regionalny Ośrodek Edukacji  Liceum Ogólnokształacące i Technikum ul. Haukego-Bosaka 21,
(w budynku Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych), 50-447 Wrocław
Kontakt:
tel.(71) 335 70 00
adres e-mail: sekretariat@roe.pl

2. Szkoła Podstawowa im. I Dywizji Wojska Polskiego im. Tadeusza Kościuszki  w Bierutowie
ul. Zygmunta Krasińskiego 3, 56 -420 Bierutów
Kontakt:
tel.(71) 314 62 56
adres e-mail : spbierutow@bierutow.pl

Rejon legnicki
V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Heweliusa w Legnicy, ul. Senatorska 32, 59 – 220 Legnica
Kontakt:
tel. (76) 862 39 19
adres e-mail: sekretariat@vlo.legnica.eu

 Rejon wałbrzyski
1. Szkoła Podstawowa Nr 2 im.Orła Białego w Wałbrzychu
Miejsce przesłuchań: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Kontakt:
tel. (74) 847 09 89
adres e-mail: psp2walbrzych@wp.pl

2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ciepłowodach
Kontakt:
tel: (74) 8103444
e-mail: zspsekretariat@cieplowody.pl

Rejon jeleniogórski
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Smolnik 51B/52, 59-820 Leśna
Kontakt:
tel. (75) 72 11 312
e-mail:  spsmolnik@vp.pl

Poniżej zamieszczamy pliki z wykazem szkół zgłoszonych do prezentacji regionalnych
w wyżej przedstawionych miejscach:

Prosimy szkoły o ścisły kontakt z organizatorami prezentacji rejonowych i odesłanie na adresy mailowe ww. szkół:

– slajdu ze zdjęciem szkoły,

– płyty CD z podkładem muzycznym lub prezentacją multimedialną uczestnika gali.

Uwaga: Odesłanie, slajdu i płyt CD do dnia 7  marca 2019 r. będzie jednocześnie potwierdzeniem udziału w rejonowej gali.

gala - logo
6 grudnia 2018

IX edycja Dolnośląskiej Gali Talentów !!!

Dyrektorzy dolnośląskich szkół i placówek w tym „Szkół Odkrywców Talentów” i „Miejsc Odkrywania Talentów”!

Zapraszamy do udziału w organizowanej przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu i współpracujące z nami szkoły i placówki oświatowe,
IX edycji Dolnośląskiej Gali Talentów. Tegoroczny finał  gali odbędzie się 30 maja 2019 r. w Oleśnicy, zaś 21 marca 2019 r. organizujemy  eliminacje rejonowe przeglądu. Zapraszamy do udziału w rejonowych pokazach zainteresowań, pasji i talentów uczniów, które odbędą się w wybranych placówkach rejonu jeleniogórskiego, legnickiego, wałbrzyskiego i wrocławskiego.

Każda szkoła może zgłosić do Rejonowej Gali Talentów tylko jednego przedstawiciela.

Uwaga! Zmiana regulaminu IX Dolnośląskiej Gali Talentów!

Zgłoszenia uczestników dokonuje się poprzez formularz elektroniczny znajdujący się pod adresem: https://goo.gl/forms/XHpqiDNDppo9O6753 w nieprzekraczalnym terminie do 25 stycznia 2019 r.

Laureaci rejonowych prezentacji wezmą udział w IX Dolnośląskiej Gali Talentów!

W związku z powyższym poszukujemy szkół lub placówek, które we współpracy z wizytatorami Kuratorium Oświaty we Wrocławiu podjęłyby się w dniu 21 marca 2019 r. organizacji rejonowych eliminacji do IX Dolnośląskiej Gali Talentów w rejonie jeleniogórskim, legnickim, wałbrzyskim, wrocławskim.

Zgłaszająca się do współorganizacji szkoła lub placówka oświatowa powinna dysponować odpowiednimi do realizacji tego zadania warunkami technicznymi (duża sala widowiskowa,   nagłośnienie). Zgłoszenia wraz z opisem warunków technicznych należy przesłać na adres wizytatora: a.kulinska@kuratorium.wroclaw.pl

Informacja o zasadach organizacji Gali Talentów w roku szkolnym 2018/19 znajduje się pod adresem www.kuratorium.wroclaw.pl
w zakładce: „Szkoły i placówki” /„Konkursy, zawody, olimpiady” / „Dolnośląska Gala Talentów”.

 Kontakt:
wizytator Anna Kulińska
 tel. 71 340 65 08
adres e-mail: a.kulinska@kuratorium.wroclaw.pl 

Załączniki:

regulamin nominowania do IX Dolnośląskiej Gali Talentów 2019
   –oświadczenie – zgoda
   –zadania organizatora

 

gala 2018 b
28 maja 2018

VIII Dolnośląska Gala Talentów – finał

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie!

Kolejna edycja Dolnośląskiej Gali Talentów już za nami! Jest to przedsięwzięcie organizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
mające na celu promocję uzdolnionej młodzieży dolnośląskich szkół i placówek oświatowych.
21 marca 2018 r. odbyły się  regionalne eliminacje zorganizowane w Lubaniu, Legnicy, Bystrzycy Kłodzkiej, Wałbrzychu
i Wrocławiu. Uczestnicy wykazali się różnorodnością swoich zamiłowań, pasji i możliwości. Przeważały występy taneczne i wokalne,
ale nie zabrakło też prezentacji talentów plastycznych, graficznych, a nawet na scenę wjechał, prosto z rajdu, motor.
Łącznie wzięło udział 118 podmiotów.
25 wyróżnionych uczestników próbowało swych sił  podczas finału VIII Dolnośląskiej Gali Talentów w dniu 24 maja 2018 r.  na deskach Teatru Starego w Bolesławcu. Prezentujący się uczniowie dostarczyli nam wielu artystycznych wzruszeń, za co serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy także nauczycielom i dyrektorom szkół za przygotowanie uczestników do występu.

Laureaci VIII Dolnośląskiej Gali Talentów: Lista laureatów VIII DGT 2018

Fotorelacja:

IMG_5244IMG_5249IMG_5360IMG_5339IMG_5370IMG_5399IMG_5429IMG_5445IMG_5469IMG_5486IMG_5557IMG_5581IMG_5605IMG_5625IMG_5532IMG_5662IMG_5619IMG_5630IMG_5670IMG_5671

Powiedzieli o nas: http://boleslawiec.tv/wideo/final-gali-talentow/

Dziękujemy i do zobaczenia za rok!!!

gala 2018
11 maja 2018

VIII Dolnośląska Gala Talentów

Szanowni Państwo!

Informujemy, że tegoroczny finał VIII Dolnośląskiej Gali Talentów odbędzie się 24 maja 2018 r.  godz. 10.00 w Teatrze Starym
w Bolesławcu, ul. Teatralna 1.

Informacje dla uczestników:

 1. Kolejnośc występujących podczas VIII Gali Talentów.
 2. Informacje dla uczestników.
 3.  Zgoda na wykorzystanie wizerunku.

Kontakt:

Anna Kulińska – wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

tel. 71/ 340 65 08
e-mail: a.kulinska@kuratorium.wroclaw.pl

 

Życzymy wielu niezapomnianych wrażeń !!!

gala 2018
3 kwietnia 2018

Eliminacje rejonowe do VIII Dolnośląskiej Gali Talentów

Szanowni Państwo!

Informujemy, że 21 marca 2018 r. odbyły się w rejonowe eliminacje do VIII Dolnośląskiej Gali Talentów zorganizowane w Lubaniu, Legnicy, Bystrzycy Kłodzkiej, Wałbrzychu i Wrocławiu. Celem każdego z regionalnych pokazów jest wyłonienie uzdolnionych dzieci i młodzieży
z dolnośląskich szkół, a takich w tegorocznej edycji nie brakowało. Uczestnicy wykazali się różnorodnością swoich zamiłowań, pasji i możliwości. Przeważały występy taneczne i wokalne, ale nie zabrakło też prezentacji makiet, grafiki czy umiejętności  gry na bębnach. Łącznie wzięło udział 104 podmioty. Wyróżnieni w tym etapie będą próbować swych sił  podczas VIII Dolnośląskiej Gali Talentów – 24 maja 2018 r. w Bolesławcu.

Do finału VIII Dolnośląskiej Gali Talentów zakwalifikowało się 27 reprezentantów:
Lista nominowanych do finału VIII Dolnośląskiej Gali Talentów

logo 2
22 lutego 2018

VIII Dolnośląska Gala Talentów

Szanowni Państwo ! Dyrektorzy dolnośląskich szkół!

Informujemy że VIII Dolnośląska Gala Talentów odbędzie się 21 marca 2018 r.
w następujących miejscach:

Rejon Wrocławia i okolic

Regionalny Ośrodek Edukacji ul. Haukego-Bosaka 21,
(w budynku Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych), 50-447 Wrocław
Kontakt:
tel.71 335 70 00
adres e-mail: sekretariat@roe.pl

Rejon legnicki

Legnickie Centrum Kultury Akademia Rycerska, ul. Chojnowska 2, 59 – 220 Legnica
Organizator: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy
Kontakt:
tel. 76 862 27 96
adres e-mail: szkola@1liceum.pl

 Rejon wałbrzyski

1. Zespół Szkół Nr 5 w Wałbrzychu im. Maksymiliana Tytusa Hubera
ul. Ogrodowa 2 a, 58 -306 Wałbrzych
Kontakt:
tel. 74 8467474
adres e-mail: szkola@zs5.mail.pl

2. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Wojska Polskiego 20, 57 – 500 Bystrzyca Kłodzka
Organizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej
Kontakt:
tel: (074) 644 28 40
e-mail: zsobystrzyca@wp.pl

Rejon jeleniogórski 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu,
ul.Władysława Łokietka 2, 59-800 Lubań
Kontakt:
tel. 75 646 5116
e-mail:  loluban@poczta.onet.pl

Poniżej zamieszczamy pliki z wykazem szkół zgłoszonych do prezentacji regionalnych
w wyżej przedstawionych miejscach:

rejon wrocławski

rejon jeleniogórski

rejon wałbrzyski- Bystrzyca Kłodzka

rejon wałbrzyski-Wałbrzych

rejon legnicki

Prosimy szkoły o ścisły kontakt z organizatorami prezentacji regionalnych i odesłanie na adresy mailowe ww. szkół:

– slajdu ze zdjęciem szkoły, którego wzór można otrzymać od organizatora eliminacji regionalnych,

– płyty CD z podkładem muzycznym lub prezentacją multimedialną uczestnika gali.

Uwaga: Odesłanie, slajdu i płyt CD do dnia 9 marca 2018 r.
będzie jednocześnie potwierdzeniem udziału w regionalnej gali

 

 

logo 2
15 grudnia 2017

VIII Dolnośląska Gala Talentów

Dyrektorzy dolnośląskich szkół i placówek,
w tym
„Szkół Odkrywców Talentów” i „Miejsc Odkrywania Talentów”!

Zapraszamy do udziału w organizowanej przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu i współpracujące z nami szkoły i placówki oświatowe VIII edycji „Dolnośląskiej Gali Talentów ”.

Tegoroczny finał  gali odbędzie się  24 maja 2018 r., zaś  21 marca 2018 r. zapraszamy do udziału w rejonowych pokazach zainteresowań, pasji i talentów uczniów, które odbędą się w wybranych placówkach rejonu jeleniogórskiego, legnickiego, wałbrzyskiego i wrocławskiego.

Laureaci rejonowych prezentacji wezmą udział w VIII Dolnośląskiej Gali Talentów!

W związku z powyższym poszukujemy szkoły lub placówki, które we współpracy z wizytatorami Kuratorium Oświaty we Wrocławiu podjęłyby się w dniu 21 marca 2018 r. organizacji rejonowych eliminacji do VIII Dolnośląskiej Gali Talentów w rejonie jeleniogórskim, legnickim, wałbrzyskim, wrocławskim i mieście Wrocławiu.

Zgłaszająca się do współorganizacji szkoła lub placówka oświatowa powinna dysponować odpowiednimi do realizacji tego zadania warunkami technicznymi (duża sala widowiskowa, nagłośnienie). Zgłoszenia wraz z opisem warunków technicznych należy przesłać na adres e-mail wizytatora: a.kulinska@kuratorium.wroclaw.pl

Jednocześnie oczekujemy na zgłoszenia uczniów do Rejonowej Gali Talentów. W tym roku szkolnym zgłoszenia uczestników dokonujecie Państwo poprzez formularz elektroniczny znajdujący się pod adresem: formularz zapisów został zamknięty.

Zgłoszenia należy dokonać do 31 stycznia 2018 r.

Każda szkoła może zgłosić tylko jednego przedstawiciela (ucznia lub zespół), który, w Państwa ocenie, jest utalentowany w określonej dziedzinie lub realizuje ciekawe pasje i zainteresowania.

Informacja o zasadach organizacji Gali Talentów w roku szkolnym 2017/18 znajduje się pod adresem www.kuratorium.wroclaw.pl w zakładce: „Szkoły i placówki” /„Konkursy, zawody, olimpiady” / „Dolnośląska Gala Talentów”

Kontakt:
wizytator Anna Kulińska
tel. 71 340 65 08
 Załączniki:
Regulamin nominowania do VII Dolnośląskiej Gali Talentów 2018

Zadania Organizatora

dyplom
23 sierpnia 2017

VII Dolnośląska Gala Talentów-film

Szanowni Państwo,
informujemy, iż uczniowie Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze- OKO KAMERY, laureaci gali, przygotowali film z VII Dolnośląskiej Gali Talentów, której finał miał miejsce 30 maja 2017 r. w Świdnickim Ośrodku Kultury.

Poniżej link do filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=AjXuaYD3vXs&feature=youtu.be

Zapraszamy do obejrzenia!

bez-tytulu
3 kwietnia 2017

VII Rejonowa Gala Talentów

Szanowni Państwo!

Informujemy, że 21 marca 2017 r. odbyły się w rejonowe eliminacje do VII Dolnośląskiej Gali Talentów zorganizowane w Świdnicy, Ziębicach, Bolesławcu, Legnicy, Bierutowie i Wrocławiu. Celem każdego z regionalnych pokazów jest wyłonienie uzdolnionych dzieci i młodzieży
z dolnośląskich szkół, a takich w tegorocznej edycji nie brakowało. Uczestnicy wykazali się różnorodnością swoich zamiłowań, pasji i możliwości. Przeważały występy taneczne i wokalne, ale nie zabrakło też prezentacji makiet, grafiki czy umiejętności  gry na bębnach. Łącznie wzięło udział 125 podmiotów. Wyróżnieni w tym etapie będą próbować swych sił  podczas VII Dolnośląskiej Gali Talentów – 30 maja 2017 r. w Świdnicy.

Do finału VII Dolnośląskiej Gali Talentów zakwalifikowało się 27 reprezentantów. Poniżej lista laureatów rejonowych eliminacji:

NOMINOWANI do VII Gali Talentów.

 

BolesławiecWrocławLegnicaŚwidnicaZiębiceLegnicaSwidnicaWrocławBoleslawiecWrocław

 

Idź do góry