8. Dolnośląska Gala Talentów

27 lutego 2020

Eliminacje do X Dolnośląskiej Gali Talentów – marzec 2020!

Szanowni Państwo! Dyrektorzy dolnoślaskich szkół!

Informujemy że eliminacje rejonowe do X Dolnośląskiej Gali Talentów odbędą się 20 marca 2020 r.
w następujących miejscach:

Rejon Wrocławia i okolic
1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wysokiej
ul. Chabrowa 99, 52- 200 Wrocław
Kontakt:
tel.(71) 715 15 99
adres e-mail: sekretariat-szkola@ zspwysoka.pl

2. Szkoła Podstawowa im. I Dywizji Wojska Polskiego im. Tadeusza Kościuszki  w Bierutowie
ul. Zygmunta Krasińskiego 3, 56 -420 Bierutów
Kontakt:
tel.(71) 314 62 56
adres e-mail : spbierutow@bierutow.pl

Rejon legnicki i jeleniogórski
Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, ul. Skalników 6, 59- 101 Polkowice
Kontakt:
tel. (76) 746 51 01
adres e-mail: zs@zs.polkowice.pl

 Rejon wałbrzyski
1. Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie
ul. gen. Grota – Roweckiego 6, 58 – 260 Bielawa
Kontakt:
tel. (74) 645 22 17
adres e-mail: sekretariat@sp10.oswiata.bielawa.pl

Miejsce odbywania się eliminacji:
Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie
ul. Piastowska 19a, 58-260 Bielawa

Poniżej zamieszczamy pliki z wykazem szkół zgłoszonych
do prezentacji rejonowych w wyżej przedstawionych miejscach:

Prosimy szkoły o ścisły kontakt z organizatorami prezentacji rejonowych i odesłanie na adresy mailowe ww. szkół:

– slajdu ze zdjęciem szkoły,

–  podkładu muzycznego lub prezentacji multimedialnej uczestnika gali.

Uwaga: Odesłanie, slajdu i płyt CD do dnia 6  marca 2020 r. będzie jednocześnie potwierdzeniem udziału w rejonowej gali.

14 stycznia 2020

X Dolnośląska Gala Talentów

Dyrektorzy dolnośląskich szkół i placówek, w tym „Szkół Odkrywców Talentów” i „Miejsc Odkrywania Talentów”!

Zapraszamy do udziału w organizowanej przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu i współpracujące z nami szkoły i placówki oświatowe  X edycji „Dolnośląskiej Gali Talentów ”.

20 marca 2020 r. zapraszamy do udziału w rejonowych pokazach zainteresowań, pasji i talentów uczniów, które odbędą się w wybranych placówkach rejonu jeleniogórskiego, legnickiego, wałbrzyskiego i wrocławskiego.

 Laureaci rejonowych prezentacji wezmą udział w X Dolnośląskiej Gali Talentów!

W związku z powyższym poszukujemy szkół lub placówek, które we współpracy z wizytatorami Kuratorium Oświaty we Wrocławiu podjęłyby się w dniu 20 marca 2020 r. organizacji rejonowych eliminacji do X Dolnośląskiej Gali Talentów w rejonie jeleniogórskim, legnickim, wałbrzyskim, wrocławskim.

Zgłaszająca się do współorganizacji szkoła lub placówka oświatowa powinna dysponować odpowiednimi do realizacji tego zadania warunkami technicznymi (duża sala widowiskowa, nagłośnienie). Zgłoszenia wraz z opisem warunków technicznych należy przesłać na adres wizytatora: a.kulinska@kuratorium.wroclaw.pl

Jednocześnie oczekujemy na zgłoszenia uczniów do Rejonowej Gali Talentów.

Uwaga! W tym roku szkolnym 2019/2020 zgłoszenia uczestników dokonujecie Państwo poprzez formularz znajdujący się na platformie: https://edu.kuratorium.wroclaw.pl (ZMIANA!).
Zgłaszając uczestnika/ uczestników dyrektor szkoły loguje się swoim hasłem i loginem, następnie przechodzi do zakładki: formularze/ aktywne. Zgłoszenia należy dokonać do 10 lutego 2020 r.

Każda szkoła może zgłosić tylko jednego przedstawiciela (ucznia lub zespół), który, w Państwa ocenie, jest utalentowany w określonej dziedzinie lub realizuje ciekawe pasje i zainteresowania – zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Gali Talentów 2020.

Informacja o zasadach organizacji Gali Talentów w roku szkolnym 2019/2020 znajduje się
pod adresem www.kuratorium.wroclaw.pl w zakładce: „Szkoły i placówki” /„Konkursy, olimpiady, zawody, turnieje” / „Dolnośląska Gala Talentów”.

Kontakt:

wizytator Anna Kulińska
tel. 71 340 65 08
adres e-mail: a.kulinska@kuratorium.wroclaw.pl

Załączniki:

Regulamin nominowania do X Dolnośląskiej Gali Talentów 2020

Zadania organizatora eliminacji rejonowych – marzec 2020

Zgoda

 

4 czerwca 2019

IX Dolnośląska Gala Talentów – finał!

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie!

Kolejna edycja Dolnośląskiej Gali Talentów już za nami! Jest to przedsięwzięcie organizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
mające na celu promocję uzdolnionej młodzieży dolnośląskich szkół i placówek oświatowych.
21 marca 2019 r. odbyły się  regionalne eliminacje zorganizowane w Smolniku, Bierutowie, Legnicy, Ciepłowodach, Wałbrzychu
i Wrocławiu. Uczestnicy wykazali się różnorodnością swoich zamiłowań, pasji i możliwości. Przeważały występy taneczne i wokalne,
ale nie zabrakło też prezentacji talentów plastycznych, graficznych, a nawet na scenę wjechał, prosto z zawodów, górski kolarz.
Łącznie wzięło udział 95 podmiotów.
21 wyróżnionych uczestników próbowało swych sił  podczas finału IX Dolnośląskiej Gali Talentów w dniu 30 maja 2019 r.  na deskach sali widowiskowej Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy.
Prezentujący się uczniowie dostarczyli nam wielu artystycznych wzruszeń, za co serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy także nauczycielom i dyrektorom szkół za przygotowanie uczestników do występu.

Laureaci IX Dolnośląskiej Gali Talentów: Laureaci IX DGT – Oleśnica 2019

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

2019-05-31 19.20.08

7 maja 2019

Finał IX Dolnośląskiej Gali Talentów – Oleśnica 2019

Szanowni Państwo Dyrektorzy !

W związku z zbliżającym się terminem IX Dolnośląskiej Gali Talentów – 30 maja 2019 r.- przesyłamy Państwu informacje, które pozwolą na sprawniejszą organizację imprezy.

 1. Gala zaczyna się o godz. 10.00 w Sali Widowiskowej Biblioteki i Forum Kultury
  w Oleśnicy, ul. Kochanowskiego 4. Wokół budynku znajdują się miejsca  do parkowania – parking płatny. W załączeniu link do strony współorganizatora:  https://bifk.info.
 1. Opiekunowie wraz z uczestnikami Gali powinni stawić się w Sali Widowiskowej BiFK w Oleśnicy co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem imprezy i zgłosić swój przyjazd organizatorowi.
 1. W celu wykonania ewentualnej próby nagłośnienia, czy ustawienia sprzętów,  występujących prosimy o wcześniejsze przybycie. Dotyczy to szczególnie osób grających na instrumentach muzycznych.
  Na występujących oczekujemy już od godz. 8.00.
  Uwaga!  Na próbę na scenie zostaną wpuszczeni tylko ci uczestnicy, którzy uzgodnią próbę z organizatorem (tel. 71  340 65 08).
  Próby muszą zakończyć się do godz. 9.30, dlatego czas indywidualnej próby wynosi 5 minut.
 2. Uczestnicy powinni zapoznać się z kolejnością występów (lista znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu).
  Wszyscy występujący zajmują miejsca na widowni. W odpowiednim czasie udają się za kulisy, a po występie wracają na widownię. Kolejność występów będzie również wywieszona przed głównym wejściem do Sali Widowiskowej BiFK.
 3. Aby zachować płynność występów planujemy, aby występujący opuszczali salę widowiskową, gdy na scenie pojawi się występujący, który na liście występujących jest dwa miejsca wyżej. Np. występujący z numerem 5 opuszcza widownię, gdy na scenie jest występujący oznaczony nr 3.
 4. Do występu należy się przebrać wcześniej, przed rozpoczęciem gali tj. przed godz. 10.00. Występującym będą udostępnione garderoby przy scenie.
 5. Oczekujemy, że wszyscy Państwo pozostaną z nami przez cały czas trwania gali. Po występach (przewidywany czas około 2,5 godziny) zapraszamy uczestników i ich opiekunów oraz dyrektorów szkół na poczęstunek.
 6. Planujemy na naszej stronie internetowej umieścić zdjęcia z występu laureatów.  W związku z tym prosimy o przesłanie skanu zgód rodziców na prezentację wizerunku ich dzieci – na adres poczty elektronicznej: a.kulinska@kuratorium.wroclaw.pl. – jeszcze przed Galą Talentów lub dostarczenie ich w dniu występu przy rejestracji uczestników. Zgody dotyczą występów indywidualnych
  i grupowych ( do 5 osób).
 7. Aby zapewnić laureatom i zaproszonym gościom miejsce na widowni, bardzo proszę potwierdzić liczbę osób przybywających
  z Państwa placówki na naszą galę. Potwierdzenie należy przesłać drogą mailową na adres: a.kulinska@kuratorium.wroclaw.pl
 8. W przypadku pytań proszę o kontakt pod numerem 71 340 65 08 lub na ww. podany adres mailowy.

W załączeniu :
Kolejność występujących – Oleśnica 2019
Zgoda

 

16 kwietnia 2019

Nominowani do IX Dolnośląskiej Gali Talentów !

Szanowni Państwo!

Informujemy, że 21 marca 2019 r. odbyły się w rejonowe eliminacje do IX Dolnośląskiej Gali Talentów zorganizowane w Smolniku, Legnicy, Ciepłowodach, Bierutowie, Wałbrzychu i Wrocławiu. Celem każdego z regionalnych pokazów było wyłonienie uzdolnionych dzieci i młodzieży
z dolnośląskich szkół, a takich w tegorocznej edycji nie brakowało. Uczestnicy wykazali się różnorodnością swoich zamiłowań, pasji
i możliwości. Przeważały występy taneczne i wokalne, ale nie zabrakło też prezentacji makiet, grafiki czy umiejętności  gry na bębnach. Łącznie, podczas rejonowych eliminacji, zaprezentowały się 94 podmioty. Wyróżnieni w tym etapie będą próbować swych sił  podczas IX Dolnośląskiej Gali Talentów – 30 maja 2019 r. w Oleśnicy.

Poniżej prezentujemy listę uczestników IX Dolnośląskiej Gali Talentów. Gratulujemy!

Nominowani 2019

 

 

25 lutego 2019

Eliminacje do IX Dolnośląskiej Gali Talentów

Szanowni Państwo ! Dyrektorzy dolnośląskich szkół!

Informujemy że eliminacje rejonowe do IX Dolnośląskiej Gali Talentów odbędą się 21 marca 2019 r.
w następujących miejscach:

Rejon Wrocławia i okolic
1. Regionalny Ośrodek Edukacji  Liceum Ogólnokształacące i Technikum ul. Haukego-Bosaka 21,
(w budynku Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych), 50-447 Wrocław
Kontakt:
tel.(71) 335 70 00
adres e-mail: sekretariat@roe.pl

2. Szkoła Podstawowa im. I Dywizji Wojska Polskiego im. Tadeusza Kościuszki  w Bierutowie
ul. Zygmunta Krasińskiego 3, 56 -420 Bierutów
Kontakt:
tel.(71) 314 62 56
adres e-mail : spbierutow@bierutow.pl

Rejon legnicki
V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Heweliusa w Legnicy, ul. Senatorska 32, 59 – 220 Legnica
Kontakt:
tel. (76) 862 39 19
adres e-mail: sekretariat@vlo.legnica.eu

 Rejon wałbrzyski
1. Szkoła Podstawowa Nr 2 im.Orła Białego w Wałbrzychu
Miejsce przesłuchań: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Kontakt:
tel. (74) 847 09 89
adres e-mail: psp2walbrzych@wp.pl

2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ciepłowodach
Kontakt:
tel: (74) 8103444
e-mail: zspsekretariat@cieplowody.pl

Rejon jeleniogórski
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Smolnik 51B/52, 59-820 Leśna
Kontakt:
tel. (75) 72 11 312
e-mail:  spsmolnik@vp.pl

Poniżej zamieszczamy pliki z wykazem szkół zgłoszonych do prezentacji regionalnych
w wyżej przedstawionych miejscach:

Prosimy szkoły o ścisły kontakt z organizatorami prezentacji rejonowych i odesłanie na adresy mailowe ww. szkół:

– slajdu ze zdjęciem szkoły,

– płyty CD z podkładem muzycznym lub prezentacją multimedialną uczestnika gali.

Uwaga: Odesłanie, slajdu i płyt CD do dnia 7  marca 2019 r. będzie jednocześnie potwierdzeniem udziału w rejonowej gali.

6 grudnia 2018

IX edycja Dolnośląskiej Gali Talentów !!!

Dyrektorzy dolnośląskich szkół i placówek w tym „Szkół Odkrywców Talentów” i „Miejsc Odkrywania Talentów”!

Zapraszamy do udziału w organizowanej przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu i współpracujące z nami szkoły i placówki oświatowe,
IX edycji Dolnośląskiej Gali Talentów. Tegoroczny finał  gali odbędzie się 30 maja 2019 r. w Oleśnicy, zaś 21 marca 2019 r. organizujemy  eliminacje rejonowe przeglądu. Zapraszamy do udziału w rejonowych pokazach zainteresowań, pasji i talentów uczniów, które odbędą się w wybranych placówkach rejonu jeleniogórskiego, legnickiego, wałbrzyskiego i wrocławskiego.

Każda szkoła może zgłosić do Rejonowej Gali Talentów tylko jednego przedstawiciela.

Uwaga! Zmiana regulaminu IX Dolnośląskiej Gali Talentów!

Zgłoszenia uczestników dokonuje się poprzez formularz elektroniczny znajdujący się pod adresem: https://goo.gl/forms/XHpqiDNDppo9O6753 w nieprzekraczalnym terminie do 25 stycznia 2019 r.

Laureaci rejonowych prezentacji wezmą udział w IX Dolnośląskiej Gali Talentów!

W związku z powyższym poszukujemy szkół lub placówek, które we współpracy z wizytatorami Kuratorium Oświaty we Wrocławiu podjęłyby się w dniu 21 marca 2019 r. organizacji rejonowych eliminacji do IX Dolnośląskiej Gali Talentów w rejonie jeleniogórskim, legnickim, wałbrzyskim, wrocławskim.

Zgłaszająca się do współorganizacji szkoła lub placówka oświatowa powinna dysponować odpowiednimi do realizacji tego zadania warunkami technicznymi (duża sala widowiskowa,   nagłośnienie). Zgłoszenia wraz z opisem warunków technicznych należy przesłać na adres wizytatora: a.kulinska@kuratorium.wroclaw.pl

Informacja o zasadach organizacji Gali Talentów w roku szkolnym 2018/19 znajduje się pod adresem www.kuratorium.wroclaw.pl
w zakładce: „Szkoły i placówki” /„Konkursy, zawody, olimpiady” / „Dolnośląska Gala Talentów”.

 Kontakt:
wizytator Anna Kulińska
 tel. 71 340 65 08
adres e-mail: a.kulinska@kuratorium.wroclaw.pl 

Załączniki:

regulamin nominowania do IX Dolnośląskiej Gali Talentów 2019
   –oświadczenie – zgoda
   –zadania organizatora

 

28 maja 2018

VIII Dolnośląska Gala Talentów – finał

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie!

Kolejna edycja Dolnośląskiej Gali Talentów już za nami! Jest to przedsięwzięcie organizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
mające na celu promocję uzdolnionej młodzieży dolnośląskich szkół i placówek oświatowych.
21 marca 2018 r. odbyły się  regionalne eliminacje zorganizowane w Lubaniu, Legnicy, Bystrzycy Kłodzkiej, Wałbrzychu
i Wrocławiu. Uczestnicy wykazali się różnorodnością swoich zamiłowań, pasji i możliwości. Przeważały występy taneczne i wokalne,
ale nie zabrakło też prezentacji talentów plastycznych, graficznych, a nawet na scenę wjechał, prosto z rajdu, motor.
Łącznie wzięło udział 118 podmiotów.
25 wyróżnionych uczestników próbowało swych sił  podczas finału VIII Dolnośląskiej Gali Talentów w dniu 24 maja 2018 r.  na deskach Teatru Starego w Bolesławcu. Prezentujący się uczniowie dostarczyli nam wielu artystycznych wzruszeń, za co serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy także nauczycielom i dyrektorom szkół za przygotowanie uczestników do występu.

Laureaci VIII Dolnośląskiej Gali Talentów: Lista laureatów VIII DGT 2018

Fotorelacja:

IMG_5244IMG_5249IMG_5360IMG_5339IMG_5370IMG_5399IMG_5429IMG_5445IMG_5469IMG_5486IMG_5557IMG_5581IMG_5605IMG_5625IMG_5532IMG_5662IMG_5619IMG_5630IMG_5670IMG_5671

Powiedzieli o nas: http://boleslawiec.tv/wideo/final-gali-talentow/

Dziękujemy i do zobaczenia za rok!!!

11 maja 2018

VIII Dolnośląska Gala Talentów

Szanowni Państwo!

Informujemy, że tegoroczny finał VIII Dolnośląskiej Gali Talentów odbędzie się 24 maja 2018 r.  godz. 10.00 w Teatrze Starym
w Bolesławcu, ul. Teatralna 1.

Informacje dla uczestników:

 1. Kolejnośc występujących podczas VIII Gali Talentów.
 2. Informacje dla uczestników.
 3.  Zgoda na wykorzystanie wizerunku.

Kontakt:

Anna Kulińska – wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

tel. 71/ 340 65 08
e-mail: a.kulinska@kuratorium.wroclaw.pl

 

Życzymy wielu niezapomnianych wrażeń !!!

3 kwietnia 2018

Eliminacje rejonowe do VIII Dolnośląskiej Gali Talentów

Szanowni Państwo!

Informujemy, że 21 marca 2018 r. odbyły się w rejonowe eliminacje do VIII Dolnośląskiej Gali Talentów zorganizowane w Lubaniu, Legnicy, Bystrzycy Kłodzkiej, Wałbrzychu i Wrocławiu. Celem każdego z regionalnych pokazów jest wyłonienie uzdolnionych dzieci i młodzieży
z dolnośląskich szkół, a takich w tegorocznej edycji nie brakowało. Uczestnicy wykazali się różnorodnością swoich zamiłowań, pasji i możliwości. Przeważały występy taneczne i wokalne, ale nie zabrakło też prezentacji makiet, grafiki czy umiejętności  gry na bębnach. Łącznie wzięło udział 104 podmioty. Wyróżnieni w tym etapie będą próbować swych sił  podczas VIII Dolnośląskiej Gali Talentów – 24 maja 2018 r. w Bolesławcu.

Do finału VIII Dolnośląskiej Gali Talentów zakwalifikowało się 27 reprezentantów:
Lista nominowanych do finału VIII Dolnośląskiej Gali Talentów

22 lutego 2018

VIII Dolnośląska Gala Talentów

Szanowni Państwo ! Dyrektorzy dolnośląskich szkół!

Informujemy że VIII Dolnośląska Gala Talentów odbędzie się 21 marca 2018 r.
w następujących miejscach:

Rejon Wrocławia i okolic

Regionalny Ośrodek Edukacji ul. Haukego-Bosaka 21,
(w budynku Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych), 50-447 Wrocław
Kontakt:
tel.71 335 70 00
adres e-mail: sekretariat@roe.pl

Rejon legnicki

Legnickie Centrum Kultury Akademia Rycerska, ul. Chojnowska 2, 59 – 220 Legnica
Organizator: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy
Kontakt:
tel. 76 862 27 96
adres e-mail: szkola@1liceum.pl

 Rejon wałbrzyski

1. Zespół Szkół Nr 5 w Wałbrzychu im. Maksymiliana Tytusa Hubera
ul. Ogrodowa 2 a, 58 -306 Wałbrzych
Kontakt:
tel. 74 8467474
adres e-mail: szkola@zs5.mail.pl

2. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Wojska Polskiego 20, 57 – 500 Bystrzyca Kłodzka
Organizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej
Kontakt:
tel: (074) 644 28 40
e-mail: zsobystrzyca@wp.pl

Rejon jeleniogórski 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu,
ul.Władysława Łokietka 2, 59-800 Lubań
Kontakt:
tel. 75 646 5116
e-mail:  loluban@poczta.onet.pl

Poniżej zamieszczamy pliki z wykazem szkół zgłoszonych do prezentacji regionalnych
w wyżej przedstawionych miejscach:

rejon wrocławski

rejon jeleniogórski

rejon wałbrzyski- Bystrzyca Kłodzka

rejon wałbrzyski-Wałbrzych

rejon legnicki

Prosimy szkoły o ścisły kontakt z organizatorami prezentacji regionalnych i odesłanie na adresy mailowe ww. szkół:

– slajdu ze zdjęciem szkoły, którego wzór można otrzymać od organizatora eliminacji regionalnych,

– płyty CD z podkładem muzycznym lub prezentacją multimedialną uczestnika gali.

Uwaga: Odesłanie, slajdu i płyt CD do dnia 9 marca 2018 r.
będzie jednocześnie potwierdzeniem udziału w regionalnej gali

 

 

15 grudnia 2017

VIII Dolnośląska Gala Talentów

Dyrektorzy dolnośląskich szkół i placówek,
w tym
„Szkół Odkrywców Talentów” i „Miejsc Odkrywania Talentów”!

Zapraszamy do udziału w organizowanej przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu i współpracujące z nami szkoły i placówki oświatowe VIII edycji „Dolnośląskiej Gali Talentów ”.

Tegoroczny finał  gali odbędzie się  24 maja 2018 r., zaś  21 marca 2018 r. zapraszamy do udziału w rejonowych pokazach zainteresowań, pasji i talentów uczniów, które odbędą się w wybranych placówkach rejonu jeleniogórskiego, legnickiego, wałbrzyskiego i wrocławskiego.

Laureaci rejonowych prezentacji wezmą udział w VIII Dolnośląskiej Gali Talentów!

W związku z powyższym poszukujemy szkoły lub placówki, które we współpracy z wizytatorami Kuratorium Oświaty we Wrocławiu podjęłyby się w dniu 21 marca 2018 r. organizacji rejonowych eliminacji do VIII Dolnośląskiej Gali Talentów w rejonie jeleniogórskim, legnickim, wałbrzyskim, wrocławskim i mieście Wrocławiu.

Zgłaszająca się do współorganizacji szkoła lub placówka oświatowa powinna dysponować odpowiednimi do realizacji tego zadania warunkami technicznymi (duża sala widowiskowa, nagłośnienie). Zgłoszenia wraz z opisem warunków technicznych należy przesłać na adres e-mail wizytatora: a.kulinska@kuratorium.wroclaw.pl

Jednocześnie oczekujemy na zgłoszenia uczniów do Rejonowej Gali Talentów. W tym roku szkolnym zgłoszenia uczestników dokonujecie Państwo poprzez formularz elektroniczny znajdujący się pod adresem: formularz zapisów został zamknięty.

Zgłoszenia należy dokonać do 31 stycznia 2018 r.

Każda szkoła może zgłosić tylko jednego przedstawiciela (ucznia lub zespół), który, w Państwa ocenie, jest utalentowany w określonej dziedzinie lub realizuje ciekawe pasje i zainteresowania.

Informacja o zasadach organizacji Gali Talentów w roku szkolnym 2017/18 znajduje się pod adresem www.kuratorium.wroclaw.pl w zakładce: „Szkoły i placówki” /„Konkursy, zawody, olimpiady” / „Dolnośląska Gala Talentów”

Kontakt:
wizytator Anna Kulińska
tel. 71 340 65 08
 Załączniki:
Regulamin nominowania do VII Dolnośląskiej Gali Talentów 2018

Zadania Organizatora

23 sierpnia 2017

VII Dolnośląska Gala Talentów-film

Szanowni Państwo,
informujemy, iż uczniowie Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze- OKO KAMERY, laureaci gali, przygotowali film z VII Dolnośląskiej Gali Talentów, której finał miał miejsce 30 maja 2017 r. w Świdnickim Ośrodku Kultury.

Poniżej link do filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=AjXuaYD3vXs&feature=youtu.be

Zapraszamy do obejrzenia!

3 kwietnia 2017

VII Rejonowa Gala Talentów

Szanowni Państwo!

Informujemy, że 21 marca 2017 r. odbyły się w rejonowe eliminacje do VII Dolnośląskiej Gali Talentów zorganizowane w Świdnicy, Ziębicach, Bolesławcu, Legnicy, Bierutowie i Wrocławiu. Celem każdego z regionalnych pokazów jest wyłonienie uzdolnionych dzieci i młodzieży
z dolnośląskich szkół, a takich w tegorocznej edycji nie brakowało. Uczestnicy wykazali się różnorodnością swoich zamiłowań, pasji i możliwości. Przeważały występy taneczne i wokalne, ale nie zabrakło też prezentacji makiet, grafiki czy umiejętności  gry na bębnach. Łącznie wzięło udział 125 podmiotów. Wyróżnieni w tym etapie będą próbować swych sił  podczas VII Dolnośląskiej Gali Talentów – 30 maja 2017 r. w Świdnicy.

Do finału VII Dolnośląskiej Gali Talentów zakwalifikowało się 27 reprezentantów. Poniżej lista laureatów rejonowych eliminacji:

NOMINOWANI do VII Gali Talentów.

 

BolesławiecWrocławLegnicaŚwidnicaZiębiceLegnicaSwidnicaWrocławBoleslawiecWrocław

 

13 lutego 2017

VII Dolnośląska Gala Talentów

Szanowni Państwo, 

Dyrektorzy dolnośląskich szkół

  Informujemy że VII Dolnośląska Gala Talentów odbędzie się 21 marca 2017 r.
w następujących miejscach:

Rejon miasta Wrocławia

Szkoła Podstawowa 39  im. księdza Jana Twardowskiego we Wrocławiu; ul. Przedwiośnie 47/49

Kontakt: Dyrektor Grażyna Stachowiak; tel.71 798 68 51

adres e-mail: sp39sekretariat@poczta.fm

 

Rejon wrocławski 

Szkoła Podstawowa im. I Dywizji Wojska Polskiego im. Tadeusza Kościuszki w Bierutowie; ul. Zygmunta Krasińskiego 3 

Kontakt: Dyrektor Małgorzata Kuligowska tel. 71 314 62 25

adres e-mail:  spbierutow@wp.pl

 

Rejon legnicki

V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Heweliusza w Legnicy; ul. Senatorska 32

Kontakt: Edward Dobosz; tel. 76 862 39 19

adres e-mail: 5lo-legnica@gazeta.pl

 

 Rejon wałbrzyski

 1. Gimnazjum Nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Świdnicy; ul. Ofiar Oświęcimskich 30

kontakt: Dyrektor Alicja Matysik tel. 74 640 62 40

adres e-mail: kontakt@g.2swidnica.pl

 

 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach;
 1. Wojska Polskiego 3

kontakt: Dyrektor Joanna Smętkiewicz; tel. 74 819 15 22

adres e-mail: zsziebice@interia.pl

Rejon jeleniogórski 

Gimnazjum Samorządowe nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu; ul. Bielska 5

kontakt: Dyrektor Maria Subik;  tel. 75 732 3076

adres e-mail:   gimnazjum2bc@o2.pl

 

Poniżej zamieszczamy plik z wykazem szkół zgłoszonych do prezentacji regionalnych w wyżej przedstawionych miejscach.

 

Prosimy szkoły o ścisły kontakt z organizatorami prezentacji regionalnych i odesłanie na adresy mailowe ww. szkół:

– slajdu ze zdjęciem szkoły, którego wzór można otrzymać od organizatora eliminacji regionalnych,

– Płyty CD z podkładem muzycznym lub prezentacją multimedialną uczestnika gali.

 

Uwaga: Odesłanie, slajdu i płyt CD do dnia 10 marca 2017 r.
będzie jednocześnie potwierdzeniem udziału w regionalnej gali.

 

 

2 grudnia 2016

VII Gala Talentów

Dyrektorzy dolnośląskich szkół i placówek w tym „Szkół Odkrywców Talentów”
i „Miejsc Odkrywania Talentów”!

Zapraszamy do udziału w organizowanej przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
i współpracujące z nami szkoły i placówki oświatowe, VII edycji „Dolnośląskiej Gali Talentów ”.

Tegoroczny finał  gali odbędzie się 30 maja 2017 r. w Świdnicy,  a 21 marca 2017 r. zapraszamy do udziału w rejonowych pokazach zainteresowań, pasji i talentów uczniów, które odbędą się w wybranych placówkach rejonu jeleniogórskiego, legnickiego, wałbrzyskiego
i wrocławskiego.

Laureaci rejonowych prezentacji wezmą udział w VII Dolnośląskiej Gali Talentów.

W związku z powyższym poszukujemy szkoły lub placówki, które we współpracy z wizytatorami Kuratorium Oświaty we Wrocławiu podjęłyby się w dniu 21 marca 2017 r. organizacji rejonowych eliminacji do VII Dolnośląskiej Gali Talentów w rejonie jeleniogórskim, legnickim, wałbrzyskim, wrocławskim i mieście Wrocławiu.

Zgłaszająca się do współorganizacja szkoła lub placówka oświatowa powinna dysponować odpowiednimi do realizacji tego zadania warunkami technicznymi (duża sala widowiskowa   nagłośnienie). Zgłoszenia wraz z opisem warunków technicznych należy przesłać na adres wizytatora: m.kolan@kuratorium.wroclaw.pl

Jednocześnie oczekujemy na zgłoszenia uczniów do Rejonowej Gali Talentów. W tym roku szkolnym zgłoszenia uczestników dokonujecie Państwo poprzez formularz elektroniczny – link: Formularz zgłoszenia szkoły/placówki do udziału w VII Regionalnej Dolnośląskiej Gali Talentów – 2017

Zgłoszenia należy dokonać do 31 stycznia 2017 r.

Każda szkoła może zgłosić tylko jednego przedstawiciela (ucznia lub zespół), który w Państwa ocenie jest utalentowany w określonej dziedzinie lub realizuje ciekawe pasje
i zainteresowania.

 

Informacja o zasadach organizacji Gali Talentów w roku szkolnym 2016/17 znajduje się pod adresem www.kuratorium.wroclaw.pl w zakładce „Szkoły i placówki” /„Konkursy, zawody, olimpiady” / „Dolnośląska Gala Talentów”

Kontakt

 1. wizytator Mariola Kolan

tel. 71 340 65 08; adres e-mail: m.kolan@kuratorium.wroclaw.pl

 

Załączniki:

regulamin nominowania do VII Dolnośląskiej Gali Talentów 2017

bez-tytulu

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.