Profilaktyka

4 kwietnia 2024

Konkurs „ZDROWIE? OGARNIAM TO!” KREATYWNIE O ZDROWIU!

  Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej  zaprasza do współtworzenia kampanii społecznej uczącej odpowiedzialności za zdrowie pn. „ZDROWIE? OGARNIAM TO!” KREATYWNIE O ZDROWIU! Celem kampanii jest promowanie zdrowego stylu życia i zwiększenia świadomości na temat profilaktyki chorób nowotworowych. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowy oraz uczniów szkół […]

8 stycznia 2024

Ochrona praw dzieci – materiały edukacyjne Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15

Szanowni Państwo Dyrektorzy, w związku z realizacją zadań dotyczących ochrony praw dzieci, które cierpiały na skutek czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz potrzebą wsparcia działań profilaktycznych Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1820), publikujemy informacje nt. propozycji materiałów, komunikatów, numerów telefonów wraz […]

25 października 2023

Program edukacyjny SMASHED

  Minister Edukacji i Nauki po raz drugi objął honorowym patronatem realizację międzynarodowego programu SMASHED w szkołach ponadpodstawowych. Celem Programu jest uświadomienie uczniom szkodliwości i skutków spożywania alkoholu. Program SMASHED to interaktywny kurs, który w nowoczesnej formie przedstawia historię trojga nastolatków. Korzystając z Programu, nauczyciel ma możliwość przeprowadzenia uczniów przez angażującą opowieść, która może być […]

24 stycznia 2023

Procedura postępowania na wypadek ujawnienia ofiary lub domniemanej ofiary handlu ludźmi

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek Dolnego Śląska, w celu usprawnienia systemu wsparcia ofiar lub domniemanych ofiar handlu ludźmi rekomendujemy poznanie Procedury postępowania podmiotów współpracujących w ramach aktywnej siatki współpracy w Województwie Dolnośląskim na wypadek ujawnienia ofiary lub domniemanej ofiary handlu ludźmi. Załącznik 1-  Procedura (PDF, 2 MB)

21 kwietnia 2022

Zdrowie jamy ustnej

W wyniku realizacji programu polityki zdrowotnej pn. Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2016 – 2020”, opracowano raporty stanowiące podsumowanie badań epidemiologicznych oraz socjomedycznych. Uzupełnieniem do raportów są narzędzia edukacje dostosowane do poszczególnych grup wiekowych, które szczególnie narażone są na choroby jamy ustnej. Opracowane materiały edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży (przedszkola, […]

15 kwietnia 2022

BEZPIECZNY JUNIOR

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu kontynuując założenia wojewódzkiej koncepcji Programu Profilaktycznego pn. „Bezpieczny Junior” zorganizował konkurs dedykowany dzieciom i młodzieży, który realizowany jest we współpracy z wrocławskim „Kolejkowem”. Celem głównymi konkursu jest edukacja w ramach bezpiecznych zachowań, propagowanie wiedzy na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa, kształtowanie właściwych relacji międzyludzkich, zaangażowanie dzieci i młodzież w […]

22 marca 2022

Badania HBSC

Instytut Matki i Dziecka oraz Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na dziewiątą edycję międzynarodowych badań nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej. W obecnej rundzie badań HBSC planowane jest objęcie, w drugiej połowie roku szkolnego 2021/2022, anonimowymi badaniami ankietowymi ok. 6500 uczniów w wieku 11,13,15 i 17 lat, w losowo wybranych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Badania HBSC […]

17 lutego 2022

Gala Nagrody „Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku 2021 – zapraszamy online!

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej serdecznie zaprasza profilaktyków, wychowawców, nauczycieli, psychologów, pedagogów, samorządowców, rodziców i wszystkich, którym zależy na ochronie zdrowia psychicznego młodzieży, na ogólnopolską Galę Nagrody „Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku 2021. Gala odbędzie się w trybie online w dniu 24 lutego o godz. 10:00. W trakcie Gali poznamy laureata tegorocznej nagrody. Transmisję będzie można śledzić […]

1 października 2021

Zaproszenie do udziału w szkoleniu nt. szkodliwości radonu

Główny Inspektor Sanitarny zaprasza NAUCZYCIELI FIZYKI i CHEMII do udziału w bezpłatnych szkoleniach on-line na temat zagadnień związanych z obecnością radonu w budynkach szkolnych i pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz oceną narażenia szkodliwego oddziaływania radonu na organizmy żywe. Szkolenia przeprowadzą przedstawiciele Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra. med. J. Nofera w Łodzi dla co […]

8 września 2021

Kampania edukacyjna pn. „Hazard nie daj się wciągnąć” edycja 2021/2022

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa na Dolnym Śląsku wznawia akcję edukacyjną pn. „Hazard nie daj się wciągnąć” polegającą na  działaniach informacyjno-edukacyjnych w obszarze nielegalnego urządzania i prowadzenia gier hazardowych, w tym w sieci Internet. Odbiorcy: Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych Nauczyciele Rodzice uczniów Potencjalni gracze   Cel: Budowanie świadomości społecznej o zagrożeniach wynikających z […]

6 listopada 2019

Działania profilaktyczne związane z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkołach

Szanowni Państwo Dyrektorzy, w trosce o poczucie bezpieczeństwa uczniów należy tworzyć w szkole skuteczne mechanizmy eliminowania zagrożeń, wprowadzać rozwiązania umożliwiające bezpieczne funkcjonowanie wszystkich uczniów. W celu zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w placówce, jak również uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza obiektami szkoły, co najmniej, raz w roku dyrektor dokonuje kontroli zapewnienia […]

31 maja 2019

Informacja dla dyrektorów szkół. Kontynuacja międzynarodowego programu badawczego ESPAD

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pracownia Badań i Inicjatyw Społecznych przystąpili w kwietniu br. do badania ankietowego na temat używania przez młodzież szkolną substancji psychoaktywnych. Badaniem zostaną objęci uczniowie urodzeni w 2001 r. i w 2003 r. w wylosowanych szkołach. Badanie ankietowe stanowi kontynuację międzynarodowego programu badawczego ESPAD […]

14 maja 2019

„Żywność, żywienie w prewencji i leczeniu – postępy 2018”

Szanowni Państwo, aktualne wyniki badań wskazują, że nadwagę i otyłość ma co piąty uczeń. Podczas IV Narodowego Kongresu Żywieniowego „Żywność, żywienie w prewencji i leczeniu – postępy 2018” zostały omówione zagadnienia istotne dla wskazanej problematyki. Przedstawiono zarówno badania naukowe, jak też praktyczne sposoby kształtowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz skutecznej realizacji profilaktyki […]

5 grudnia 2018

Opieka nad dzieckiem z cukrzycą

W dniu 26 listopada 2018 r. odbyło się szkolenie Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej dla wychowawców przedszkoli oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którego organizatorem było Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Celem projektu było zwiększenie wiedzy pracowników oświaty na temat cukrzycy oraz pomocy jakiej należy udzielić dziecku chorującemu […]

18 września 2018

Raporty wykonane w ramach Narodowego Programu Zdrowia przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej

Szanowni Państwo, Instytut Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN) zakończył realizację projektu związanego z punktem 17 NPZ 2016-2020 dotyczącym „Prowadzenia badań w obszarach celów operacyjnych 1-6, ukierunkowanych na wspólną analizę czynników ryzyka i czynników wspierających prawidłowy rozwój, w szczególności dzieci i młodzieży„. Raport I – Mapa czynników ryzyka i chroniących młodzież przed zachowaniami ryzykownym Raport II – Jak […]

7 września 2018

Program „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej”

Szanowni Państwo, Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów Informujemy, że w miesiącach wrzesień, październik i listopad 2018 r. na terenie województwa dolnośląskiego będą prowadzone badania epidemiologiczne stanu zdrowia dzieci w wieku 6, 10 i 15 lat. Badania będą realizowane w ramach programu Ministerstwa Zdrowia „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej w latach 2016 – 2020”. Celem […]

7 marca 2018

Ogólnopolska kampania „Polska mówi aaa”

Szanowni Państwo Informujemy, że 20 lutego 2018 r. rozpoczęła się ogólnopolska kampania „Polska mówi aaa”. Kampania wspiera odchody Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej, który przypada na 20 marca 2018 r. Organizatorami kampanii są: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Naczelna Izba Lekarska oraz Fundacja Be Active Dentist. W swoim głównym założeniu kampania ma inspirować do aktywności na rzecz […]

5 września 2017

Podniesienie kompetencji i praktycznych umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną przez oglądanie pornografii

Fundacja „Żyjmy Zdrowo”, realizując zadanie Ministerstwa Zdrowia z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016‐2020 (Cel Operacyjny 3 w zakresie punktu 2.11), zaprasza do udziału w ogólnopolskim projekcie, którego celem jest podniesienie kompetencji i praktycznych umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną przez oglądanie pornografii. Ze względu na powagę przedstawianych zagadnień i zasięg patologizacji […]

5 września 2017

Szkolenie „Szkoła dbająca o bezpieczeństwo”

logo

Szanowni Państwo, dyrektorzy dolnośląskich szkół, nauczyciele zapraszamy Państwa na szkolenie w zakresie realizacji i opracowania szkolnego sprawozdania z konkursu „Szkoła dbająca o bezpieczeństwo”, które organizuje Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przy współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Wojewódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 4  oraz Wojewódzką Komendą  Policji we Wrocławiu. Spotkanie odbędzie się […]

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.