1 października 2021

Zaproszenie do udziału w szkoleniu nt. szkodliwości radonu

Główny Inspektor Sanitarny zaprasza NAUCZYCIELI FIZYKI i CHEMII do udziału w bezpłatnych szkoleniach on-line na temat zagadnień związanych z obecnością radonu w budynkach szkolnych i pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz oceną narażenia szkodliwego oddziaływania radonu na organizmy żywe.

Szkolenia przeprowadzą przedstawiciele Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra. med. J. Nofera w Łodzi dla co najmniej 1000 osób.

Szkolenie obejmuje: wykłady – 90 minut oraz panel dyskusyjny – 60 minut.

Podczas szkolenia zostaną przedstawione:

1) obowiązujące regulacje prawne dotyczące aspektów związanych z radonem;

2) sposoby docierania radonu do budynku szkoły,

3) cel, znaczenie i możliwości przeprowadzania pomiarów radonu w budynkach, lokalach i pomieszczeniach, przeznaczonych na pobyt ludzi,

4) zagrożenia zdrowotne wynikające z występowaniem radonu o wartościach przekraczających średnioroczny poziom odniesienia – 300 Bq/m3,

5) sposoby  minimalizacji zagrożeń prostymi i nisko kosztowymi metodami obniżania stężenia radonu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń, tj. harmonogram oraz procedura zgłoszeniowa są dostępne na stronach Instytutu Medycyny Pracy:

http://www.imp.lodz.pl/home_pl/news0/&a=32821

https://szkola.imp.lodz.pl/index.php/szkolenia-radon/

oraz na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

https://www.gov.pl/web/gis/krajowy-plandzialania-w-przypadku-narazenia-na-radon

 

Więcej informacji:                        

Idź do góry