7 września 2018

Program „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej”

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów

Informujemy, że w miesiącach wrzesień, październik i listopad 2018 r. na terenie województwa dolnośląskiego będą prowadzone badania epidemiologiczne stanu zdrowia dzieci w wieku 6, 10 i 15 lat.

Badania będą realizowane w ramach programu Ministerstwa Zdrowia „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej w latach 2016 – 2020”. Celem prowadzonych badań jest ogólna ocena stanu zdrowia jamy ustnej dzieci oraz sprawdzenie, jakie zjawiska społeczne, ekonomiczne i kulturowe wpływają na stwierdzony w badaniach stomatologiczny stan zdrowia. Badania są uzupełnione o działania edukacyjne promujące zdrowie jamy ustnej. Realizacja programu pozwoli zwiększyć liczbę dzieci objętych profilaktyką próchnicy i kontrolnymi badaniami stomatologicznymi.

Idź do góry