13 listopada 2019

BEZPIECZNY JUNIOR

Szanowni Państwo,                                                                                                                        

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wspólnie z Wydziałem Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu w dniu 15 października 2019 roku rozpoczął realizację Wojewódzkiego Programu Profilaktycznego pn. „Bezpieczny Junior”.

Celem działań jest podniesienie wśród społeczności szkolnej oraz rodziców dzieci i młodzieży poziomu wiedzy o konsekwencjach i zagrożeniach wynikających z używania substancji psychoaktywnych. Jedną  z form realizacji projektu będą warsztaty dedykowane rodzicom uczniów
i pedagogom placówek oświatowych przy wykorzystaniu NARKOTYKOWEJ WALIZKI EDUKACYJNEJ. Walizka narkotykowa to podstawowe narzędzie, w jakie powinien być wyposażony policyjny profilaktyk w edukacji dorosłych. Obecnie realna świadomość rodziców w Polsce na temat stale rozwijającego się zagrożenia, jakim są zmieniające się substancje psychoaktywne jest na niskim poziomie. Strzępki informacji wyniesione z otoczenia, przekaz rówieśniczy to nie rzadko jedyne źródła informacji o narkomanii. Brak takich informacji i szkoleń w prostej linii prowadzi do zwiększonego zagrożenia, a tym samym braku ochrony zdrowia i życia ludzkiego.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia został ogłoszony konkurs fotograficzny na MEM profilaktyczny. Przedmiotem konkursu jest stworzenie „MEM-u”, który swoją stroną graficzni treścią zwróci uwagę młodych ludzi na problem zażywania dopalaczy. Konkurs dedykowany jest uczniom szkół ponadpodstawowych woj. dolnośląskiego.

W załączeniu:

1) Koncepcja Wojewódzkiego Programu Profilaktycznego pn. „Bezpieczny Junior”.

2) Regulamin konkursu fotograficznego na MEM profilaktyczny pn. „DOPALACZE-WYPALACZE”.

Idź do góry