Profilaktyka

26 października 2016

Rusza XIII edycja dolnośląskiego konkursu „SZKOŁA DBAJĄCA O BEZPIECZEŃSTWO”

Szanowni Dyrektorzy, rusza XIII edycja dolnośląskiego konkursu „SZKOŁA DBAJĄCA O BEZPIECZEŃSTWO” . Konkurs organizowany jest przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w ramach działań Dolnośląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży. Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu  województwa dolnośląskiego. Celem konkursu jest poprawa stanu bezpieczeństwa w szkole oraz w środowisku lokalnym poprzez […]

26 października 2016

materiały edukacyjne „BEZPIECZNIK SZKOLNY- lekcja obowiązkowa”

Szanowni  dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ opracowała bezpłatne materiały edukacyjne (profesjonalny film i scenariusz lekcji) nt. niepełnosprawności nabytej wskutek wypadku i profilaktyki niepełnosprawności. Jest to niezwykle cenny materiał, ponieważ bohaterami filmu są osoby, które wskutek wypadku poruszają się na wózku inwalidzkim.  Fundacja PODAJ DALEJ od ponad […]

24 października 2016

Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Rusza kolejna edycja konkursu Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Pomysłodawcą inicjatywy jest Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Od początku konkurs wspiera Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Kapitułę, która dokona wyboru laureatów w 5 kategoriach – osoba roku, instytucja publiczna roku, firma roku, organizacja pozarządowa roku oraz media roku – tworzą przedstawiciele Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, […]

11 października 2016

Konkurs „SZKOŁA DBAJĄCA O BEZPIECZEŃSTWO” .

Szanowni Dyrektorzy, rusza XIII edycja dolnośląskiego konkursu „SZKOŁA DBAJĄCA O BEZPIECZEŃSTWO” . Konkurs organizowany jest przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w ramach działań Dolnośląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży. Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu  województwa dolnośląskiego. Celem konkursu jest poprawa stanu bezpieczeństwa w szkole oraz w środowisku lokalnym poprzez […]

11 października 2016

Grosz do grosza

Fundacja „Być Bardziej” zwraca się z prośbą o włączenia się szkół w akcję  Grosz do Grosza z której dochód przeznaczony jest na finansowanie dzieciom ciepłych posiłków w szkole,  dla najlepszej szkoły zostanie przyznania nagroda. Więcej informacji na: www.bycbardziej.pl oraz na www.dzwoneknaobiad.pl    

30 września 2016

Wszczep sobie zdrowie

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół gimnazjalnych, Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach organizuje ogólnopolski Konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych pt. „Wszczep sobie zdrowie” , który odbywa się pod honorowym patronatem: Ministerstwa Edukacji Narodowej  Ministerstwa Zdrowia Śląskiego Kuratora Oświaty Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Dziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego Głównego Inspektoratu Sanitarnego Prezesa […]

30 września 2016

Program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych położonych w gminach wiejskich

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych, Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu realizuje w roku szkolnym 2016/2017 Program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych położonych w gminach wiejskich. Celem Programu jest wczesne wykrywanie zaburzeń słuchu u dzieci, objęcie opieką diagnostyczną, terapeutyczną i rehabilitacyjną dzieci z wykrytymi zaburzeniami słuchu oraz podnoszenie […]

30 września 2016

„ Decyzje w sytuacjach zagrożeń” konferencja w Wyższej Szkole Oficerskiej

Szanowni Państwo Dyrektorzy Liceów i Techników, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Wydział Zarządzania wraz z Politechniką Wrocławską Wydział Elektryczny oraz Wydział Informatyki i Zarządzania serdecznie zapraszają do uczestnictwa w III Medialnej Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Decyzje w sytuacjach zagrożeń”. Współpraca administracji państwowej ze służbami mundurowymi w procesie podejmowania […]

26 września 2016

Instytut Goethego zaprasza na występ zespołu Esther & Socke.

Na zaproszenie Instytutu Goethego przyjeżdża do Polski w dniach 19 – 29 września 2016 zespół Esther & Socke. Esther & Socke  stali się sławni dzięki serialowi telewizyjnemu stacji WDR pod tytułem  „Deutsch mit Socke“. Teraz wystąpią także w Polsce ze swoim programem na żywo dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Program dla max. 80 dzieci […]

26 września 2016

Akademia Bezpiecznego Puchatka

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych z początkiem roku szkolnego wystartowała VIII edycja „Akademii Bezpiecznego Puchatka”, edukacyjnego programu skierowanego do uczniów I klas szkół podstawowych.  Patronem Honorowym jest Komendant Główny Policji oraz Kuratoria Oświaty.   Celem akcji jest pokazanie dzieciom, jak uniknąć zagrożeń, na które będą narażone podczas codziennych aktywności – na drodze, w szkole, w domu, a […]

26 września 2016

„Owoce i warzywa w szkole”

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych Ministerstwo Edukacji Narodowej upowszechnia i promuje  wśród uczniów, nauczycieli i rodziców wiedzę na temat programów ustanowionych przez Komisję Europejską w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego, w tym programu „Owoce i warzywa w szkole”. Główną wartością tych działań jest zmiana nawyków żywieniowych dzieci przez zwiększenie udziału owoców […]

26 września 2016

Cyfrowobezpieczni.pl- Bezpieczna Szkoła Cyfrowa

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” realizuje na zlecenie i we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej ogólnopolski projekt Cyfrowobezpieczni.pl- Bezpieczna Szkoła Cyfrowa. Kluczowym wydarzeniem projektu będzie Konwent Projektu Cyfrowobezpieczni.pl pod hasłem BEZPIECZNIE INTER@KTYWNI, który odbędzie się w dniach 8-9 listopada br. w Warszawie. W wydarzeniu wezmą udział  przedstawiciele MEN, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół uczestniczących w projekcie, […]

22 września 2016

Profilaktyka w zakresie podnoszenia świadomości i kształtowania postaw i zachowań w sytuacji zagrożeń o charakterze terrorystycznym

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Wojewoda Dolnośląski oraz Kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zaakceptowali Koncepcję działań prewencyjnych ukierunkowanych na aktywność profilaktyczną w zakresie podnoszenia świadomości i kształtowania pożądanych postaw i zachowań w sytuacji zagrożeń o charakterze terrorystycznym pn. ALFA” . Koncepcja zakłada, że projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2016/2017, a adresatami programu będą w pierwszej […]

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.