22 września 2016

Profilaktyka w zakresie podnoszenia świadomości i kształtowania postaw i zachowań w sytuacji zagrożeń o charakterze terrorystycznym

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Wojewoda Dolnośląski oraz Kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zaakceptowali Koncepcję działań prewencyjnych ukierunkowanych na aktywność profilaktyczną w zakresie podnoszenia świadomości i kształtowania pożądanych postaw i zachowań w sytuacji zagrożeń o charakterze terrorystycznym pn. ALFA” .

Koncepcja zakłada, że projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2016/2017, a adresatami programu będą w pierwszej kolejności dzieci i młodzież wybranych rejonów województwa dolnośląskiego. Na realizacje koncepcji zostaną pozyskane fundusze, w ramach których aktualnie opracowywane będą materiały dydaktyczne, wykorzystywane podczas spotkań profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą.

Adresatów programu podzielono na trzy grupy wiekowe:

  • Grupy zerowe przedszkoli i klasy I-III szkół podstawowych,
  • Młodzież z klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjaliści,
  • Młodzież szkół średnich oraz studenci uczelni wyższych.

Spotkania profilaktyczne w placówkach oświatowych realizowane będą od dnia 3 października 2016 roku.  Prowadzić je będą przeszkoleni funkcjonariusze Policji realizujący zadania z zakresu profilaktyki społecznej, dzielnicowi oraz  oficerowie prasowi poszczególnych jednostek.

 

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału  w tym projekcie.

Dolnośląski Kurator Oświaty

Roman Kowalczyk

Idź do góry