Profilaktyka

17 marca 2017

XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017 pod hasłem „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”.

Szanowni Państwo, dyrektorzy szkół, drodzy uczniowie informujemy, że Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju ogłosił XIX edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017 pod hasłem „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni” Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się  na stronie internetowej http://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/XIX-edycja-Ogolnopolskiego-Konkursu-Plastycznego-dla-Dzieci-i-Mlodziezy-2017/idn:36162  

9 marca 2017

Ogólnopolski Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego we Wrocławiu przedstawia harmonogram tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, TurniejuMotoryzacyjny dla uczniów szkół średnich  oraz harmonogram Turnieju dla uczniów szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno  – wychowawczych. Regulamin konkursu dostępny stronie internetowej www.pzm.pl/brd/turnieje. Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym etap turnieju odpowiedzialny […]

9 marca 2017

Bezpieczeństwo w sieci/Cybernuaci

W ramach programu „Cybernautów” stale poszerzany jest komplet Materiałów Edukacyjnych dla uczniów, nauczycieli, rodziców i opiekunów. Stworzono film „Bezpieczeństwo w sieci/Cybernuaci”, grę edukacyjną „Budzik sieciowy”. Udostępniono pakiet scenariuszy zajęć dla nauczycieli, komiksy dla dzieci i młodzieży oraz quiz z komentarzami dla rodziców. Wszystkie materiały są dostępne na stronie: http://cybernauci.edu.pl/materialy-edukacyjne/ Szkoły, w których już odbyły się […]

9 marca 2017

Żyj smacznie i zdrowo

  Ruszyła 7 edycja programu edukacyjnego „Żyj smacznie i zdrowo”, ruszył także konkurs z atrakcyjnymi nagrodami dla szkół. W tym roku do wygrania są między innymi kąciki wypoczynkowe o wartości 15 tysięcy złotych, laptopy, a także autorskie koszulki zaprojektowane przez popularnego wśród młodzieży youtubera – Sheo. Wystarczy zgłosić swój udział w programie, przeprowadzić co najmniej jedną […]

17 lutego 2017

Projekt dofinansowywania posiłków w szkołach „Dobry jak chleb”

Ruszyła kolejna edycja projektu dofinansowywania posiłków w szkołach „Dobry jak chleb”. O dofinansowanie posiłków przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom „Maciuś” mogą ubiegać się tym razem szkoły podstawowe i gimnazja. Celem projektu jest obejmowanie dożywianiem dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny otrzymywać bezpłatne posiłki. Podstawą otrzymania dofinansowania od PFPD „Maciuś” jest właściwie wypełniony formularz […]

16 lutego 2017

Program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych w gminach wiejskich

Szanowni Państwo, w roku szkolnym 2016/2017 realizowany jest Program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych w gminach wiejskich. Celem Programu jest wczesne wykrycie, u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego, zaburzeń słuchu, które mogą niekorzystnie wpływać na proces komunikowania się dziecka w szkole i mogą utrudniać jego rozwój. Badania przesiewowe słuchu przeprowadzone w latach poprzednich […]

7 lutego 2017

Przeprowadzenie całościowych badań dotyczących funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce

Szanowni Państwo Dyrektorzy, załączam treść listu Ministerstwa Edukacji Narodowej informującego o realizacji zadania publicznego pn. „Przeprowadzenie całościowych badań dotyczących funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce”. LIST

17 stycznia 2017

Konkurs „Żyj smacznie i zdrowo”

Wraz ze startem programu edukacyjnego „Żyj smacznie i zdrowo” rozpoczął się również konkurs, w którym do wygrania jest wiele cennych nagród. Na 5 zwycięskich szkół czekają kąciki wypoczynkowe dla uczniów o wartości 15 000 zł, idealne do spędzania czasu podczas przerw. Z kolei do 25 szkół trafią nowoczesne laptopy oraz zestawy autorskich koszulek dla całej klasy […]

16 stycznia 2017

„Niebieska Linia”

Informujemy, że od 1 stycznia 2017 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” rozszerzyło swoją działalność. Obecnie Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje przez całą dobę.  Zmianie uległ także numer telefonu – aktualny numer to 800 120 002. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie […]

28 grudnia 2016

„Cybernauci-bądź bezpieczny w sieci”

Szanowni Państwo, Fundacja Nowoczesna Polska zaprasza wszystkie szkoły do udziału w ogólnopolskim, bezpłatnym programie „Cybernauci-bądź bezpieczny w sieci”. Program jest skierowany do osób pracujących w szkołach, uczniów i uczennic oraz ich rodziców i opiekunów. Jego celem jest podniesienie kompetencji wszystkich wymienionych grup w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia. Zapraszamy na stronę […]

22 grudnia 2016

„ARS, czyli jak dbać o miłość ?”

„ARS, czyli jak dbać o miłość?” to program opracowany w ramach projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, który jest współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Program objęty jest honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” to program, który koncentruje się na profilaktyce używania substancji […]

22 listopada 2016

„Bezpieczny przejazd…”

W ramach trwającej edycji kampanii społecznej  Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!”, organizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, której patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie na projekt komiksu promującego założenia kampanii. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 1-3 szkół gimnazjalnych. Jego celem jest przybliżenie młodzieży zagrożeń wynikających z braku ostrożności na […]

9 listopada 2016

„Strażnicy Sieci”

„Strażnicy Sieci” to ogólnopolski konkurs plastycznym kierowany do uczniów w wieku 8-12 lat. Celem projektu jest zwrócenie uwagi na tak ważną kwestię jak bezpieczne korzystanie z Internetu. W ramach projektu organizatorzy chcą poprzez edukację i działania artystyczne stworzyć wśród uczniów społeczność Strażników Sieci, którzy będą świadomi zagrożeń płynących z Cyberprzestrzeni i będą chronić zarówno siebie, jak […]

9 listopada 2016

Jak funkcjonuje osoba jąkająca

Klinika Leczenia Jąkania zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy o jąkaniu” w ramach, którego podejmowany będzie problem jąkania oraz prowadzona  bezpłatna konsultacja neurologopedyczno- psychologiczna dla osób jąkających oraz wykład/szkolenie w dniu 19 listopada 2016 r. Spotkanie jest przeznaczone dla mieszkańców Wrocławia oraz okolicznych miejscowości i jest ono całkowicie bezpłatne dla każdego uczestnika. W programie: – […]

8 listopada 2016

Wybieram Wodę

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych, Polskie Towarzystwo Dietetyki, Instytut Promocji Zdrowia i Dietoterapii ” serdecznie zaprasza do udziału w Konkursie organizowanym w ramach programu edukacyjnego „Wybieram Wodę” wszystkie szkoły podstawowe, które pragną promować zdrowy styl życia, w tym prawidłowe nawodnienie organizmu wśród swoich uczniów. Zadaniem konkursowym dla uczniów jest przygotowanie relacji fotograficznej lub filmowej z […]

4 listopada 2016

Czad i ogień. Obudź czyjność

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaprasza gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne do udziału w konkursie na splot filmowy promujacy profilaktykę zatruć tlenkiem węgla oraz bezpieczeństwo przeciwpożarowe pn. „Czad i ogień. Obudź czujność”. Regulamin konkursu zamieszczony jest na stronie Dolnosląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu: http:/bip.duw.pl/bip/ogloszenia    

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.