26 września 2016

Instytut Goethego zaprasza na występ zespołu Esther & Socke.

Na zaproszenie Instytutu Goethego przyjeżdża do Polski w dniach 19 – 29 września 2016 zespół Esther & Socke. Esther & Socke  stali się sławni dzięki serialowi telewizyjnemu stacji WDR pod tytułem  „Deutsch mit Socke“. Teraz wystąpią także w Polsce ze swoim programem na żywo dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.

Program dla max. 80 dzieci rozpocznie się o godzinie 10.00 i potrwa 60 minut. Liczba miejsc ograniczona, prosimy o pilne nadsyłanie zgłoszeń.

Program przewidziany jest dla dzieci uczących się niemieckiego, także dla początkujących.  Termin: 24.09. – Wrocław

Warsztaty dla nauczycieli przedszkolnych i nauczycieli ze szkół podstawowych odbędą się w godzinach  15.00-17.00. Poprowadzi je David Fermer, znany z programu stacji WDR pt. „David & Red“ a także z warsztatów organizowanych przez Instytut Goethego w Polsce i Chinach.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w programie dla dzieci i /lub warsztatach, prześlijcie proszę wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres:

christoph.mohr@warschau.goethe.org

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.