11 października 2016

Konkurs „SZKOŁA DBAJĄCA O BEZPIECZEŃSTWO” .

Szanowni Dyrektorzy,

rusza XIII edycja dolnośląskiego konkursu „SZKOŁA DBAJĄCA O BEZPIECZEŃSTWO” .

Konkurs organizowany jest przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w ramach działań Dolnośląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży. Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu  województwa dolnośląskiego.

Celem konkursu jest poprawa stanu bezpieczeństwa w szkole oraz w środowisku lokalnym poprzez upowszechnienie wśród społeczności szkolnej działań  w zakresie:

1) współpracy z lokalnymi podmiotami społecznymi działającymi na rzecz bezpieczeństwa dzieci  i młodzieży,

2) edukacji społeczno – prawnej uczniów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz rodziców,

3) profilaktyki zachowań agresywnych i przemocowych, w tym cyberprzemocy,

4) profilaktyki uzależnień,    

5) profilaktyki zachowań antydyskryminacyjnych

Szkoły przystępując do konkursu wskazują jako beneficjenta typ szkoły, w terminie do  dnia 31 października 2016 roku poprzez formularz elektroniczny dostępny pod adresem: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/inne/szkola_dbajaca_bezpieczenstwo

regulamin-konkursu-szkola-dbajaca-o-bezpieczenstwa

W przypadku pytań proszę o kontakt z koordynatorem programu: m.lesniak@kuratorium.wroclaw.pl

 

Idź do góry