26 września 2016

„Owoce i warzywa w szkole”

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej upowszechnia i promuje  wśród uczniów, nauczycieli i rodziców wiedzę na temat programów ustanowionych przez Komisję Europejską w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego, w tym programu „Owoce i warzywa w szkole”.

Główną wartością tych działań jest zmiana nawyków żywieniowych dzieci przez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, propagowanie zdrowej, zbilansowanej diety oraz wzrost świadomości społecznej w tym zakresie.

Osiągnięcie powyższych celów może skutecznie przeciwdziałać rosnącej liczbie dzieci i młodzieży     w wieku szkolnym z nadwagą i otyłością, wzrostowi zachorowań na choroby cywilizacyjne spowodowane nieodpowiednią dietą, wynikającą m.in. z braku ukształtowania w młodym wieku zdrowych nawyków żywieniowych.

Więcej na stronie: www.arr.gov.pl

Idź do góry