5 września 2017

Podniesienie kompetencji i praktycznych umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną przez oglądanie pornografii

Fundacja „Żyjmy Zdrowo”, realizując zadanie Ministerstwa Zdrowia z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016‐2020 (Cel Operacyjny 3

w zakresie punktu 2.11), zaprasza do udziału w ogólnopolskim projekcie, którego celem jest podniesienie kompetencji i praktycznych umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną

przez oglądanie pornografii. Ze względu na powagę przedstawianych zagadnień i zasięg patologizacji dzieci i młodzieży, szkolenie adresowane jest dla różnych  grup zawodowych:

nauczycieli (również psychologów i pedagogów szkolnych), pracowników socjalnych i asystentów rodzinnych, pracowników służb mundurowych, głównie policji, służb miejskich oraz

prokuratorów,  lekarzy.

Dzięki szkoleniu Uczestnicy:

‐otrzymają wiedzę z zakresu seksualności człowieka, edukacji seksualnej, pornografii oraz nośników jej rozpowszechniania wśród dzieci i młodzieży,

‐ podniosą kompetencje w zakresie edukacji seksualnej i rozmowy z odbiorcą, poprawią jakość komunikatów skierowanych do dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,

‐ poszerzą zrozumienie zagrożeń i poznają nośniki pornografii używane przez dzieci i młodzież,

‐ nauczą się rozpoznawać symptomy uzależnienia od pornografii i problemy związane z problematyką nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży w zróżnicowaniu na ww. grupy zawodowe               (w szkoleniach zostanie uwzględniona specyfika pracy poszczególnych grup zawodowych),

‐ wypracują narzędzia profilaktyki antyuzależnieniowej wobec pornografii oraz sposoby przeciwdziałania i radzenia sobie z tym zagrożeniem społecznym,

‐ zwiększą swoją skuteczność w radzeniu sobie z problematyką uzależnienia od pornografii u dzieci i młodzieży,

‐ zdobędą umiejętności efektywnego i praktycznego przekazywania wiedzy we własnym środowisku zawodowym, stając się liderami środowiskowymi w dziedzinie wiedzy i profilaktyki antyuzależnieniowej,

‐ otrzymają certyfikat (zaświadczenie) ukończenia szkolenia w zakresie radzenia sobie z zagrożeniami wynikającymi z oglądania pornografii przez dzieci i młodzież.

Szkolenie dla nauczycieli we Wrocławiu odbędzie się  dniach 20-22.10.2017 r.(piątek w godz. 11.00 – 18.00, sobota: 9.00 – 17.00 i niedziela: 9.00 – 14.00). Prowadzone jest w formie interaktywnego warsztatu wykorzystującego ćwiczenia, gry i prezentacje multimedialne. Jest przygotowane z niezwykłą starannością przez fachowców z dziedziny seksuologii, psychiatrii, psychologii i terapii uzależnień.

Szkolenie jest bezpłatne. Organizator zapewnia noclegi i catering dla uczestników.szkoleniewe wrocławiu planowa

W związku z rozpoczęciem szkoleń we wrześniu 2017 roku i procesem logistycznym prosimy o zgłaszanie uczestników na adres: katarzyna.rybak@zyjmyzdrowo.org.pl.

Ze względu na zasięg projektu i ograniczoną liczbą miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Miejsce szkoleń dla poszczególnych grup zawodowych dołączone zostanie do terminarza

w kolejnym e‐mailu. Zapraszamy na to ważne społecznie i interesujące szkolenie.

Idź do góry