Granty kuratora

22 września 2016

Informacja o rekrutacji

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w celu uzyskania wszelkich informacji dotyczących szkoleń realizowanych w ramach grantów Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, w tym rekrutacji na szkolenia, należy kontaktować się bezpośrednio z organizatorami szkoleń (wykaz na stronie KO).

5 września 2016

Wykaz grantów

WYKAZ GRANTÓW DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY – 2016 r.

Lp. Temat grantu Wykonawca
1. „Jak pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (ASP, ADHD, ADD, autyzm) oraz z klasą, w której ten uczeń funkcjonuje – wskazania do pracy nauczycieli.” Regionalny Ośrodek Edukacji Sp. z o.o.

ul. Uniwersytecka 1, 50-145 Wrocław

2. „Zasady organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w szkołach/placówkach.”
Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała S.C.

ul. Łukasińskiego 2/3, 58-100 Świdnica

3. „Funkcjonowanie zespołów orzekających – aspekt formalny i merytoryczny dotyczący wydawania opinii, orzeczeń i innych dokumentów.” Regionalny Ośrodek Edukacji Sp. z o.o.

ul. Uniwersytecka 1, 50-145 Wrocław

4. „Nietolerancja i dyskryminacja w życiu szkolnym. Przejawy, zapobieganie oraz rozwiązywanie sytuacji problemowych.” Regionalny Ośrodek Edukacji Sp. z o.o.

ul. Uniwersytecka 1, 50-145 Wrocław

5. „Dolnośląska Sieć Wspierania Uzdolnień szansą rozwoju ucznia.” Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

ul. Skarbowców 8a, 53-025 Wrocław

6. „Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela.” Regionalny Ośrodek Edukacji Sp. z o.o.

ul. Uniwersytecka 1, 50-145 Wrocław

7. „Jak bezpiecznie korzystać z technologii komunikacyjnej?” Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

ul. Skarbowców 8a, 53-025 Wrocław

8. „Jak uczyć matematyki na każdym etapie edukacyjnym?” Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

9. „Nauczanie przedmiotów przyrodniczych w oparciu o eksperyment.” Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

ul. Skarbowców 8a, 53-025 Wrocław

10. „Wykorzystanie Dolnośląskiej Platformy Edukacyjnej w pracy szkoły.” Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

ul. Skarbowców 8a, 53-025 Wrocław

11. „Tożsamość Dolnoślązaków budowana na ocalonej od zapomnienia przeszłości.” Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

ul. Skarbowców 8a, 53-025 Wrocław

12. „Szachy – gra wspierająca rozwój ucznia.” Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

ul. Skarbowców 8a, 53-025 Wrocław

13. „Wsparcie ośrodków doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych
i poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie wspomagania szkół
i placówek w prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia doradców metodycznych, nauczycieli bibliotekarzy i pracowników merytorycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.”
Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie

ul. Kościuszki 27, 56-100 Wołów

14. „Współpraca nauczyciela z rodzicami w oparciu o ogólnopolski program: Szkoła dla rodziców i wychowawców .” Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała S.C.

ul. Łukasińskiego 2/3, 58-100 Świdnica

 

Idź do góry