Oświata polska za granicą

10 marca 2017

Pakiety edukacyjne MEN trafią do wszystkich polskich szkół za granicą

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przekazała dziś uczniom gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie pierwszy pakiet edukacyjny. Do końca lutego każda z polskich szkół za granicą otrzyma swój pakiet. – Jesteśmy dziś razem z całą wielką społecznością polskich szkół za granicą. Szkoły te potrzebują oczywistych rzeczy: polskiego godła, flagi, mapy, polskich informacji, gier, które […]

2 marca 2017

Edukacja dziecka wyjeżdżającego za granicę

W imieniu Fundacji Edukacji Polonijnej zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat możliwości nauki poza granicami kraju. Informacje te są szczególnie przydatne dla dyrektorów szkół oraz rodziców, którzy zgłaszają chęć wyjazdu za granicę lub przebywają już na emigracji i planują powrócić z dzieckiem do kraju, a co za tym idzie – do polskiego systemu […]

12 stycznia 2017

Zasady przyjmowania do szkół uczniów polskich powracających z zagranicy oraz cudzoziemców

Informujemy, iż kwestie związane z kształceniem cudzoziemców w polskim systemie oświaty regulują m.in. następujące akty prawne:   Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., a w szczególności art. 35 i art. 70 (Dz.U. z 1997 r. nr 78 poz. 483) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z […]

Idź do góry