2 marca 2017

Edukacja dziecka wyjeżdżającego za granicę

W imieniu Fundacji Edukacji Polonijnej zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat możliwości nauki poza granicami kraju. Informacje te są szczególnie przydatne dla dyrektorów szkół oraz rodziców, którzy zgłaszają chęć wyjazdu za granicę lub przebywają już na emigracji i planują powrócić z dzieckiem do kraju, a co za tym idzie – do polskiego systemu edukacji. Z materiałów  udostępnionych na stronie internetowej fundacji można dowiedzieć się na temat polskiej edukacji poza granicami kraju w ramach:

  1. form proponowanych przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, będący jednostką Ministerstwa Edukacji Narodowej, czyli kształcenie na odległość oraz szkolne punkty konsultacyjne przy polskich placówkach dyplomatycznych (szczegóły na: polonia.edu.pl/ORPEG);
  2. edukacji poza szkołą, tzw. edukacji „domowej”, wspartej edukacją na odległość (szczegóły na: polonia.edu.pl/edukacja-domowa);
  3. zajęć w szkołach społecznych, tzw. szkołach „sobotnich” (szczegóły na: www.polonia.edu.pl/szkoly-spoleczne);
  4. programów realizowanych przez szkoły w obcych systemach oświaty – szkoły zagraniczne, szkoły europejskie (szczegóły na: www.polonia.edu.pl/szkoly-zagraniczne).
Idź do góry