6 grudnia 2017

Konferencja pt. „Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej”

3

W dniu 04 grudnia 2017 r., w I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy  z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej, odbyła się konferencja pt. „Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej” zorganizowana przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z udziałem Pani Joanny Wilewskiej Dyrektora Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego. Konferencja adresowana była dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek odpowiedzialnych za organizację kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Celem spotkania było upowszechnienie rozwiązań prawnych oraz dobrych praktyk w zakresie organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zgodnie z przyjętym w roku szkolnym 2017/2018 kierunkiem polityki oświatowej Państwa: „Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty”. Zagadnienia związane z realizacją procesu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi były tematem wystąpienia Pani dyrektor Joanny Wilewskiej.

Uczestnicy wysłuchali też wykładu  prof. dr hab. Małgorzaty Sekułowicz z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na temat roli edukacji włączającej w podnoszeniu jakości edukacji wszystkich uczniów.

Dalsza część spotkania poświęcona była przykładom dobrych praktyk dotyczących aktywnej formy realizacji działań szkoły z udziałem uczniów przedstawionych przez: Panią Annę Paździorę – pedagoga Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie, Panią Martę Lutosławską – dyrektora Szkoły Integracyjnej w Szalejowie Górnym oraz Panią Barbarę Kowal – dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 17 w Wałbrzychu.

Następnie Pani Małgorzata Sandecka Dyrektor Wydziału Nadzoru Kształcenia Podstawowego i Specjalnego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przedstawiła, obowiązujące od 1 września 2017 roku, zmiany w przepisach prawa dotyczące organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Na zakończenie odbyła się debata, a zaproszeni goście mieli możliwość zadawania pytań.

Spotkanie uświetnił występ małych artystów z Przedszkola Samorządowego Nr 17 w Wałbrzychu.

Poruszana podczas konferencji problematyka wywołała duże zainteresowanie środowiska oświatowego. W spotkaniu wzięło udział 348 osób.

 

Materiały do pobrania:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Prezentacja_zmiany w przepisach prawa

Rola edukacji włączającej w podnoszeniu jakości edukacji wszystkich

Wizytatorzy zajmujący się kształceniem specjalnym

 

1 2 3 4

Idź do góry