5 września 2017

XII Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie

Szanowni Państwo,

informujemy, że  w roku szkolnym 2017/2018, już po raz dwunasty, organizowana jest Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie. Organizatorami są: Klasztor Ojców Franciszkanów w Siedlcach, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie
oraz Prowincje Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibą
w Warszawie, Krakowie i Gdańsku. Olimpiadę honorowym patronatem objęła Minister Edukacji Narodowej.

Jej celem jest:
– przybliżanie dzieciom i młodzieży postaci św. Maksymiliana Marii Kolbego,
– odnoszenie zdobytej wiedzy o św. Maksymilianie do współczesności i inspiracja własnych zachowań
na wzór Świętego,
– odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów,
-współpraca katechetów i nauczycieli innych przedmiotów w zakresie pracy z uczniem zdolnym.

Olimpiada organizowana jest na trzech poziomach edukacyjnych:
– dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych.
W ramach Olimpiady dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych organizowane są konkursy wiedzy o św. Maksymilianie, a dla uczniów szkół podstawowych konkurs plastyczny.

Szczegółowe informacje na stronie: www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl
W załączeniu:REGULAMIN XII OLIMPIADY

Idź do góry