30 sierpnia 2021

Konkurs Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – „Orzeł Dolnośląski 2021” – zgłaszanie kandydatów do nagrody

logo

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Ponadpodstawowych,

uprzejmie informujemy i przypominamy, że dnia 30 września br. upływa termin zgłaszania przez Państwa kandydatów do Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski”.

Wybory jednego kandydata do Nagrody dokonuje rada pedagogiczna spośród uczniów, którzy spełniają wymagania formalne określone w § 2 Regulaminu przyznawania powyższej nagrody.

W związku z powyższym prosimy o przesłanie do dnia 30 września br. (decyduje data stempla pocztowego) do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego.

W załączniku do niniejszego pisma znajdą Państwo aktualny Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym, klauzulą informacyjną i zgodą na przetwarzanie danych.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula_informacyjna

_Zgoda na przetwarzanie danych Orzeł

Idź do góry