16 kwietnia 2018

XII Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej – wyniki eliminacji wojewódzkich.

Informujemy, że wojewódzka komisja XII Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej w dniu 12 kwietnia 2018 r. wybrała, spośród wszystkich laureatów eliminacji regionalnych, 20 laureatów etapu wojewódzkiego ww. przeglądu.

W  Gali Finałowej wezmą udział następujący wykonawcy:

 1. Helena Czech ze Szkoły Podstawowej nr 108 im. Juliana Tuwima
  we Wrocławiu, utwór: „Białe róże”,
 2. Martyna Sawicka z Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Kostomłotach, utwór: „Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos”,
 3. Małgorzata Wieczorkiewicz z Prywatnego Gimnazjum Językowego PARNAS, utwór: „Dokąd idziesz Polsko”,
 4. Sandra Guras z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Zjednoczonej Europy w Oławie, utwór: „Matko o twarzy czarnej”,
 5. Dawid Łukasz Krężel z Zespołu Placówek Oświatowych Gimnazjum Publicznego w Ścinawie, utwór: „Polskie skrzydła”,
 6. Małgorzata Łopińska ze Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana z Głogowa, utwór: „Piechota”,
 7. Karolina Ziemlicka z Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy, utwór: „Dziś idę walczyć mamo”,
 8. Angelika Maszczak z II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika
  w Głogowie, utwór: „Historie zagubione”,
 9. Krzysztof Polański z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika
  w Lubinie, utwór: „Miejcie nadzieję”,
 10. Kamila Nazim z II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka
  w Bolesławcu, utwór: „Kalina malina”,
 11. Aleksandra Brzuszkiewicz ze Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego
  w Piławie Górnej, utwór: „Cisza modlitwa katyńska”,
 12. Wiktoria Świerczek z Gimnazjum w Mysłakowicach, utwór: „Ojczyzno ma”,
 13. Milena Konieczna ze Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego w Nowogrodźcu, utwór: „Orlątko”,
 14. Zespół ZDRÓJ ze Szkoły Podstawowej ZDRÓJ we Wrocławiu, utwór: „Pieśń Konfederatów Barskich”,
 15. Zespół Ósemka z Gminnego Centrum Kultury w Żórawinie, utwór: „Nie masz nad żołnierza”,
 16. Zespół Dziewiątka z Liceum Ogólnokształcącego nr IX we Wrocławiu, utwór: „Dziś idę walczyć mamo”,
 17. Zespół Oktawa ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu, utwór: „Obudź się Polsko”,
 18. Zespół z II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka
  w Bolesławcu
  , utwór: „Pieśń Konfederatów Barskich”,
 19. Zespół Akord ze Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego w Nowogrodźcu, utwór: „Jędrusiowa Dola”
 20. Zespół La Chanson z Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy, utwór: „Wiązanka pieśni i piosenek legionowych”.

Koncert Galowy odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 r. o godzinie 1100  w Centrum Kultury Agora we Wrocławiu (ul. Serbska 5a).

Kolejność występujących podczas gali zostanie opublikowana na stronie Kuratorium Oświaty w dniu 19 kwietnia 2018 r.

Kontakt w sprawie koncertu:

starszy wizytator Barbara Niziołek tel. 71 340 69 29; adres mailowy: b.niziolek@kuratorium.wroclaw.pl

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.