5 grudnia 2017

Uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów w Szczawnie Zdroju

wręczenia dyplomów stypendystom

W dniu 1 grudnia 2017 r. Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej i Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty wręczyli dyplomy 112 stypendystom Prezesa Rady Ministrów uczniom dolnośląskich szkół ponadgimnazjalnych z rejonu wałbrzyskiego i jeleniogórskiego. Gala odbyła się w Teatrze Zdrojowym im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju.

O stypendium Prezesa Rady Ministrów mogli ubiegać się uczniowie, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej  w jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Galę wręczenia dyplomów stypendialnych Prezesa Rady Ministrów uświetniły popisy muzyczne.

Uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów w Szczawnie Zdrojuwręczenia dyplomów stypendystomwręczenia dyplomów stypendystomwręczenia dyplomów stypendystomwręczenia dyplomów stypendystomwręczenia dyplomów stypendystomwręczenia dyplomów stypendystomwręczenia dyplomów stypendystom

 

Idź do góry