18 listopada 2019

Uroczystość 20-lecia Teatru „Adamus” z udziałem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Uroczystość 20-lecia Teatru „Adamus”

Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk 14 listopada br. uczestniczył w jubileuszowej uroczystości z okazji 20-lecia Teatru „Adamus” Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze.

Honorowymi gośćmi jubileuszu byli: Dolnośląski Kurator Oświaty pan Roman Kowalczyk, Dyrektor Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Piotr Chruszczewski, Starosta Górowski pan Kazimierz Bogucki, Burmistrz Góry pani Irena Krzyszkiewicz oraz pełnomocnik Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszki Soin pan Julian Kospiczewicz. Uroczystość uświetnili swoją obecnością również: nauczyciele, rodzice i uczniowie oraz inni przedstawiciele władz samorządowych, jednostek gminnych oraz szkół.

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Górze pani Magdalena Mielczarek zaprezentowała zebranej w auli szkoły publiczności, historię 20-letniej działalność Teatru „Adamus”.

(…) A wszystko zaczęło się w 1999 roku z inicjatywy nauczyciela języka polskiego pana Macieja Kostyka, założyciela zespołu i pomysłodawcy kilkudziesięciu autorskich widowisk. Były wśród nich opowieści ukazujące realia współczesnego świata oraz spektakle nawiązujące do Tradycji Mickiewiczowskich, zapoczątkowanych przez nauczycielkę języka polskiego i łaciny panią Janinę Wlaźlak. Teatr „Adamus” ma na swoim koncie ponad 90 prestiżowych nagród w finałach prestiżowych konkursów literackich, recytatorskich, teatralnych i muzycznych na terenie całego kraju. Ponadto aktorzy „Adamusa” otrzymali też stypendia Fundacji Edukacji Międzynarodowej i Samorządu Województwa Dolnośląskiego przyznane przez Kapitułę Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień. Mistrzowie „żywego słowa”, ponadto z powodzeniem występowali na deskach krakowskiego Teatru Groteska, Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Teatru Lalek we Wrocławiu czy francuskiego Colmar. Uczestniczyli r,ownież w Ogólnopolskich Zjazdach Szkół Mickiewiczowskich w Olsztynie i Ciechanowie. Niektóre występy były wielką nobilitacją, np. podczas dwukrotnego pobytu  w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, telewizyjnej rejestracji programu o działalności koła teatralnego, warszawskich koncertów promujących Młode Talenty, Dolnośląskiego Festiwalu Teatralnego „Pan Tadeusz Live”, Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego oraz Koncertów Galowych Międzynarodowego Konkursu Artystycznego w Turku.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili Dolnośląski Kurator Oświaty pan Roman Kowalczyk, Starosta Górowski pan Kazimierz Bogucki i Burmistrz Góry pani Irena Krzyszkiewicz. Natomiast pan Julian Kospiczewicz przekazał panu Maciejowi Kostykowi podziękowania w uznaniu zasług dla krzewienia Kultury Polskiej od posłanki na Sejm RP pani Agnieszki Soin. Gratulacje i życzenia z okazji Jubileuszu złożyli również przedstawiciele placówek oświatowych Gminy Góra.

W kolejnej części uroczystości, zgromadzeni w auli szkoły widzowie, mogli uczestniczyć w pokazie najnowszego spektaklu Teatru „Adamus’” inspirowanego utworem Tadeusza Różewicza pt. „Odnaleźć samego siebie”, w którym poeta sugeruje, by młodzież nie zatracała swojego prawdziwego wnętrza (…).

Uroczystość 20-lecia Teatru „Adamus” Uroczystość 20-lecia Teatru „Adamus” Uroczystość 20-lecia Teatru „Adamus” Uroczystość 20-lecia Teatru „Adamus” Uroczystość 20-lecia Teatru „Adamus”

źródło:

Tekst: Tomasz Woźniczka

Fot. Oliwia Biernacka, Oliwia Kilarska, Tomasz Woźniczka

 

Idź do góry