4 kwietnia 2017

Udział Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sesji Rady Miejskiej w Świdnicy

Udział Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sesji Rady Miasta w Świdnicy

31 marca Roman Kowalczyk z własnej inicjatywy udał się do Świdnicy, aby podczas sesji Rady Miasta przedstawić radnym i mieszkańcom Świdnicy uzasadnienie wydanej opinii, dotyczącej uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie projektu dostosowania sieci szkolnej do nowego ustroju szkolnego. Dolnośląski Kurator Oświaty przedstawił argumenty, które uzasadniały brak zgody na włączenie Gimnazjum nr 2 im. Polskich Olimpijczyków do Szkoły Podstawowej nr 315 im. Jana Pawła II i wydanie zalecenia przekształcenia obu szkół w samodzielne ośmioletnie szkoły podstawowe.

Udział Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sesji Rady Miasta w Świdnicy

 

Idź do góry