3 kwietnia 2019

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów Dolnego Śląska!

logo KO

Rozmowy ze związkami zawodowymi w Centrum Dialogu trwają i wszyscy mamy nadzieję, że egzaminy zostaną przeprowadzone przez nauczycieli zatrudnionych w szkole. Gdyby wszakże zaistniała konieczność uzupełnienia składu zespołów nadzorujących, proszę o zebranie deklaracji gotowości udziału w ich pracach podczas tegorocznych egzaminów od osób które mają kwalifikacje nauczycielskie, a nie pracują w żadnej szkole (np. emerytowani nauczyciele, nauczyciele akademiccy). Warto również rozważyć, w sytuacji pojawienia się trudności z organizacją egzaminów, powołanie do składu zespołów nadzorujących nauczycieli z innych szkół oraz placówek oświatowych, w szczególności z tych, które nie zgłosiły udziału w strajku, oczywiście za zgodą właściwego dyrektora szkoły lub placówki.

W załączeniu przekazuję „Informację dla Dyrektorów” opracowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Prezentuje ona zapisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, formy współpracy pomiędzy „innymi nauczycielami” a dyrektorem szkoły oraz  egzamin na terenie innej szkoły.

Informacja dla Dyrektorów

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/626 )
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/625 )

Z wyrazami szacunku

Roman Kowalczyk

Dolnośląski Kurator Oświaty

Idź do góry