8 maja 2017

Spotkanie z Wiceministrem Edukacji Narodowej, panią Marzeną Machałek w Kamiennej Górze

IMG_7645

W dniu 28 kwietnia br. w Liceum Ogólnokształcącym w Kamiennej Górze odbyło się spotkanie dyrektorów dolnośląskich szkół zawodowych z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej panią Marzeną Machałek. W trakcie spotkania, prowadzonego przez pana Romana Kowalczyka, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, pani Marzena Machałek przedstawiła stan dotychczasowych prac nad reformą szkolnictwa zawodowego oraz kierunki dalszych zmian. Przedstawiła też cel spotkania – włączenie dyrektorów szkół do dyskusji na ten temat. Zachęciła tym samym dyrektorów do wypowiedzi w dalszej części spotkania. Dolnośląski Wicekurator Oświaty Janusz Wrzal przedstawił w liczbach stan szkolnictwa zawodowego na Dolnym Śląsku oraz skróconą analizę wyników egzaminów zewnętrznych.

W drugiej części uczestnicy zgłosili szereg uwag i postulatów, wartych rozważenia w toku dalszych prac Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dotyczyły one najczęściej sposobu organizacji kształcenia praktycznego, w tym współpracy z pracodawcami. Mowa też była o potrzebach szkół w zakresie wyposażenia oraz o możliwościach ich zaspokajania. Nie wszystkie z wymienionych propozycji możliwe są do realizacji w krótkiej perspektywie, ale wszystkie zasługują na rozważenie. Pani Minister zapowiedziała dalszy ciąg konsultacji w środowisku szkolnictwa zawodowego, w tym spotkanie z większą grupą dyrektorów szkół dolnośląskich w dogodnym dla nich terminie.

 

IMG_7645

 

 

Idź do góry