8 stycznia 2019

Spotkanie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w Kamieńcu Ząbkowickim dot. rekrutacji do szkół na rok szkolny 2019/2020

indeks

7 stycznia br. odbyło się kolejne spotkanie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Romana Kowalczyka i  Dolnośląskiego Wicekuratora Oświaty Janusza Wrzala dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020. Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim. Uczestniczyli w nim rodzice, Wójt Gminy oraz dyrektorzy miejscowych szkół.

Dolnośląski Kurator Oświaty  i  Dolnośląski Wicekurator Oświaty omówili:

  • zasady rekrutacji dotyczące uczniów kończących 8-letnią szkołę podstawową oraz absolwentów ostatniej klasy gimnazjum, podkreślając m. in. że postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone odrębnie, co oznacza, że uczniowie nie będą rywalizowali o te same miejsca w szkołach –  będą ubiegać się o miejsca przewidziane tylko dla absolwenta konkretnej szkoły,
  • ofertę szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

spotkania Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w Kamieńcu Ząbkowickimspotkania Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w Kamieńcu Ząbkowickimspotkania Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w Kamieńcu Ząbkowickim

Idź do góry