17 lutego 2021

Organizacja praktycznej nauki zawodu po 18 stycznia 2021 r.

logo Ko

Przypominamy, że od 18 stycznia br. szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe, w tym centra kształcenia zawodowego i placówki kształcenia ustawicznego, mogą prowadzić kształcenie praktyczne z zachowaniem reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych, na takich zasadach jak przed feriami. Podstawowe informacje na temat znajdują się na stronach Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Link do informacji MEiN:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/praktyczna-nauka-zawodu–informacja-mein

 

Idź do góry