3 października 2017

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny “Orzeł Biały – nasza duma”

Logo konkursu Orzel Bialy 2017-2018 .cdr

Szanowni Państwo,
informujemy, że w 2018 r. przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.
Dostrzegając potrzebę szczególnego uhonorowania tej niezwykle ważnej rocznicy, parlament uchwalił ustawę o Narodowych Obchodach Setnej  Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Senat RP zaprasza uczniów do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym “Orzeł Biały – nasza duma”. Jego tematem jest nasze godło narodowe. Uczestnicy będą przedstawiać jego wyobrażeniew dowolnej technice plastycznej. Konkurs, adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ma zainteresować dzieci i młodzież znaczeniem symboli narodowych oraz upowszechnić wiedzę o godle, jako jednym z najważniejszych znaków polskiego państwa od początku jego dziejów do czasów obecnych.  Patronat nad konkursem objął Stanisław Karczewski, marszałek Senatu RP.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do zapoznania się z regulaminem konkursu i prosimy o zachęcenie uczniów do wzięcia w nim udziału. Prosimy również o organizację konkursu w szkole i zgłoszenie uczestników zgodnie z warunkami konkursu.

W załączeniu:
formularz zgłoszeniowy,oświadczenie,załącznik nr 3

nowy regulamin

 

Idź do góry