5 września 2017

Nowa wersja Skali Inteligencji Stanford-Binet 5 zamiast wersji Terman-Merrill

logo

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych,

Przekazuję do Państwa wiadomości informację od Pana dr Bartosza M. Radtke – Dyrektora Generalnego Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych na temat dostępnej nowej wersji Skali Inteligencji Stanford-Binet 5, którą należy stosować zamiast przestarzałej wersji Terman-Merrill.

PISMO

 

Z poważaniem

Piotr Chłądzyński

Wizytator

Wydziału Rozwoju Edukacji

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Idź do góry