13 września 2023

Nawigacja w każdą pogodę

Z przyjemnością informujemy, że od dzisiaj ruszają zapisy do trzeciej edycji Szkolnej inicjatywy profilaktycznej Nawigacja w każdą pogodę, współfinansowanej z programu Ministra Edukacji i Nauki „Społeczna odpowiedzialność nauki II”.
Udział w tegorocznej edycji projektu jest bezpłatny dla 1000 szkół, które zgłoszą się jako pierwsze.
Serdecznie Państwa zapraszamy do zapisów.

Startujemy od 12 września 2023 r.

Zgłoś swoją szkołę do Programu

Szkolna inicjatywa profilaktyczna Nawigacja w każdą pogodę (w skrócie NWKP) jest adresowana do szkół podstawowych (głównie klasy VI-VIII) oraz do uczniów szkół ponadpodstawowych. Służy ona do diagnozowania i wzmacniania kondycji psychicznej uczniów oraz pomaga w budowaniu dobrego klimatu szkoły.

Składa się z 5 elementów:
1. Zestaw materiałów badawczych
(ankiety online dla młodzieży, rodziców i nauczycieli gotowe do przeprowadzenia badań w szkole – szczegółowy raport z badań przesyłany jest szkole w ciągu 2 dni od ich zakończenia),
2. Zestaw materiałów profilaktycznych
do wykorzystania w pracy wychowawczo-profilaktycznej z uczniami (gotowe scenariusze lekcji i prezentacji uwzględniające konkretne wyniki badań w danej szkole oraz zbiór inspiracji do tworzenia własnych zajęć), 
3. Dostęp do aplikacji internetowej
, która zawiera w/w materiały oraz materiały szkoleniowe,
4. Szkolenie
 przygotowujące do przeprowadzenia zajęć NWKP w szkole.
5. Superwizje wspierające koordynatorów szkolnych i wychowawców w realizacji Programu

Każda szkoła, która zrealizuje pakiet działań badawczo-profilaktycznych otrzyma certyfikat poświadczający realizację programu zgodną z założonymi standardami.

W tym roku proponujemy Program w zaktualizowanej formule – nowe ankiety do badań, nowe ćwiczenia, konspekty, zadania. Aktualizacje oparte są o wnioski i rekomendacje raportu Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać młodzież w niestabilnym świecie” (IPZIN, maj 2023).

Każda szkoła może dołączyć do programu w dowolnym momencie w ciągu roku i realizować go według własnego tempa i harmonogramu. 
Startujemy od 12 września.

 

Jeśli brali Państwo udział w NWKP w ubiegłych latach wystarczy, że koordynator zaloguje się do aplikacji.

Zaloguj się do aplikacji

 

Jeśli są Państwo zainteresowani bezpłatnym udziałem w tegorocznej edycji projektu zapisy startują od dzisiaj.

Zapisz swoją szkołę

 

W ciągu dwóch lat ponad 350 szkół zrealizowało pełny cykl działań składających się na NWKP i zostało nagrodzonych Certyfikatem!

Aż 97% szkolnych koordynatorów stwierdziło, że jedną z najbardziej przydatnych rzeczy w realizacji szkolnej inicjatywy profilaktycznej NWKP, była szybka i aktualna diagnoza kondycji psychicznej młodzieży. Większość uznała także, że można je wykorzystać do aktualizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

Z doświadczenia szkolnych koordynatorów NWKP:

„Jestem pedagogiem w dużej szkole. Nawigacja w Każdą Pogodę jest pierwszym programem, którego realizacja mnie nie obciążyła dodatkowo. Ktoś za mnie przeprowadził badania i podał gotowe wyniki. Mało tego, otrzymałam gotowe prezentacje z wynikami. Czułam się jakbym otrzymała prezent.”

„Program daje przydatne materiały w postaci ankiet do diagnozy wszystkich czyli uczniów, nauczycieli i rodziców. Przedstawione wyniki diagnozy są wyczerpująco opisane i zwizualizowane, ponadto są ciekawe scenariusze, które mogą być wykorzystane także po zakończeniu programu.”

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z diagnozy w ramach NWKP zapraszamy do zgłoszenia swojej szkoły już dziś!

 

Zapisz szkołę i uzyskaj dostęp do diagnozy NWKP

 

Szkolna inicjatywa profilaktyczna to także obszerny zestaw materiałów profilaktycznych. Zawiera on zarówno gotowe scenariusze lekcji uwzględniające wyniki badań przeprowadzonych w danej szkole, jak również inspiracje do tworzenia własnych zajęć wspierających kondycję psychiczną młodzieży.

 

Z doświadczenia szkolnych koordynatorów NWKP:
„Dobrze przygotowane materiały zdecydowanie ułatwiły przeprowadzenie zajęć. Gotowe prezentacje dokładnie dopasowane do scenariuszy były bardzo dużym ułatwieniem”

„Program jest bardzo uniwersalny, można dostosować go do indywidualnych potrzeb każdej klasy i modyfikować…”

„9 wskazówek, na których bazuje program są naprawdę przydatne w codziennym życiu uczniów, a także nauczycieli i rodziców…”

Zgłoś swoją szkołę i uzyskaj dostęp do materiałów NWKP

 

NWKP bazuje na darmowej, intuicyjnej aplikacji internetowej. Daje ona dostęp do wszystkich materiałów merytorycznych umożliwiając zapoznanie się z projektem oraz jego realizację w szkole.

Dla szkolnych koordynatorów oferujemy przeszkolenie online z działania aplikacji i wszystkich narzędzi. Najbliższe szkolenie już we wrześniu.

 

Z doświadczenia szkolnych koordynatorów NWKP:
„Największym atutem, biorąc pod uwagę specyfikę pracy nauczyciela, jest darmowe przeszkolenie. Organizatorzy zapewniają gotowe scenariusze zajęć, dzięki czemu nawet najmniej  doświadczeni wychowawcy mogą z łatwością zaangażować się w projekt.

Jeśli chcą Państwo bliżej zapoznać się z naszymi narzędziami zachęcamy, by zapisać szkołę już dziś!

 

Zapisz szkołę do NWKP

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj:
https://ipzin.org/nawigacja-w-kazda-pogode/
Zgłoszenia do projektu:
https://ipzin.org/nwkp_rejestracja/

Zapraszamy do współpracy!

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.