8 grudnia 2016

Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski” 2016

orzeł dolnośląski

Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski”.

 W dniu 7 grudnia 2016 r. w Domu Kultury AGORA przy ul. Serbskiej we Wrocławiu odbyła się IV Finałowa Gala wręczenia Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty ,,Orzeł Dolnośląski” dla wybitnego ucznia szkoły ponadgimnazjalnej województwa dolnośląskiego.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością między innymi: Pani Elżbieta Stępień  poseł  na Sejm Rzeczypospolitej, Pan Jerzy Więcławski – Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego, Pan Bohdan Aniszczyk – radny Rady Miejskiej i Przewodniczący Komisji Edukacji i Młodzieży, ks. dr. Krzysztof Borecki – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Wrocławskiej,  ojciec Józef Szańca – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej oraz przedstawiciel związków zawodowych, policji, wrocławskich wyższych uczelni i ośrodka doskonalenia nauczycieli. W uroczystości uczestniczyli także rodzice nominowanych uczniów, dyrektorzy szkół, wychowawcy oraz reprezentacje uczniów szkół, z których wyłonieni zostali nominowani do nagrody.

Pan Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka przysłał list, w którym gratulował nominowanym zapału, chęci i wytężonej pracy zmierzającej do osiągania wytyczonych celów.

orzeł dolnośląski

Dolnośląski Kurator Oświaty Pan Roman Kowalczyk, ogłaszając kolejną już IV edycją konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Orzeł Dolnośląski”, miał na celu promowanie uczniów, którzy wyróżniają się swoją osobowością, wyjątkowymi cechami charakteru, właściwymi postawami naukowymi i społecznymi. Mają niezwykłe pasje, zainteresowania, są zaangażowani w życie szkoły i społeczności lokalnej.

Z nadesłanych do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty wniosków, Kapituła ds. Nagrody „Orzeł Dolnośląski” na podstawie formularzy zgłoszeniowych, nominowała pięcioro uczniów. O wyborze finalistów i zdobywcy tytułu „Orzeł Dolnośląski” zadecydowała jakość spełnienia zawartych w regulaminie kryteriów.

Oceny wniosków dokonała Kapituła powołana przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w składzie:

  1. Pan Paweł Wojtczak – przewodniczący komisji,
  2. Pan Mariusz Kałwak,
  3. Pani Halina Knychalska,
  4. Pani  Mariola Kolan,
  5. Pan Waldemar Urbaniak.

Kapituła powołana zarządzeniem  Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 września 2016 r. nominowała do nagrody następujących uczniów:

Michał Górniak – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy,

orzeł dolnośląski

Wiktoria Pawlak – uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Głogowie,

orzeł dolnośląski

Maciej Skrzynecki –  uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkół w Górze,

orzeł dolnośląski

Patrycja Skoczylas – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie,

orzeł dolnośląski

Daniela Sterioska – uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu.

orzeł dolnośląski

Nominowani, podczas Gali Finałowej zaprezentowali swoje dotychczasowe osiągnięcia. Po ich wysłuchaniu, Kapitała wyłoniła zwycięzcę, a Pan Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty ogłosił werdykt.

orzeł dolnośląski

Nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty ,,Orzeł Dolnośląski” zdobyła Patrycja Skoczylas z I Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie, która oprócz statuetki i dyplomu otrzymała czek na kwotę 3000 zł.  Pozostałym finalistom wręczono okolicznościowe dyplomy oraz czeki w wysokości 1889 zł.orzeł dolnośląski

orzeł dolnośląski

orzeł dolnośląski

orzeł dolnośląski

orzeł dolnośląski

orzeł dolnośląski

orzeł dolnośląski

orzeł dolnośląski

Uroczystość uświetnili swoimi występami uczniowie Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy: Michał Amborski, Adrianna Czystołowska, Karolina Łukasiewicz oraz Mikołaj Liniewicz.

orzeł dolnośląski

orzeł dolnośląski

orzeł dolnośląski

Laureatce i nominowanym serdecznie gratulujemy i życzymy wielu kolejnych sukcesów.

Idź do góry