27 października 2023

Lista finalistów nominowanych do Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski 2023”

orzeł

 

 

 

Wykaz nominowanych do Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski 2023” (nazwiska uczniów podane w porządku alfabetycznym):

 1. Ksenia Maria Duszeńko, Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej
  we Wrocławiu,
 2. Ignacy Jabłoński, I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
  w Legnicy,
 3. Małgorzata Obodiak, Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza
  we Wrocławiu,
 4. Wiktor Olejniczak, I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego
  w Głogowie,
 5. Maja Rudnicka, II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego
  w Legnicy.

Nominowanym gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie konkursu!

Pozostałym uczestnikom zgłoszonym do udziału w Konkursie „Orzeł Dolnośląski 2023” przez dyrektora szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej gratulujemy zgłoszenia, życzymy wielu sukcesów
i satysfakcji z działalności dla dobra innych. Są to uczniowie (nazwiska podane w porządku alfabetycznym):

 1. Zofia Biega, I Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Oławie,
 2. Emilia Kecja Cichoń, Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze,
 3. Wiktoria Natalia Gwiazda, Zespół Szkół w Lubomierzu – Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Kamińskiego w Lubomierzu,
 4. Aleksandra Marczuk, I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie.

 

Małgorzata Henglewska

Dyrektor Wydziału Nadzoru Kształcenia Ponadpodstawowego i Strategii Edukacyjnej, Przewodnicząca Komisji ds. Nagrody „Orzeł Dolnośląski 2023”

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.