17 października 2023

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu zachęca do wzięcia udziału w 3. edycji projektu TO(działa)MY!

Szanowni Państwo,

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu zachęca nauczycieli z Państwa placówki do wzięcia udziału w 3. edycji projektu edukacyjnego „TO(działa)MY!”, realizowanym przez UNICEF Polska oraz Fundację Santander Bank Polska, dzięki któremu placówki mogą starać się o dofinansowanie na realizację przygotowanego we współpracy z uczniami pomysłu.

W tym roku projekt będzie przebiegał w uproszczonej formule. Aby wziąć w nim udział wystarczy:

 • wybrać obszar działania, w którym uczniowie chcieliby przygotować projekt. Do wyboru mają dwie dziedziny: ekologia i środowisko oraz edukacja/kultura i rozrywka.
 • zdecydować o jaką wysokość grantu uczniowie chcą aplikować. Do wyboru cztery koszyki grantów: 2 tys. zł, 5 tys. zł, 10 tys. zł a nawet 15 tys. zł!
 • przygotować opis projektu i kosztorys zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regulaminie i zgłosić go w specjalnej aplikacji konkursowej do 5 stycznia 2024 r.

Grupa docelowa: Nauczyciele pracujący z uczniami od 4 klasy szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje o tym, jak przyłączyć placówkę do projektu i uzyskać dofinansowanie znajdują się na stronie: https://unicef.pl/wspolpraca/wspolpraca-z-placowkami-edukacyjnymi/akcje-edukacyjne/to-dziala-my-3

Dlaczego warto zgłosić placówkę do projektu „TO(działa)MY!?

 • to możliwość uzyskania dofinansowania na realizację projektu przygotowanego przez uczniów – daje im poczucie sprawstwa i możliwości wpływania na rzeczywistość,
 • projekt pozwala zmieniać rzeczywistość społeczności szkolnej, a często także lokalnej,
 • to przestrzeń do pracy w grupie – działając projektowo młodzież gromadzi wiedzę i umiejętności, które przydadzą im się w przyszłości!

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.