3 stycznia 2018

Konkurs Recytatorski Poezji Niemieckojęzycznej

Zachęcamy do udziału w Konkursie Recytatorskim Poezji Niemieckojęzycznej, przeznaczonym dla gimnazjalistów oraz uczniów VII klasy szkoły podstawowej, organizowanym przez Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu.

Celem konkursu jest m.in. popularyzacja wśród młodzieży poezji niemieckojęzycznej, rozbudzenie zainteresowań lingwistycznych uczniów oraz kształtowanie postawy otwartości wobec innych kultur.

Konkurs odbędzie się 6 lutego 2018 r., o godz. 10.45 w siedzibie szkoły przy ul. Tęczowej 60. Ostateczny termin zgłoszenia uczestników: 3 lutego 2018 r.
Szczegóły znajdują się w regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.lo17.wroc.pl (zakładka Konkursy).

Idź do góry