21 marca 2024

Konkurs „Poznajemy Senat Rzeczypospolitej Polskiej ”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele, Drodzy Uczniowie,

 

Kancelaria Senatu ogłasza Ogólnopolski Konkurs pt. „Poznajemy Senat Rzeczypospolitej Polskiej”.

Skierowany jest do uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jego celem jest:

 • popularyzowanie wiedzy o historii i funkcjonowaniu Senatu RP,
 • poszerzanie wiedzy o roli i znaczeniu Senatu RP w polskim systemie konstytucyjnym,
 • przybliżenie młodzieży postaci związanych z historią parlamentaryzmu,
 • poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania państwa i prawa,
 • kształtowanie postaw obywatelskich i pobudzenie zainteresowania funkcjonowaniem instytucji władzy ustawodawczej.

Organizatorem konkursu jest Senat RP a jego przebieg koordynują biura senatorskie w okręgach wyborczych senatorów /okregi-whttps://www.senat.gov.pl/skladyborcze/

Za organizację konkursu na terenie powiatów: wrocławskiego, oławskiego, trzebnickiego, milickiego, górowskiego, strzelińskiego, wołowskiego, średzkiego i oleśnickiego (okręg nr 6) odpowiada Biuro Senatora Michała Kazimierza Ujazdowskiego.

Za organizację konkursu na terenie Wrocławia, który obejmuje część obszaru miasta: Bieńkowice, Biskupin – Sępolno – Dąbie – Bartoszowice, Borek, Brochów, Gaj, Gajowice, Grabiszyn – Grabiszynek, Huby, Jagodno, Klecina, Krzyki – Partynice, Księże, Oporów, Plac Grunwaldzki, Powstańców Śląskich, Przedmieście Oławskie, Przedmieście Świdnickie, Stare Miasto, Tarnogaj, Ołtaszyn, Wojszyce, Zacisze-Zalesie-Szczytniki, (okręg nr 7) odpowiada Biuro Senatorskie Senatora Grzegorza Schetyny.

Za organizację konkursu na terenie Wrocławia, który obejmuje część obszaru miasta: Gądów – Popowice Południe, Jerzmanowo – Jarnołtów – Strachowice – Osiniec, Karłowice – Różanka, Kleczków, Kowale, Kużniki, Leśnica, Lipa Piotrowska, Maślice, Muchobór Mały, Muchobór Wielki, Nadodrze, Nowy Dwór, Ołbin, Osobowice – Rędzin, Pawłowice, Pilczyce – Kozanów – Popowice, Polanowice – Poświętne – Ligota, Pracze Odrzańskie, Psie Pole – Zawidawie, Sołtysowice, Swojczyce – Strachocin – Wojnów, Szczepin, Świniary, Widawa, Żerniki, (okręg nr 8) odpowiada Biuro Senator Barbary Zdrojewskiej.

 

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej organizatora konkursu https://senat.edu.pl/edukacja/wydarzenia/news/konkurs-pt-poznajemy-senat-rzeczypospolitej-polskiej

Zachęcamy do udziału w konkursie.

Załączniki:

1) Zaproszenie konkurs Poznajemy Senat

2) Regulamin Konkursu PT. ‚POZNAJEMY SENAT RP

3) Załącznik_nr 2_ Zadania Komisji Konkursowych

4) Załącznik_nr 3_ZGŁOSZENIE-do-udziału w turnieju

5) Załącznik_nr 4 – Wzór Protokołu Szkolnej Komisji Konkursowej

6) Załącznik_nr 6_ oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

7) Załącznik_nr_8 Terminarz Konkursu

 

 

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.