17 czerwca 2020

KOMUNIKAT II – WYPOCZYNEK LATO 2020

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi zgłaszania wypoczynku dzieci i młodzieży w sezonie Lato 2020 uprzejmie informuję, iż Kuratorium Oświaty we Wrocławiu na bieżąco przyjmuje zgłoszenia wypoczynku i je rozpatruje.
Proszę o zgłaszanie wypoczynku za pomocą podpisu elektronicznego lub zaufanego.
Zgłoszenie wypoczynku za pomocą jednego z tych podpisów zwalnia Państwa z obowiązku dostarczenia wersji papierowej zgłoszenia do Kuratorium Oświaty.

Wersje papierowe prosimy przesłać na adres: Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław.

Komunikat z dnia 2 kwietnia 2020 jest aktualny:  https://www.kuratorium.wroclaw.pl/komunikat-wypoczynek-lato-2020/
Wszelkie bieżące informacje będą zamieszczane na stronie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w zakładce “Turystyka i wypoczynek”.

Z poważaniem
Zbigniew Kuberski
Dyrektor Wydziału Organizacyjnego
KO we Wrocławiu

Idź do góry