23 czerwca 2021

Jubileusz 75-lecia Oświaty Rolniczej i 65-lecia Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Bożkowie

Bożków

Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk uczestniczył 18 czerwca 2021 r. w uroczystościach   zorganizowanych  przez Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie. Były to Jubileusz 75-lecia Oświaty Rolniczej  i 65-lecia istnienia szkoły.

Oba jubileusze stały się przyczynkiem do wyjątkowej uroczystości  poprzedzonej okolicznościową mszą w miejscowym kościele. Po niej wszyscy uczestnicy na czele z orkiestrą dętą udali się w korowodzie na boisko szkolne, gdzie odbyła się plenerowa akademia. Rozpoczął ją polonez  w wykonaniu uczniów. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego szkoły noworudzka orkiestra dęta wykonała  hymn narodowy. Dyrektor szkoły  Józef Kochniarczyk przywitał wszystkich zebranych, podziękował przybyłym gościom za ich obecność i uświetnienie  uroczystości przebiegającej  pod hasłem ,,Spotkanie przeszłości z przyszłością oraz młodości z doświadczeniem”.

Uroczystość była okazją do uhonorowania grupy osób Medalami Zasłużonego dla Rolnictwa i Medalami Przyjaciół DZS w Bożkowie oraz odsłonięcia pamiątkowej tablicy.

Część artystyczną uświetniły występy taneczne i wokalne uczniów.

BożkówBożkówBożkówBożków

Idź do góry