8 marca 2017

Inauguracja „Uniwersytetu Młodego Odkrywcy”

uniwersytet młodego odkrywcy

W sobotę Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty uczestniczył w Inauguracji „Uniwersytetu Młodego Odkrywcy”, projektu realizowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uroczystego otwarcia dokonał JM Rektor AWF Wrocław dr hab. Andrzej Rokita prof. AWF. Studenci „Uniwersytetu Młodego Odkrywcy” odebrali indeksy. Wśród obecnych, podczas Immatrykulacji, dużą grupę stanowili rodzice i opiekunowie młodych studentów. Po części oficjalnej studenci udali się na wykłady, warsztaty i laboratoria.

Przedmiotem projektu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” realizowanego przez AWF we Wrocławiu jest nabycie przez uczestników projektu wiedzy w zakresie wpływu nauk o kulturze fizycznej na jakość życia i funkcjonowanie organizmu. Projekt ma na celu rozbudzanie ciekawości poznawczej uczestników w zakresie wpływu wysiłku fizycznego na organizm człowieka, dociekliwości w poznawaniu mocnych i słabych stron swojej motoryki w działaniach rekreacyjnych, sportowych oraz zdrowotnych, a także rozwijanie motywacji do uczenia się kreatywnego i odpowiedzialności za własne działania. W projekcie przewidziano:

  • realizację zajęć edukacyjno-badawczych, z wykorzystaniem pracowni naukowych AWF Wrocław,
  • opracowanie innowacyjnego elektronicznego narzędzia do monitorowania indywidualnego rozwoju ucznia,
  • opracowanie nowatorskiego programu „Autoedukacja młodzieży do kultury fizycznej”.

Uczestnikami projektu są uczniowie klas IV i V Szkół Podstawowych we Wrocławiu nr 36, 45 i 91. W okresie od marca do czerwca 2017 roku będą oni uczestniczyli w laboratoriach, wykładach i warsztatach realizowanych na ternie AWF we Wrocławiu.

uniwersytet młodego odkrywcy uniwersytet młodego odkrywcy uniwersytet młodego odkrywcyuniwersytet młodego odkrywcy 3uniwersytet młodego odkrywcy uniwersytet młodego odkrywcy uniwersytet młodego odkrywcy uniwersytet młodego odkrywcy

Fotoreportaż, fot. Aleksy Kubiak

Idź do góry