8 lutego 2018

II Lubiński Przegląd Twórczości Czesława Niemena

plakat IILPTCNBIS

Szanowni Państwo,
informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 12 w Lubinie zaprasza uczniów dolnośląskich szkół do udziału w II Lubińskim Przeglądzie Twórczości Czesława Niemena.

Cele:
– propagowanie twórczości Czesława Niemena,
– wspieranie osób uzdolnionych, rozwijanie talentów estradowych,
–  twórcza wymiana doświadczeń,
– propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży.

W załączeniu:
Czy mnie jeszcze pamiętasz- regulamin2

Idź do góry